» Uutishuone » Blogi » Heikki Holopainen: EU:n arvot kompassina myös koulutuksessa ja tutkimuksessa

Heikki Holopainen: EU:n arvot kompassina myös koulutuksessa ja tutkimuksessa

Heikki Holopainen

Tänään vietettävä Eurooppa-päivä on jäänyt julkisuudessa Venäjän banaalin voitonpäivän vieton varjoon. Kaikessa eleettömyydessään Eurooppa-päivä ja EU osoittavat kuitenkin tänään todellisen arvonsa. Jos EU:ta ei olisi, tai Suomi ei olisi sen jäsen, miten yksinäiseltä olo tuntuisikaan sotaa käyvän naapurin vieressä? EU on arvoyhteisö, joka luo lukuisilla sidoksillaan turvallisuutta jäsenmailleen. Hyviä aikoina arvoista voidaan kiistellä – yksi EU:n arvo sekin – mutta arvoytimet kirkastuvat, kun niitä todella uhataan. Olemme huomanneet, että perusoikeudet, perusvapaudet, rauhan, turvallisuuden ja kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen eivät ole asioita, joita kaikki maat tavoittelevat.

Koulutuksen ja tutkimuksen saralla EU:lla ei oikeastaan ole suoraan toimivaltaa jäsenmaiden asioihin, mutta se vaikuttaa niihin silti monella tavalla. Omalla hitaalla logiikallaan ja ajoittaisista sivuaskelista huolimatta hyvään suuntaan. Kantavia teemoja ovat muun muassa koulutuksen saavutettavuus, tutkimuksen vapaus ja rajat ylittävä yhteistyö. Erityinen ansio EU:lla on ollut laadun korostamisessa. EU:n ansiosta kaikissa jäsenmaissa on koettu ryhtiliike sekä koulutuksen että tutkimuksen laatuun panostamisessa. Laadunvarmistus korkeakoulutuksessa on muuttunut satunnaisesta systemaattiseksi EU:n Bolognan prosessin myötä. Tutkimuksessa EU:n rahoitusohjelmien hakukriteerit ovat ohjanneet keskittymään tutkimustyön laatuun ja vaikuttavuuteen.

Arjessa ja kriisittömissä oloissa EU voi näyttäytyä etäiseltä ja toiminnoissaan vaikeasti hahmotettavalta. Kun 27 maata lyö hynttyyt yhteen, niin päätöksenteko on väistämättä monipolvista ja välillä sivuaskeleita ottavaa. Taustalla vaikuttavat yhteiset arvot toimivat kuitenkin kompassina, joka auttaa pitämään suunnan. EU ei syntynyt sattumalta toisen maailmansodan jälkeen. Se perustettiin turvaamaan rauhaa ja vakautta länsimaisiin arvoihin nojaten. Tänään se muistuttaa meitä alkuperäisistä tavoitteistaan. Hyvää Eurooppa-päivää!

Jaa

Seuraa

Heikki Holopainen

Kirjoittaja on Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaa va. johtaja.