» Uutishuone » Blogi » Ammatillisten oppilaitosten opettajien työaikajärjestelmä uusiksi

Ammatillisten oppilaitosten opettajien työaikajärjestelmä uusiksi

Kaikki koulutuksen järjestäjät kannattavat ammatillisten oppilaitosten opetusvelvollisuuteen perustuvan työaikajärjestelmän pikaista uudistamista. Näkemys tuli selkeästi esille Jyväskylässä järjestetyssä ammatillisen koulutuksen seminaarissa. Lähestulkoon kaikki koulutuksen järjestäjät kannattivat työaikajärjestelmän uudistamista. Kysymys kuuluukin: miten ja milloin uudistus olisi parasta toteuttaa?

Olemme neuvotteluosapuolten kanssa puurtaneet ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmän uudistamisen parissa useita vuosia. Lopputuloksena olemme saavuttaneet ammatillisten erityisoppilaitosten osalta liittojen välillä solmitut kokeilusopimukset, joiden ehtojen pohjalta vuosityöaikaa on päästy kokeilemaan paikallisesti kolmessa oppilaitoksessa kolmen lukuvuoden ajan. Tämän lisäksi muutamassa ammatillisessa oppilaitoksessa on sovittu omat paikalliset vuosityöaikakokeilut.

Kokeilujen pohjalta vuosityöaika on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi. Mutta kokeilun ehdoissa on havaittu myös merkittäviä ongelmia. Ammatillisten erityisoppilaitosten kokeilun ehdot sovittiin aikana, jolloin ammatilliseen koulutuksen rahoitukseen kohdistuvista suurista leikkauksista ei ollut tietoakaan. Myöskään ammatillisen reformin lainsäädäntöön tuomia muutoksia ei tuolloin pystytty ennakoimaan. Nyt joudummekin tulevien suurten muutosten edessä valitettavasti toteamaan, että ammatillisten erityisoppilaitosten kokeilu ei vastannut koulutuksen järjestäjän sille asettamia tavoitteita.

Neuvotteluosapuolten tulee lähteä laatimaan uutta työaikajärjestelmää siten, että se vastaa ammatillisen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin ja edesauttaa koulutuksen järjestäjää joustavoittamaan ja tehostamaan toimintaansa. Neuvotteluosapuolilla on vielä paljon neuvoteltavaa ennen kuin uusi järjestelmä saadaan koulutuksen järjestäjien käyttöön. Tänään olemme yhteisesti todenneet, että tarvitsemme riittävästi aikaa järjestelmän ehtojen neuvottelemiseen. Uuden työaikajärjestelmän ehtojen neuvotteleminen ei tule onnistumaan enää tämän vuoden puolella. Koulutuksen järjestäjillä ei ole käytettävissä uutta liittotasolla neuvoteltua järjestelmää ensi lukukauden alusta.

Nyt on tarpeen tarkastella erittäin kriittisesti, millainen työaikajärjestelmä sopii parhaiten tulevaisuudessa niin ammatillisten oppilaitosten työnantajille kuin opettajille. Lopputuloksen tulee tukea myös opiskelijan mahdollisuutta yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin. Asiakaslähtöisyyden tulee olla ohjenuorana myös tulevaisuuden työaikajärjestelmiä laadittaessa. Reformin mukanaan tuomat muutokset ovat pysyviä, joten selvää on, että myös työaikajärjestelmän muutosten osalta on pyrittävä pysyviin muutoksiin. Tavoiteltavaa on, että ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmä olisi käytössä 1.8.2018 alkavan lukuvuoden alussa.

Nyt käärimme hihat ja ryhdymme työaikajärjestelmän uudistamiseen yhdessä neuvotteluosapuoltemme kanssa. Selvää on, että tulevaisuudessa opetusvelvollisuusjärjestelmä ei ole enää minkään oppilaitosryhmän osalta toimiva järjestelmä. Muutoksia on saatava aikaan.

Jaa

Seuraa