» Uutishuone » Blogi » Ajan haasteet näkyvät liiton työsuhdeneuvonnassa

Ajan haasteet näkyvät liiton työsuhdeneuvonnassa

Jäsenten neuvonta työsuhdeasioissa on Sivistystyönantajien keskeistä jäsenpalvelua. Yhteydenotot jäseniltä liiton työmarkkinalakimiehille tulevat pääosin sähköpostitse ja puhelimitse, mutta tarvittaessa neuvontaa annetaan jäsenorganisaatioiden edustajille myös henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Koulutuksen järjestäjiin kohdistuvat rahoitusleikkaukset ovat näkyneet kuluvan vuoden aikana liiton työsuhdeneuvonnassa. Yhtenä keskeisenä teemana on ollut työvoiman käytön tehostamisen tarve sekä siihen liittyvät keinot. Kysymykset ovat koskeneet mm. työvoiman tarpeen huomioimista työsopimusten tekovaiheessa, työajan joustavaa ja tehokasta suunnittelu sekä työvoiman vähentämisen toteuttamista.

Jäsenneuvontaan tulleista kysymyksistä päätellen työnantajat pyrkivät jo työhönottovaiheessa entistä tarkemmin kartoittamaan työvoiman tarpeensa ennakoivasti ja tekemään työsopimukset joustaviksi mahdolliset tulevaisuuden muutostarpeet huomioon ottaen. Tästä syystä olemme laatineet jäsenten käyttöön kotisivuiltamme löytyvät uudet työsopimusmallipohjat jokaiseen työehtosopimuksen mukaiseen työaikajärjestelmään. Jokaiselle työsopimusmallille on laadittu lisäksi täyttöohjeet, joiden toivomme helpottavan työsopimusten tekemistä.

Lisäksi kysymyksiä on tullut työajan suunnittelun joustavoittamisesta ja työajan käytön tehostamisesta, kuten esimerkiksi liukuvan työajan järjestelmän käytöstä. Jäsenten käyttöön on nyt laadittu kotisivuiltamme löytyvä liukuvan työajan ohje, joka sisältää ohjeet liukuvan työajan sopimuksen sisällöstä ja järjestelmän perusrakenteesta.

Myös kilpailukykysopimuksen mukainen työajan lisäys tulevalle työehtosopimuskaudelle tehostaa osaltaan olemassa olevan työvoiman käyttöä. Syyskuussa olleiden TES-infotilaisuuksiemme palautteen perusteella suuri osa työnantajista pitää työajan lisäystä tarpeellisena ja käyttökohteita työajan pidennykselle tuntui löytyvän. Pidettyihin kolmeen infotilaisuuteen osallistui yhteensä yli 170 osanottajaa. TES-infotilaisuuksien koulutusmateriaali löytyy nettisivuiltamme ja toimii ohjeena esim. työajan pidennyksen toteuttamisen osalta

Työsuhdeneuvonnan lisäksi jäsenpalveluumme kuuluu erilaisten oppilaitosryhmäkohtaisten ja yleisten koulutustilaisuuksien tarjoaminen jäsenistölle. Koulutuksista löydät lisätietoa jäsensivuiltamme.

Otamme mielellämme vastaan palautetta jo laadituista ohjeista ja toivomuksia nettisivujemme työmarkkinaosion sekä koulutustarjontamme sisällöstä.

Kaikki ohjeet löytyvät sivuiltamme:

Työsopimuslomakemallit ja täyttöohjeet: http://www.sivistystyonantajat.fi/tyomarkkinat/lomakkeet.html

Liukuvan työajan ohje: http://www.sivistystyonantajat.fi/tyomarkkinat/tyosuhdetieto.html

Tes-info: http://www.sivistystyonantajat.fi/tyomarkkinat/koulutus_ja_muu_materiaali.html

Jaa

Seuraa