» Uutishuone » Blogi » Ammatillisen koulutuksen näytön paikka on nyt

Ammatillisen koulutuksen näytön paikka on nyt

Ammatillisen koulutuksen reformi vastaa työelämän muutoksiin. Ihan uudestaan ei pyörää tarvitse keksiä, vanhasta järjestelmästä, erityisesti aikuiskoulutuksen puolelta, on poimittu parhaat palat nuorten koulutuksen uudeksi perustaksi.

Opintojen suoritustapa on jatkossa yksilöllinen ja osaamisen hankkimisen keinot vaihtelevat. Enää ei kaikkia oppijoita viedä saman putken läpi, vaan painopiste siirtyy yksilöllisen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Taitojen hankintatavalla ei ole väliä, ne voivat olla peräisin harrastuksista, kesätöistä tai aikaisemmasta ammatista. Enää ei ole muodollisia opintoaikoja, eikä perustutkinto ole välttämättä kolmivuotinen. Uusi malli keskittyy aidosti puuttuvan osaamisen hankkimiseen ja henkilökohtainen suunnitelma kertoo, miten se saavutetaan. Yksilölliset, räätälöidyt ja entistä lyhyemmät opintopolut motivoivat opiskelijaa.

Uudistus myllertää myös ammatillisen opettajan ja ohjaajan totutut roolit. He muodostavat tiimin yhdessä opiskelijoiden ja yritysten edustajien kanssa. Opettaja ja ohjaaja työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tiimin valmentajina. Opettaja toimii ensisijaisesti pedagogisena asiantuntijana ja osaamisen arvioijana. Ohjaaja puolestaan tuntee parhaiten työn sisällöt ja työtavat. Ja tieto muutetaan taidoksi yrityksissä. Totutuista, perinteisistä tavoista opettaa on luovuttava: oppitunti ei välttämättä enää ole 45 minuutin pituinen ja työtä tehdään myös iltaisin, viikonloppuisin ja heinäkuussa. Opiskelusta tulee työelämän tapaan yhä projektimaisempaa.

Useat oppilaitokset ovat vastanneet ammatillisen koulutuksen rahoituksen pienenemiseen vähentämällä lähiopetuksen määrää. Tämä on helppo, mutta opiskelijan kannalta huono ratkaisu. Tulemme Hyriassa säästöistä huolimatta lisäämään opiskelijan saamaa kontaktiaikaa. Vuosina 2017 ja 2018 tehtävien toimenpiteiden ansiosta opiskelijan saama ohjauksen määrä lisääntyy huomattavasti. Tavoitelukuina tämä tarkoittaa noin 11 000 tuntia lisää kontaktiaikaa vuodessa, viikkotasolla ohjauksen määrä kasvaa noin 5 tuntia per viikko per ryhmä. Uusi mallimme rakentuu ammatillisten ohjaajien ja opettajien osaamisen entistä laajemmalle hyödyntämiselle. Käytäntö on toimiva, meillä on kokemusta siitä jo vuosien ajalta ja kiitosta on tullut kaikilta osapuolilta: opiskelijoilta, omalta henkilöstöltä ja yrityskumppaneilta. Uusi malli ja roolitus on varmasti haastava, mutta vain omalta mukavuusalueelta poistuminen auttaa uudenlaisen toimintatavan omaksumisessa. Menestyksemme on siitä kiinni.

Olemme ymmärtääkseni uudistaneet pedagogiikkaa oikeaan suuntaan reformin tavoitteiden suuntaisesti. Tämä ei vielä riitä. Olemme vasta puolivälissä riittävistä toimenpiteistä. Jotain olennaista on vielä tekemättä. Jotta nykyaikaa vastaava, opiskelijaa ja työelämää palveleva koulutusmalli tehdään todeksi, on opettajien ja kouluttajien työaikajärjestelmä myös uudistettava. Pedagogisen ajattelutavan muutos vaatii uutta asennetta ja osin vanhoista rakenteista luopumista. Nykyiset työaikajärjestelmät eivät anna opettajille riittäviä edellytyksiä selvitä reformin tavoitteista. Olisi kohtuutonta vaatia opettajaa saavuttamaan tavoitteet nykyisellä työaikajärjestelmällä Työaikajärjestelmien muutos on siis ja välttämätön – näillä eväillä emme enää pärjää. Ammatillisen koulutuksen on jälleen ansaittava paikkansa nopeana, joustavana ja varteenotettavana koulutusväylänä. Kuinka varmistamme, että toisen asteen ammatillista koulutusta edelleen tarvitaan? Tarvitsemme siihen ensisijaisesti asiakkaidemme hyväksynnän ja luottamuksen. Väitämme, että olemme tunnistaneet yhteiskunnassa tapahtuneet suuret muutokset. Nyt on meidän aika näyttää, että teemme todeksi tämän ymmärryksen. Tähän tarvitsemme laajan tuen; toimenpiteitä erityisesti työnantaja- sekä työntekijäjärjestöiltä. Uudistetaan pikaisesti työaikajärjestelmät. Nyt on jo kiire!

Jaa

Seuraa