Uutiset

Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään syyskuun viimeisenä perjantaina – hae mukaan!

Kodin ja Koulun Päivä on vuosittainen ja valtakunnallinen tapahtuma, jota päiväkodit, koulut ja oppilaitokset voivat toteuttaa yhdessä kotien kanssa itselleen sopivalla tavalla. Aiheen ja ajankohdan voi valita omaan vuosisuunnitelmaansa parhaiten sopivaksi. Tärkeintä on kohtaaminen ja mukava yhdessäolo sekä aikuisten yhteistyön vahvistaminen lasten parhaaksi. Kodin ja Koulun Päivä vastaa opetussuunnitelman perusteisiin kirjattua tavoitetta kodin ja koulun…

Ammatillisen koulutuksen aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa – rekrytointikoulutuksista henkilöstön kehittämiseen ja verkkokaupan perustamiseen

Yhteistyö yritysten ja työelämän kanssa on lisääntynyt ammatillisessa koulutuksessa. Näin kertoo Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometri ja toimialakatsaus vuodelta 2021. Suunta on oikea, mutta yhteistyön tiivistämiseen on edelleen panostettava. Tavoitteellinen yhteistyö hyödyttää niin opiskelijoita kuin työelämää. Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vuoden kuluttua valmistumisesta oli työssä 70 prosenttia. Naisista 77 prosenttia ja miehistä 63 prosenttia….

Kohti SuomiAreenaa: tarvitaanko Suomessa urheilijatutkintoa?

Suomessa voi kouluttautua korkeakoulutasoa myöten taiteilijaksi – esimerkiksi näyttelijäksi tai muusikoksi, mutta urheilussa se ei ole mahdollista. Miksi se olisi tärkeää niin urheilijoiden kuin yhteiskuntamme kannalta? Onko urheilijoiden koulutuksessa haasteita, joihin pitäisi tarttua? Voisiko urheilijatutkinto motivoida suomalaisia nuoria jatkamaan urheilu-uraansa, ja ylipäätään liikkumaan enemmän? Tarvitsemme lisää keskustelua siitä, mikä on liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys…

Yksityisen opetusalan työriidassa sovintoehdotus

Sovittelija Jukka Ahtela antoi sovintoehdotuksen yksityistä opetusalaa koskevassa työriidassa perjantaina 29.4.2022. OAJ:n, JHL:n ja Jytyn ilmoittamat työtaistelut estäisivät toteutuessaan koulunkäynnin yli 13 000 lapselta ja nuorelta ajalla 3.-10.5.2022. Lakkojen kohteena on viisitoista yksityistä oppilaitosta pääkaupunkiseudulla ja kaksi Tampereella. Vastaukset sovintoehdotukseen annetaan sovittelijalle 29.4.2022 klo 20. Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 24 000 työntekijää….

Sivista kuultavana julkisen talouden suunnitelmasta: kehysriihen päätökset koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksesta ovat hyvä alku

Sivistystyönantajat lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2023-2026. Sivista pitää hyvänä, että hallitus perui tiede- ja tutkimusrahoitusta uhanneet leikkaukset ja esittää ammatillisen koulutuksen rahoituksen pysyvän rahoituksen lisäämistä. TKI-rahoitusta kasvatetaan 350 miljoonaa euroa suhteessa aiempaan kehykseen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta vahvistetaan pysyvästi 50 miljoonaa euroa vuodesta 2023 alkaen. Ammatilliseen koulutukseen varattu 80 miljoonan euron määräaikainen rahoitus…

Yksityisen opetusalan sovittelu alkoi uudelleen

Sovittelija Jukka Ahtela aloitti torstaina 21.4.2022 uudelleen sovittelun yksityistä opetusalaa koskevassa työriidassa. Neuvotteluosapuolet jatkavat tekstien työstämistä. Sovittelijan johdolla neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 27.4.2022. OAJ:n, JHL:n ja Jytyn ilmoittamat työtaistelut estäisivät toteutuessaan koulunkäynnin 13 000 lapselta ja nuorelta. Lakkojen kohteena on viisitoista yksityistä yleissivistävän oppilaitosta pääkaupunkiseudulla ajalla 3.-10.5.2022 ja kaksi Tampereella ajalla 3.-9.5.2022. Lisätietoja: Tari Aho johtava…

HY247:n työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos

Sivistan, JHL:n ja Pron välillä saavutettiin keskiviikkona 20.4.2022 neuvottelutulos HY247:n (Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut) työehtosopimuksen uudistamisesta. Uuden työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää vielä osapuolten hallintojen hyväksyntää. Lisätietoja Hanne Salonen Työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat puh. 040 520 4877

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2021

Koulutuksen toimiala työllistää 181 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,1 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2021 kaikkiaan 34 000 henkilöä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului reilut 800 henkilöä. Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä henkilöstömäärä kasvoi 4,9…

Kaikilla huippu-urheilijoilla on vahva lapsuuden ja nuoruuden liikuntatausta

Kohti SuomiAreenaa: Sivista, Olympiakomitea ja Urheiluopistot järjestävät SuomiAreenassa 11.7. keskustelutilaisuuden aiheesta ”Tarvitaanko Suomessa urheilijatutkinto?” Tässä kirjoitussarjassa taustoitamme tilaisuutta. Lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen käytetty aika herättää aika ajoin keskustelua siitä, liikkuvatko lapset ja nuoret riittävästi ja miltä liikkumisen kehitys tulevaisuudessa näyttää. On tärkeää keskustella siitä, miten liikkumiseen voidaan kannustaa ja miten voidaan luoda kaikille lapsille…

Opettajien jaksaminen: haluan opettajana olla myös innostaja ja mahdollistaja

Suomen koulutusjärjestelmä ja opettajat tunnetaan maailman parhaina. Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja opetus perustuu tutkittuun tietoon. Opetustyö on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista työtä, johon yhteiskunnan ilmiöt ja tilanteet vaikuttavat; esimerkiksi koronapandemia on muuttanut paljon myös opettajien työtä. Haastattelimme muutamia opettajia ja kysyimme, miten he huolehtivat jaksamisesta tärkeässä työssään Kerro lyhyesti itsestäsi, mitä opetat ja missä Olen…