Uutiset

Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät

31.01.2018 Neuvotteluja yliopistojen uusien työehtosopimuksen ehdoista on käyty aktiivisesti. Yksi keskeinen neuvoteltava asia on ollut palkkausjärjestelmän uudistaminen, jota osapuolet ovat yhdessä valmistelleet jo useamman sopimuskauden ajan. Työnantajan näkökulmasta palkkausjärjestelmän uudistamisessa keskeistä on henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiprosessin yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen. –Lukuisia arviointitasoja on pyritty vähentämään. On myös haluttu joustavoittaa suoritusarvioinnin rytmitystä, mikä mahdollistaisi henkilöstön suoriutumisen paremman huomioimisen…

Sivistystyönantajien solmimien työehtosopimuksien voimassaolo päättyy 31.1.2018 – neuvottelut jatkuvat

31.01.2018 Neuvotteluja uusien työehtosopimuksen ehdoista on käyty aktiivisesti ja rakentavassa yhteistyössä loppusyksystä 2017 alkaen. Työehtosopimusten kehittämistä on myös valmisteltu neuvotteluosapuolten yhteisissä työryhmissä jo ennen neuvotteluiden alkamista. Valtion säästötoimet ovat koskettaneet kaikkia koulutuksen järjestäjiä ja se tuo osaltaan haasteita myös työehtosopimusneuvotteluihin. Taloudellinen tilanne korostaa erityisesti sopimusten kustannusvaikutuksia. Julkisuudessa keskustelu on painottunut palkankorotustasoihin. Palkoista keskustelun lisäksi useassa…

Sivistystyönantajat, JHL ja Pardia pääsivät neuvottelutulokseen Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimuksesta

29.01.2018 Sivistystyönantajat, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat 28.1.2018 päässeet neuvottelutulokseen Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n uudesta yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä liittojen hallintojen hyväksyntää. –Olemme tyytyväisiä, että saavutimme vaikeiden neuvottelujen jälkeen neuvottelutuloksen, toteaa Sivistystyönantajien työmarkkinajohtaja Anne Somer. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:ssä työskentelee noin 300 työntekijää. Lisätietoja, Anne Somer p. 050 345…

Sivistystyönantajat ei katkaissut neuvotteluja JHL:n ja Pardian kanssa

26.01.2018 Sivistystyönantajat, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat neuvotelleet Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Palkansaajapuoli on tänään antamassaan tiedotteessa väittänyt Sivistystyönantajien katkaisseen neuvottelut. –Sivistystyönantajien vahvana pyrkimyksenä on ollut löytää neuvotellen ratkaisu Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n yrityskohtaiseksi työehtosopimukseksi, sanoo Sivistystyönantajien työmarkkinajohtaja Anne Somer. –Neuvotteluja ei ole missään vaiheessa katkaistu. Liikkeen luovutus asettaa…

Sivistystyönantajat vaatii JHL:ää perumaan laittoman työtaistelun

23.01.2018 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on ilmoittanut järjestävänsä huomenna 24.1.2018 koko päivän kestävän lakon Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:ssä. Lakko on laiton, koska yhtiön työntekijöihin sovellettava Yliopistojen yleinen työehtosopimus on voimassa. Lakolla on ilmoitettu vastustettavan työehtojen heikkenemistä. Sivistystyönantajat on käynyt JHL:n ja Pardian kanssa aktiivisesti neuvotteluja, jotta osapuolet pääsisivät sopimukseen Helsingin kiinteistöpalvelut Oy:ssä sovellettavan…

Sivistystyönantajien ammattikorkeakoulujäsenten määrä kasvaa

10.01.2018 Sivistystyönantajien ammattikorkeakoulujäsenten määrä on kasvussa. Uusi jäsen on Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK, jonka liiton hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 jäseneksi 1.1.2018 lukien. –Ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä osaamisen, TKI:n ja sivistyksen tekijöitä sekä suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehittäjiä. Olemme hyvin tyytyväisiä saadessamme vahvistettua ammattikorkeakoulujen edustusta, sanoo Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Sivistystyönantajat edustaa suurinta osaa maamme ammattikorkeakouluista. Lisätietoja: Teemu…