Uutiset

Opetuksen laatu tehdään arjen yhteistyössä, ei lakipykälissä

Sivistystyönantajat otti 27.2. tiedotteessaan kantaa siihen, että opettajien tehtäviä ei tule ammatillisen koulutuksen reformissa kirjata lakiin. Opetusalan ammattijärjestö OAJ reagoi tiedotteeseen voimakkaasti. – Toisin kuin OAJ väittää, asialla ei ole mitään tekemistä opettajien tai opettajuuden arvostamisen kanssa. Kantamme on, että opettajien tehtäviä ei tule lainsäädännön tasolla määrittää, sanoo Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Sivistystyönantajat edustaa opetus-…

Opettajien tehtäviä ei tule kirjata lakiin

Sipilän hallitus uudistaa ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat mukaan lukien rahoitus ja ohjausjärjestelmä. Onnistunut uudistus edellyttää joustavuutta. Uudistuksessa ei tule kirjata opettajien tehtäviä lakiin. Se rajoittaisi työnantajien työnjohto-oikeutta ja mahdollisuutta varmistaa toiminnan laatu joustavasti. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Reformin yhteydessä uudistettavan rahoitusmallin on…

Haaste laadukkaampien kesätyöpaikkojen puolesta

Sivistystyönantajat haastaa nyt kaikki jäsenensä tarjoamaan nuorille vastuullisia kesätöitä ja kehittämään omia kesätyöprosessejaan. Jopa 82 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan kyselyyn vastanneista nuorista kertoi kesätyön lisänneen kiinnostusta työelämää kohtaan. 85 prosenttia voisi suositella työnantajaansa myös kavereilleen. Yhdessä toimimalla autamme nuoria saamaan hyvän kuvan opetusalan työtehtävistä! Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat…

Suomalaiset korkeakoulut ovat täysivaltaisesti mukana kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla

Korkeakoulujen vieraskielinen tutkintokoulutus muuttuu tulevana syksynä maksulliseksi EU-maiden ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Käytännössä näistä maista tulevat, ensi syksynä uutena aloittavat opiskelijat siis maksavat opinnoistaan lukuvuosimaksun. Korkeakoulujen englanninkielisten tutkinto-ohjelmien haut syksyllä alkaviin ohjelmiin ovat nyt pääosin sulkeutuneet ja tulos on ollut useimmille positiivinen yllätys. Hakijamäärät laskivat, mutta paljon vähemmän kuin mitä pohjoismaisten kokemusten pohjalta ennakoitiin. Ruotsissa…

Anne Somer nimitetty Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi

Varatuomari Anne Somer on nimitetty 1.2.2017 alkaen Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi. Hän vastaa liiton työmarkkinavastuualueen toiminnan johtamisesta. Aiemmin Somer toimi liitossa työmarkkinapäällikkönä. Opiskelijoiden, työelämän ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet heijastuvat koulutus- ja tutkimusalaan yhä voimakkaammin. Opiskelijalähtöisyys, opintojen henkilökohtaistaminen ja toisaalta työelämän yhä moninaisemmat osaamisvaatimukset haastavat organisaatioita kehittämään toimintaansa. Väistämättä tämä heijastuu myös alalla toimivan henkilöstön tehtäviin ja edellyttää…

Korkeakouluopintoihin pääsyn tulee olla mahdollista kaikille toisen asteen koulutuksen käyneille

Korkeakouluopintoihin siirtymistä lukio- ja ammatillisista opinnoista on tarpeen nopeuttaa ja joustavoittaa, mutta keinot eivät löydy yhdestä taikapussista. Juha Sipilän hallituksen yhtenä koulutuspoliittisena tavoitteena on luopua pitkäaikaista valmistautumista vaativista pääsykokeista. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) johdolla toiminut työryhmä valmisteli tältä pohjalta raportin, jossa esitetään keinoja ylioppilastodistuksen nykyistä paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Lähtökohtana tämä on hyvä. Suoraa todistusvalintaa…

Ammatillinen koulutus uudistuu vain joustavuutta lisäämällä

Ammatilliselle koulutukselle on kysyntää ja työelämä tarvitsee ammattiosaajia. Suomessa on tekeillä historiallinen uudistus eli ammatillisen koulutuksen reformi, jonka tavoitteet ovat kannatettavia. Uusi laki astuu voimaan vuoden 2018 alusta, kun taas rahoitusta leikattiin kuluvan vuoden alusta 190 miljoonalla eurolla. Yhtälö ei ole helppo. Miten toteuttaa suuri uudistus, pitää huolta laadukkaasta koulutuksesta ja opiskelijan osaamisesta, kun samaan…

Tieteen vaikuttavuus näkyy arjessa

Vaikuttavuus oli aiemmin tällä viikolla julkaistun Tieteen tila -selvityksen erityisteemana. Raportti tuo hienosti esiin tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuuden laaja-alaisuuden ja moninaiset reitit. Tieteen vaikuttavuutta ei voikaan jättää vain tutkijoiden kontolle, eikä sitä voi arvioida vain tietystä kapeasta näkökulmasta. Vaikuttavuus ei ole vain tutkimustulosten välitöntä soveltamista ja kaupallista hyödyntämistä, vaan koko yhteiskunnan toiminnan perusta. Tiede on…

Tieteen moninaiset vaikutukset yhteiskuntaan välittyvät tutkimustuloksina ja yhdessä tekemisenä

Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitason yläpuolella, mutta maailmanlaajuinen kilpailu on kiristynyt, kertoo maanantaina julkaistu Tieteen tila 2016 -raportti. Vuosina 2011-14 Suomessa tehdyistä tutkimusjulkaisuista ns. Top 10 -joukkoon kuului 6 % enemmän julkaisuja kuin maailmassa keskimäärin. Tieteellistä laatua mitataan vakiintuneesti sillä, kuinka paljon viittauksia tutkimusjulkaisu saa toisissa tutkimuksissa. Tieteen tila -raportissa tarkastellaan eniten…

Opiskelija ja työelämä hyötyvät ammatillisen koulutuksen reformista – joustavuus tärkeää

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on uudistaa koko ammatillinen koulutus vastaamaan jatkossa entistä paremmin työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeisiin. Sivistystyönantajat pitää reformin tavoitteita kannatettavina. Opiskelijan opintojen sujuvoittamiseksi ja työelämän osaavan työvoiman varmistamiseksi, on koulutuksen järjestäjien tulevaisuudessa kyettävä toimimaan nykyistä nopeammin ja joustavammin. – Uudistuksen onnistumisessa on keskeistä, että lainsäädäntö mahdollistaa…