» Uutishuone » Blogi » Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli kuntien ja alueen elinvoiman kehittämisessä

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli kuntien ja alueen elinvoiman kehittämisessä

Jari Multisilta

Kuntien ja alueiden elinvoima koostuu monista asioita. Siihen kuuluvat ainakin yrittäjyyden edistäminen, vetovoimainen ympäristö, koulutusmahdollisuudet, osaava työvoima, työvoiman saatavuus sekä monipuoliset palvelut asukkaille. Ammattikorkeakoulujen tehtävä liittyy keskeisesti alueensa elinvoiman kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa osaamista ja osaajia alueen yrityksille ja organisaatioille. Ammattikorkeakoululaissa todetaan lisäksi, että ”ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.” Kuntien ja ammattikorkeakoulujen tavoitteet tähtäävät yhteiseen maaliin: alueen elinvoiman kasvattamiseen.

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua (mukaan lukien Poliisiammattikorkeakoulu ja Ahvenanmaalla toimiva Högskolan på Åland, jotka eivät ole Opetusministeriön alaisia oppilaitoksia). Suomen tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää ja hienoa, että jokaisessa Suomen maakunnassa on ammattikorkeakoulu. Viime vuonna ammattikorkeakouluista valmistui ennätykselliset yli 28000 tutkintoa. Tutkinnon suorittaneet myös työllistyvät hyvin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 95 prosenttia ja AMK-tutkinnon suorittaneista 89 prosenttia oli työssä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ammattikorkeakoulut vastaavat ketterästi työvoimatarpeeseen

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovatkin keskeisessä roolissa, kun tarkastellaan maakunnan yritysten ja organisaatioiden osaamisen kehittämistä. Ammattikorkeakoulut ovat myös ketteriä reagoimaan alueen työvoimatarpeeseen ja pystyvät tuottamaan laadukasta koulutusta työelämässä oleville. Esimerkiksi viime keväänä ammattikorkeakoulut vastasivat koronakriisiin tarjoamalla avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opintojaksoja ilmaiseksi erityisesti lomautetuille ja työttömille.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta alueen elinvoimaan voidaan arvioida erilaisilla mittareilla. Satakunnan ammattikorkeakoulussa opinnäytetöiden ja harjoittelujen vaikutus Satakuntaan on noin 450 henkilötyövuotta. Noin 75 % valmistuneista työllistyy Satakuntaan. Yrityskiihdyttämössämme on yli 100 opiskelijayrittäjää ja yrittäjäksi aikovaa. Lisäksi jokainen tutkinto-opiskelijamme suorittaa yrittäjyyden opintojakson. TKI-hankkeissa on mukana useita kymmeniä yrityksiä ja yhteistyökumppaneita joka vuosi.

Ammattikorkeakoulut toimivat osakeyhtiöinä, joiden omistajatahoina on kaupunkeja, kuntia, säätiöitä ja yrittäjäjärjestöjä. Omistajat nimittävät ammattikorkeakoulujen hallituksiin jäseniä. Kuntavaalien jälkeen on odotettavissa, että ammattikorkeakoulujen hallituksiin on tulossa uusia jäseniä. Kun hallitusjäsenyyksiä mietitään, niin on hyvä muistaa, että ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli alueen elinvoiman kehittämisessä.

Vuoropuheluun tulee panostaa

Oma kokemukseni Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana on, että maakunnassa meitä arvostetaan sekä elinkeinoelämän että kuntapäättäjien tahoilta. Se on osoitus siitä, että SAMK on tehnyt työnsä hyvin. Kokemukseni osoittaa myös sen, että vuoropuhelu kuntapäättäjien ja elinkeinoelämän suuntaan on sujuvaa ja hedelmällistä. Ammattikorkeakoululle on tärkeää saada ajantasaista tietoa koko ajan siitä, mitä ympäristö meiltä odottaa. Toisaalta yhtä tärkeätä on kertoa siitä, mitä ammattikorkeakoulussa juuri nyt tehdään, ja miten se voi vaikuttaa alueen yritysten ja organisaatioiden kehityksessä. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän ja kuntien kanssa vahvistaa niin ammattikorkeakoulujen kuin koko alueen elinvoimaa.

Jaa

Seuraa

Jari Multisilta

Kirjoittaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja,