Uutiset

Lakoilla uhkailu ei ole leikin asia

Viime päivinä Opetusalan ammattijärjestö OAJ on mediassa ollut aktiivinen hallituksen suunnittelemien kilpailukykyä vahvistavien toimien vastustaja. Opetus- ja tutkimushenkilöstö on kuitenkin lähes kokonaan suunnitellun lainsäädännön vaikutuksen ulkopuolella. OAJ on väläytellyt lakon mahdollisuudella, jos hallitus ei luovu kilpailukykypaketista. Samaan hengenvetoon OAJ on vastustanut koulutukseen ja tutkimukseen kohdistettavia rahoitusleikkauksia ja paheksunut pääministerin ulostuloa leikkausten mahdollisesta lisäämisestä. − Ihmetystä…

Kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet eivät vaikuta opetus- ja tutkimushenkilöstöön

Sivistystyönantajat ry pitää kustannuskilpailukykyä vahvistavia toimia Suomen taloudellisen tilanteen korjaamiseksi välttämättöminä ja edellyttää toimenpiteiltä pysyvyyttä. Työhön liittyviin kustannuksiin vaikuttavat pysyvät toimenpiteet parantavat henkilöstövaltaisen koulutus- ja tutkimusalan työllistämismahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Merkittävä henkilöstöryhmä on jäänyt lakiluonnosta valmisteltaessa kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien ulkopuolelle. Lakiluonnoksessa todetaan, että opetus- ja tutkimushenkilöstö ei kuulu työaikalain ja vuosilomalain piiriin. Toimenpiteitä siitä, miten vaikutuksia…

Sivistystyönantajat ry: Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen on pettymys

Sivistystyönantajat ry pitää yhteiskuntasopimuksen kaatumista erittäin valitettavana. Suomen heikko taloustilanne olisi vaatinut viipymättä työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisesti sopimia toimia. − Elinkeinoelämän keskusliitto EK on rakentavasti hakenut ratkaisua keskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Olemme vahvasti tukeneet tämän ratkaisun saavuttamista, Sivistystyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Kaija Holli toteaa. Yhteiskuntasopimusta ei syntynyt, koska kaikki palkansaajaliitot eivät olleet valmiita sitoutumaan yhteisiin toimiin. − Näissä…

Koulutusvientiin ideoidaan kumppanuuksia

Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjesti 1.12. vientiyrityksille ja korkeakouluille koulutusvientiä koskevan keskustelutilaisuuden Etelärannassa. Maailmalla on valtava kysyntä osaamisesta. Koulutusmarkkinat kasvavat kohisten ja globaalisti koulutusmenojen arvioidaan olevan 8 000 miljardia dollaria vuonna 2020. Suomalaisetkin koulutusorganisaatiot pääsevät jatkossa paremmin hyödyntämään tätä kysyntää, koska myös tutkintoon johtavan koulutuksen myynti suomalaisissa oppilaitoksissa sallitaan ensi vuoden alusta EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisille…

EK:n sääntömuutos mahdollistaa työmarkkinoiden uudistamisen

Sivistystyönantajat ry pitää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työmarkkinaroolia koskevaa sääntömuutosta hyvänä muutoksena kohti joustavampaa ja eri toimialojen tarpeita paremmin huomioivaa työmarkkinamallia. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti tänään liiton sääntömuutoksesta, jonka mukaan EK:n rooli työmarkkinakysymyksissä muuttuu. EK ei tee jatkossa jäsenliittoja velvoittavia suosituksia palkkaratkaisuista tai laajempia tulopoliittisia kokonaisratkaisuja. Keskitetyllä tulopolitiikalla on ollut suuri merkitys aikaisempien vuosikymmenten talouskehityksen ohjaamisessa….

Ammatillinen ja lukiokoulutus yksityiseen muotoon

Huomattava osa ammatillisista ja lukiokoulutuksen järjestäjistä toimii jo nyt yksityisessä muodossa, ei siis kunnallisena tai kuntayhtymänä. Ammatillinen ja lukiokoulutus eivät ole kunnan perustoimintoja. Kun kuntien tehtävätaakkaa puretaan, olisi luonteva siirtää toinen aste eli lukio- ja ammatillinen koulutus yksityiseen muotoon. Näin on toimittu jo ammattikorkeakoulujen kohdalla, Suomen 24 ammattikorkeakoulua ovat nykyään osakeyhtiöitä. Ammatillisista koulutuksen järjestäjistä 70%…

Sivistystyönantajat ry hakee ekonomistia

Sivistystyönantajat ry on opetus- ja korkeakoulualan työnantajaliitto. Jäseninämme ovat Suomen 14 yliopistoa, 11 ammattikorkeakoulua sekä noin 290 koulutuksen järjestäjää muilta koulutusasteilta. Jäsentemme palveluksessa työskentelee yli 55 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kahdeksanneksi suurin liitto. Ekonomistina johdat ja kehität Sivistystyönantajien talousseurantaa ja tilastotoimintoja. Osallistut tiiviisti työmarkkina- ja neuvottelutoimintaan sekä tuet liiton edunvalvontatoimintaa monipuolisesti. Vaikuttavassa…

Toisen asteen koulutusta kehitettävä osaamistarpeiden pohjalta – ei aluehallinnon näkökulmasta

Toisen asteen koulutus on suurten muutospaineiden alla. Samaan aikaan kun resurssit niukkenevat, koulutuksen järjestäjien on kyettävä tuottamaan entistä laadukkaampaa koulutusta vastatakseen joustavasti ja nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin. Koulutusta ei voida kehittää ja tarkastella pelkästään alueellisesti, vaan valtakunnallinen näkökulma on välttämätön. Ilman sitä osa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemasta osaamisesta jäisi täyttymättä ja opiskelijoiden valinnanvapaus vaarantuisi. Ratkaisuna…

Näkemyksiä korkeakoulujen ohjauksesta, tuesta ja autonomiasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti lokakuun lopussa korkeakouluille tarkentavat ohjeet vuosien 2017–2020 toiminnasta sopimista varten. Korkeakouluilla on vahva itsenäisyys ja autonomia, mutta ministeriöllä on ohjausvastuu ja -intressi rahoittamastaan sektorista. Ohjausta tehdään paitsi rahoituksen, lainsäädännön ja ammattikorkeakoulujen toimilupajärjestelmän kautta, myös ministeriön ja korkeakoulujen välisillä nelivuotisilla sopimuksilla, joissa kirjataan sekä koko korkeakoulujärjestelmää koskevia että korkeakoulukohtaisia tavoitteita. Tulevan sopimuskauden…

Rehtori Jukka Mönkkönen on valittu EK:n hallitukseen

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen on valittu vuoden 2016 alusta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallitukseen. Valinnasta päätti keskiviikkona 25.11.15 EK:n edustajisto Helsingissä. Sivistystyönantajat ry:n syyskokous valitsi 20.10.15 rehtori Jukka Mönkkösen Sivistystyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016. EK:n hallitus 2016 Puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta, Outotec Oyj Varapuheenjohtajat Pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj * Hallituksen puheenjohtaja Johanna…