Uutiset

Kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden työllistymisestä Suomeen osaratkaisu osaamispulaan

11.06.2018 Hallituksen esitys EU:n ulkopuolelta tulevien kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkijoina ja opiskelijoina on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Esitys helpottaa kolmansien maiden tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkumista EU:n sisällä sekä liikkumista ja jäämistä Suomeen. Täytäntöönpanossa pyritään lupamenettelyn yksinkertaisuuteen ja nopeuteen. Sivistystyönantajat pitää esityksen tavoitteita ja täytäntöönpanon periaatteita hyvin kannatettavina. –Kärsimme monilla aloilla osaamispulasta jo nyt. Lisäksi…

Hallituksen lisätalousarviossa panostuksia osaamiseen

29.05.2018 Hallitus neuvotteli tänään 29.5. lisätalousarvioesityksestä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 31.5.2018. Sivistystyönantajat pitää erittäin myönteisenä hallituksen panostuksia osaamisen tarpeisiin. Erityisen ilahduttavaa on vapaan sivistystyön roolin huomioiminen elinikäisen oppimisen edistäjänä. Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan pysyviä panostuksia osaamiseen koko koulutusketju huomioiden. Olemme koonneet esityksestä toimialamme kannalta tärkeitä esityksiä: Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi käynnistetään kertaluonteisia nopeita koulutustoimenpiteitä,…

Osallistuthan valtakunnalliseen Kodin ja Koulun päivään 28.9.2018 – mekin olemme mukana!

23.05.2018 Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina. Tänä vuonna päivä on 28.9.2018. Koulut voivat sijoittaa oman päivänsä itselleen parhaiten sopivaan päivään ja ajankohtaa. Tärkeintä on, että kotiväki on tervetullut mukaan! Päivään osallistuu vuosittain yli 1000 koulua. Päivän tavoitteena on myönteinen, matalan kynnyksen kohtaaminen ja yhdessäolo perheiden kanssa Ilmoittaudu mukaan! Verkkosivulta www.kodinjakoulunpaiva.fi…

Tiedote työlainsäädännön muutoksista

23.05.2018 Eduskunta on hyväksynyt vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaa lainsäädäntöä koskevan lakiehdotuksen HE 188/2017. Keskeisimmät lakimuutokset kohdistuvat työsopimuslakiin ja työaikalakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2018. Tiedotteemme, jossa lakimuutosten keskeistä sisältöä on käsitelty täsmällisemmin. Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen HE 189/2017 mukaisen muutoksen työsopimuslakiin. Lakimuutoksella työnantajalle mahdollistetaan palkata oppisopimusopiskelija määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen ilman, että samaa työtä…

Miten pidämme kaikki nuoret mukana? Keskeyttämiset kuriin opiskelijalähtöisyydellä

21.05.2018 Juttusarjassamme ”Miten pidetään kaikki nuoret mukana” on vuorossa MERCURIAn toimintamalli. Koulutukseen hakeutumista suurempi haaste on koulutuksen keskeyttäminen. Keskeyttäminen on vähentynyt sekä ammatillisessa että lukiokoulutuksessa. Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan 2015/2016 ammatillisen koulutuksen keskeytti 7,3 prosenttia ja lukiokoulutuksen 3,0 prosenttia opiskelijoista. Vuosikymmenen vaihteessa vastaavat luvut olivat 9,1 prosenttia ja 4 prosenttia. Vuosituhannen alkaessa ammatillisen koulutuksen keskeytti jopa…

OAJ ja sen paikallisyhdistys tuomittiin sakkoihin laittomasta työtaistelusta

21.05.2018 Työtuomioistuin tuomitsi 14.5.2018 antamassaan ratkaisussa OAJ:n ja OAJ:n Hyrian opettajat ry:n suorittamaan Sivistystyönantajille hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Hyvityssakkoseuraamukset perustuivat OAJ:n Hyrian opettajat ry:n 4.12.2017 järjestämään kolme tuntia kestäneeseen ulosmarssiin Hyria koulutus Oy:n kaikissa toimipisteissä. Työtuomioistuin katsoi ulosmarssin laittomaksi työtaisteluksi, koska se kohdistui voimassa olevien työehtosopimusten työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Laittoman työtaistelun johdosta OAJ ja OAJ:n Hyrian…

Lukioiden väliset erot ylioppilaskirjoitusten tuloksissa pieniä

16.05.2018 Tuore tutkimus vahvistaa aiemmissa VATT:n tutkimuksissa saatua johtopäätöstä, jonka mukaan lukioiden väliset erot Suomessa ovat pääosin pieniä. Tutkimuksessa tarkasteltiin vaikutuksia pelkästään ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Mika Kortelaisen ja Kalle Mannisen tutkimuksessa selvitettiin Helsingin yksityisten ja julkisten lukioiden vaikuttavuuseroja vertaamalla kahta ryhmää: yksityisen lukion sisäänpääsyrajan juuri ylittäneitä, ja juuri rajan alle jääneitä. Asetelma mahdollistaa syy-seuraussuhteiden arvioinnin, sillä…

Nimitysuutisia Sivistystyönantajien työmarkkinavastuualueella

15.05.2018 Sivistystyönantajien työmarkkinalakimies Tari Aho on nimitetty liiton johtavaksi työmarkkinalakimieheksi 1.5.2018 alkaen. Ahon vastuulla ovat ammattikorkeakoulut, oppilaitokset ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset. Tari Aho on työskennellyt Sivistystyönantajissa työmarkkinalakimiehenä syksystä 2014. Hän on toiminut työmarkkinavastuualueella monipuolisissa tehtävissä mm. jäsenneuvonnassa, neuvottelutoiminnassa ja kouluttajana. Ahon aiempaan työhistoriaan kuuluu mm. 10 vuoden kokemus ammattikorkeakoulun henkilöstöpäällikön tehtävistä. –Oppilaitosten toimintaympäristö on muutoksessa ja…

Koulutusjärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena

08.05.2018 Suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa jatkossakin parasta mahdollista osaamista, jos sitä kehitetään yhteistyössä ja kokonaisuutena, toteavat 11 kansanedustajaa kaikista eduskuntapuolueista sekä Sivistystyönantajat ja 12 muuta koulutusalan järjestöä yhteisessä kannanotossaan. –Jotta suomalainen koulutusjärjestelmä voi olla tulevaisuudessa maailman paras, tulee sitä kehittää kokonaisuus huomioiden. Perinteisesti kehitämme koulutusta osa kerrallaan, emme järjestelmää kokonaisuutena, sanoo Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Sivistystyönantajat…

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat vuonna 2017, vaikka sopimuskorotuksia ei tehtykään

07.05.2018 Koulutuksen toimiala työllistää reilut 180 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa 280 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2017 yhteensä noin 18 000 henkilöä. Vuoden 2017 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 240 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 12 000 henkilöä syyskuussa 2017. Näistä 53 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 47 prosenttia hallinto- ja…