Uutiset

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tulee päivittää työyhteisön kehittämissuunnitelmaksi 31.12.2022 mennessä

Yhteistoimintalaki uudistui 1.1.2022. Osana lain uudistusta työnantajalle tuli velvollisuus laatia työyhteisön kehittämissuunnitelma ja se korvaa aiemman lain mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Aiempi henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on päivitettävä vastaamaan voimassa olevan lain tarkoittamaa työyhteisön kehittämissuunnitelmaa 31.12.2022 mennessä. Velvollisuus koskee taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä ja yhteisöjä, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti on vähintään 20. Vanhan lain…

Yliopistot selvittävät yhdessä opiskelijavalintoja – tuloksia saatavilla keväällä 2023

Yliopistot päättivät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023, ja uusi malli tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2026. Lisäksi tarkoituksena on lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoiden kannalta tavoitteena on helpotus myös aikataulullisesti. Opiskelijavalintojen kehittämistä tehdään tutkittuun tietoon perustuen, hyödyntäen sekä olemassa olevaa tutkimustietoa että uutta hankkeessa tuotettavaa tutkimustietoa. Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanketta vetää projektipäällikkö Tanja Juurus….

Yksityiset ammatilliset oppilaitokset laajasti selvityksen kärjessä

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry on toteuttanut opetushallinnon ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvan ammatillisen koulutuksen selvityksen, jonka mukaan opiskelija ja työelämä ovat laajasti palautteiden perusteella tyytyväisiä yksityisiin ammatillisiin toimijoihin. – Sivistan kannalta on erinomaista, että tässä voidaan tuoda julkisiin tietoihin perustuen esille yksityisten koulutuksen järjestäjien vahvuus. Raportissa on paljon asioita, mitä voimme hyödyntää osana edunvalvontaamme, johtaja Heikki…

Jose Juvonen Sivistan avustavaksi työmarkkina-asiantuntijaksi

Oikeusnotaari Jose Juvonen on valittu Sivistan avustavaksi työmarkkina-asiantuntijaksi. Hän aloittaa tehtävässään 8.9.2022. Juvonen on viidennen vuoden opiskelija Lapin yliopistosta ja on suorittanut kaikki notaarivaiheen aineopinnot sekä lisäksi valinnaisia opintoja työoikeudesta. Notaaritutkielman Juvonen teki EU-oikeuden työoikeudellisesta aiheesta tarkastellen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäispalkan määrittymistä. – Saimme tehtävään paljon hyviä hakemuksia ja oli tosi hienoa huomata, että työoikeus ja…

Nuorten ammatillinen koulutus on turvattu nykyisellä rahoitusmallilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on esittänyt ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin äkillisiä muutoksia, joita oppilaitokset ja työnantajat voimakkaasti vastustavat. Ministeriö esittää, että nuorten ja aikuisten rahoitus eriytettäisiin erillisiin putkiin, vaikka yhtenäistäminen tehtiin vain muutama vuosi sitten. Ammatillisessa koulutuksessa yli puolet opiskelijoista on aikuisia. Aikuisten ja nuorten oppimistavoitteet ovat samat, ja lakiin oppilaitoksille kirjattu tehtävä on yhteinen. Rahoitusmallin…

Tutustu sivistalaisiin! Vuorossa elinkeinopoliittinen asiantuntijamme Annakaisa Tikkinen

Lue mitä Annakaisan (tuttavallisemmin Ak:n) työpäivään kuuluu ja mitä osaamista työssä tarvitaan! ”Työssäni pyrin eri tavoin vaikuttamaan siihen, että päiväkodeissa ja kouluissa on parhaat mahdolliset edellytykset sekä resurssien että säädösten kannalta toteuttaa tehtäväänsä laadukkaasti. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi lakiesityksiin perehtymistä, työryhmissä toimimista ja eri toimijoiden tapaamista. Vastaan erityisesti varhaiskasvatuksesta ja yleissivistävästä koulutuksesta. Edunvalvonta vaatii sekä…

Koulutusala ja jaksaminen: Helsingin yliopiston Sari Lindblom: hyvinvoinnin edistäminen on aivan keskeistä siinä, miten haluan rehtorina toimia

Aiempien selvitysten mukaan koulujen ja oppilaitosten esimiehet ja johtajat pitävät erityisen tärkeänä työhyvinvoinnin tukemista ja työyhteisön toimintakulttuuriin vaikuttamista. Nämä teemat korostuvat entisestään, kun poikkeukselliset ajat heijastuvat koulujen ja oppilaitosten arkeen. Johtajat ja rehtorit luotsaavat työyhteisöjään ja huolehtivat organisaatioidensa toimintakyvystä. Miten he huolehtivat omasta jaksamisestaan? Tätä kysyimme jäsenistömme johdolta. Vuorossa Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom. Mikä…

Tiede menee kapakkaan -keskusteluillat elokuussa – tule mukaan!

Tiede menee kapakkaan järjestetään osana Art goes Kapakka -tapahtumaa jälleen elokuussa Helsingissä. Suomen Akatemia, Sivista ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta järjestävät kaksi keskusteluiltaa, joissa pureudutaan tutkijoiden ja taiteilijoiden voimin tieteen ja taiteen merkitykseen yhteiskunnan muutos- ja murrosvaiheissa sekä pohditaan tunteiden merkitystä kokemusten ja käsitysten muodostumisessa. Keskusteluillat juontaa toimittaja Kalle Haatanen. Lämpimästi tervetuloa mukaan tilaisuuksiin! Tiede, taide, sivistys Ajankohta:…

Sivista: Hallituspuolueiden vahvistettava sivistyksen edellytyksiä budjettiriihessä

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään ehdotuksensa vuoden 2023 talousarvioksi. Ehdotus toimii pohjana hallituspuolueiden neuvotteluille syksyn budjettiriihessä.  Sivistystyönantajat Sivista on tyytyväinen siihen, että kevään kehysriihessä päätetyt panostukset tiederahoitukseen sekä ammatilliseen koulutukseen ovat odotetusti mukana budjettipohjassa. Lisäksi Sivista pitää tärkeänä ehdotusta kohdentaa määrärahaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäisen suojelun piirissä olevien lasten varhaiskasvatukseen.  

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos

Sivistan, OAJ:n, JHL:n ja Jyty:n välillä saavutettiin perjantai-iltapäivällä 5.8.2022 neuvottelutulos ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen uudistamisesta. Uuden työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä osapuolten hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin. Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä työskentelee noin 1 100 palkansaajaa. Lisätietoja: Tari Aho johtava työmarkkinalakimies, Sivista Puh. 0400 339 224