Uutiset

Julkinen panostus koulutukseen tulee nostaa muiden Pohjoismaiden tasolle – lausunto koulutuspoliittiseen selontekoon

Sivistystyönantajat lausui koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Selontekoluonnos on monilta osin keskeneräinen ja valmistelua vaivannut kiire sekä sidosryhmien kuulemisen niukkuus näkyy tekstissä. Selontekoon tulee kirjata, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä. – Koulutus- ja tutkimuspanokset ovat avain tuottavuuden nousuun, maailmanluokan innovaatioihin, julkisen talouden kestävyyteen ja siten hyvinvoinnin kasvuun, perustelee Sivistan johtaja Laura…

EU:n elpymisrahoitusta kannattaa käyttää koulutukseen ja tutkimukseen

Hallitus antoi viime vuoden lopussa eduskunnalle selonteon siitä, kuinka Suomeen saatavaa EU:n elpymisrahoitusta on tarkoitus käyttää. Koulutus ja tutkimus ovat ansaitusti vahvasti esillä. Kestävää taloudellista ja sosiaalista elpymistä koronakriisistä voi tapahtua vain osaamiseen investoimalla. – Selonteossa esitetyt painopisteet ovat hyviä. Nyt on pidettävä huolta siitä, että koulutus- ja TKI-toimintaan suunniteltu rahoitus pidetään lopullisessa ohjelmapaketissa vähintään…

Haastattelussa valtiosihteeri Lehtonen: Tutkittu tieto on edellytys sille, että päätöksenteko edistää aidosti kestävää kehitystä

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista. Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa. Sivista on mukana teemavuoden toiminnassa. Kysyimme ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen valtiosihteeri Terhi…

Vuodenvaihde tuo muutoksia EU-rahoitukseen

Vuosi 2021 tuo tullessaan uudet EU:n rahoitusohjelmat tutkimukseen ja koulutukseen. Vuosina 2021-27 Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan tutkimusta n. 95 miljardilla eurolla ja Erasmus+ -ohjelmasta koulutusta n. 25 miljardilla eurolla. Aivan heti ohjelmien rahoitushaut eivät käynnisty, sillä EU:n pitkän aikavälin budjettineuvottelut venyivät pitkälle joulukuuhun, mikä vaikutti ohjelmavalmisteluun. – Eri ohjelmien rahoitushakuja valmistellaan komissiossa kuumeisesti. Aikatauluista ei…

Toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Tänä vuonna annoimme kehittyvien maiden tytöille parhaan joululahjan, mahdollisuuden käydä koulua. Jokainen koulussa vietetty vuosi parantaa tyttöjen mahdollisuuksia pärjätä elämässä ja päättää omasta tulevaisuudestaan. Tyttöjen koulutus hyödyttää koko yhteisöä ja yhteiskuntia. Tyttöjen koulutuksen lisäksi lahjoitimme mm. oppimateriaaleja päiväkerhoon 700 lapselle.

Tutustu sivistalaisiin! Vuorossa Teemu!

Olen Teemu Hassinen, Sivistan toimitusjohtaja. Työni on johtaa hienoa ja ainutlaatuista kokonaisuutta. Meillä on niin hyvä henkilöstö, että työni on sitä mitä toimitusjohtajalla pitääkin olla – strategian mukaisen toiminnan suunnan ja toimintaedellytysten varmistamista. Yksi tavoitteeni on saada erilaiset ihmiset toiminaan yhteisten tavoitteiden eteen motivoituneena, tuloksellisesti ja hyvässä ilmapiirissä. Päiviini kuuluu keskustelua ja suunnittelua vastuualueidemme johtajien…

Sivistan Jussi-Pekka Rode YTHS:n hallitukseen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskunta vahvisti syyskokouksessaan 16.12.2020 luottamushenkilövalinnat säätiön toimielimiin kaudelle 2021-2022. YTHS:n hallitukseen uutena jäsenenä valittiin Sivistan elinkeinopoliittinen asiantuntija Jussi-Pekka Rode. Nyt valitut uudet ja tehtävissä jatkavat luottamushenkilöt aloittavat työnsä YTHS:n historian suurimman muutoksen saattelemana, kun ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat YTHS:n palvelujen piiriin vuoden 2021 alusta. YTHS tarjoaa siten yhdenvertaiset palvelut kaikkialla Suomessa 270 000 korkeakouluopiskelijalle. Linkki…

Tutustu meihin! Vuorossa Riitta!

Olen Riitta Tampio, Sivistan assistentti. Työssäni huolehdin liiton arjen sujuvuudesta. Koordinoin toimitusjohtajan kalenteria, järjestän kokouksia ja tilaisuuksia ja hoidan hallinnollisia asioita, mm. talouden hoitoon liittyen. Tehtävät ovat vaihtelevia, jokainen päivä tuo jotain uutta tullessaan. Jotta asiat sujuvat, tarvitaan taitoa tehdä montaa asiaa samaan aikaan, on oltava ripeä ja hyvästä koordinointikyvystäkin on hyötyä. Vapaa-ajallani rentoudun pitkäaikaisten…

Sivistan valiokunnat vuosille 2021 – 2022

Sivistystyönantajien hallitus on joulukuun kokouksessaan vahvistanut valiokunnat vuosille 2021 – 2022. Sivistan hallituksella on valmistelun apuna neljä valiokuntaa: yliopistojen ja yksityisen opetusalan työmarkkinavaliokunnat sekä elinkeinopoliittinen valiokunta. Lisäksi työmarkkina-asioita valmistelee Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Työnantajayhdistys ry. Valiokunnat Yksityisen opetusalan työmarkkinavaliokunta Ilmonen Hanna, henkilöstöjohtaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Jordman Matti, rehtori Lauttasaaren musiikkiopisto Jäkälä Mikko, henkilöstöjohtaja Metropolia ammattikorkeakoulu Oy Kallioniemi…

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajuusselvitys 2020: toimintaympäristön muutokset, muutoksen johtaminen ja esimiesten kaipaama tuki

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat keränneet johtajilta ja esimiehiltä varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja sivistystoimessa näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla koottiin näkemyksiä esimiesidentiteetistä, muutoksen johtamisesta, esimiesuran mahdollisuuksista, etätyön johtamisesta ja tukitarpeista johtamisosaamisen kehittämisessä. Saimme vastaukset 1 600 kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajalta ja esimieheltä. Käytössämme on ainutlaatuinen ja monipuolinen aineisto, josta on varmasti apua esimies- ja…