» Uutishuone » Blogi » Digitaitoinen ei twiittaile suullisesti

Digitaitoinen ei twiittaile suullisesti

Asiantuntijatyö on muuttunut nopeasti viime vuosikymmenen aikana muun yhteiskunnan mukana. Puhutaan työn murroksesta ja digiajasta. Työterveyslaitoksen mukaan muutoksen tukemiseksi tarvitaan erilaisia organisatorisia, liiketoiminnallisia, institutionaalisia ja muita sosiaalisia innovaatioita. Samalla työssä korostuvat sosiaaliset taidot.

Vuorovaikutustaitojen muuttuminen näkyy asiantuntijatyössäni siten, että tekeminen painottuu entistä vahvemmin erilaisiin sosiaalisen median kanaviin. Työ ei enää rajoitu ainoastaan työryhmiin tai seminaareihin, vaan alan keskusteluun on osallistuttava Twitterissä ja muissa vastaavissa somekanavissa. Samalla kännykästä on tulossa asiantuntijan tärkein työväline ja kuormituksen sekä informaatioähkyn uhka todellinen. Tilastokeskuksen mukaan runsas kolmannes kokee digisovellusten lisäävän työn kuormittavuutta.

Lisää aitoa vuorovaikutusta

Somea kritisoidaan usein siitä, että itse median sisällä ei tapahdu vuoropuhelua, vaan kaikki puhuvat toistensa ohi. Olen kuitenkin huolissani siitä, että ihmiset eivät enää aidosti kohtaa myöskään somen ulkopuolella. Oman havaintoni mukaan monissa tilanteista, joissa asiantuntijat ovat koolla, aitoa vuorovaikutusta ei tapahdu, koska huomio on kiinnittynyt älylaitteeseen. Tähän jopa rohkaistaan esimerkiksi erilaisilla viestiseinillä. Dialogi on korvattu erilaisten mielipiteiden toistamisella. Lopputuloksena on kahden tunnin palaveri täynnä suullista twiittailua, ei keskustelua.

Työterveyslaitos puhuu digiajan työhyvinvoinnista, jossa positiivisia ilmiöitä voisivat olla matkustustarve väheneminen ja tiedonkulun parantuminen. Riskeinä ovat riittämätön teknologinen osaaminen, työn lyhytjänteisyys ja uusien digitoimintojen käyttöönoton kokeminen ajanvievänä. Työn mielekkyys paranee TTL:n mukaan esimerkiksi sillä, että työntekijä huolehtii vapaa-ajastaan ja työssä keskitytään enemmän aikaansaannoksiin, samalla kun vahvistetaan esimiestyötä.

Tämä ei nähdäkseni kuitenkaan riitä. Digiajan työhyvinvointi -keskustelua tulee laajentaa kattamaan myös tilanteita, joissa ihmisten on tarkoitus keskustella toistensa kanssa. Mikään digitaalinen innovaatio ei pelasta yritystä kahden tunnin hyödyttömältä palaverilta, jossa kukaan ei aidosti kuuntele toista. Sosiaalisista taidoista ei ole hyötyä, jos ei niitä käytä.

Tärkeä digitaito onkin älylaitteen hetkeksi sivuun laittaminen ja ihmisiin keskittyminen. Jos samalla voitaisiin lyhentää palavereiden kestoja, voisi tulos yllättää positiivisesti. Palaverin lopputulosta voi sitten juhlistaa vaikka yhteisellä twiitillä – aidon keskustelun jälkeen.

Jaa

Seuraa

Kirjoittaja on Sivistan elinkeinopoliittinen asiantuntija.