» Uutishuone » Blogi » Erilaisia polkuja työelämään

Erilaisia polkuja työelämään

Jokainen opiskelija on yksilö. Sitä viestii vahvasti keskustelu tulevaisuuden ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen lähtökohdiksi on otettu osaamisperustaisuus ja asiakaslähtöisyys. Halutaan painottaa sitä, että ei ole olemassa yhtä standardiopiskelijaa vaan koulutuksen tulee palvella erilaisilla lähtövalmiuksilla tulevia opiskelijoita. Siinä missä toiselle sopii oppilaitospainotteinen oppiminen, toiselle sopii enemmän työelämän tilanteiden kautta oppimien, hands on. Jokaiselle oppijalle rakennetaan oma polku kohti työelämää henkilökohtaistamisen kautta. Hyvä näin.

Jokainen koulutuksen järjestäjä on uniikki. On koulutuksen järjestäjiä, jotka ovat erikoistuneet tiettyyn alaan ja voivat tarjota kyseisen alan opintoja jopa eri koulutusasteilla. On suuria oppilaitoksia, joissa on tarjolla laaja paletti koulutusaloja. On koulutuksen järjestäjiä, jotka palvelevat tietyn alueen opiskelijoita, mutta on myös niitä, jotka toimivat useilla alueilla ja useilla paikkakunnilla ja niitä, joiden opiskelijat tulevat huomattavan laajalta alueelta tai valtakunnallisesti. Opiskelijan on voitava hakeutua itselleen sopivimpaan. Hyvä näin.

Jokainen polku vie työelämään. Palvellakseen parhaiten osaamisperustaisuuden, asiakaslähtöisyyden ja henkilökohtaistamisen periaatteita, tulee jokaisella koulutuksen järjestäjällä olla mahdollisuus tehdä erilaisia ratkaisuja opiskelijan tien viitoittamiseen kohti työllistymistä. Pääasia on, että osaaminen on lopulta sellaista, että sillä pärjää hyvin niin työelämässä kuin itsenäisessä elämässä. Ammatillinen koulutus on yksi, mutta se sisältää monta mahdollisuutta. Hyvä näin.

Jaa

Seuraa