Uutiset

Opetuksen kehittäminen: Itä-Suomen yliopistossa ohjauksen näkökulman on kaikessa mukana

Eri toimialat ovat jo pitkään tuoneet ilmi huolensa osaajapulasta. Onneksi siihen on löydettävissä ratkaisuja. Jotkut niistä toimivat nopeasti kuten täsmäkoulutus, kun taas toiset toimet vaativat pitkäjänteisempää, vaikkapa eri alojen houkuttelevuuden eteen tehtävää työtä. Eri toimialojen vetovoima näkyy myös siinä, minne opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan. Niin sanotuilla hakupainealoilla riittää hakijoita roppakaupalla ja kaikki halukkaat eivät pääse sisään,…

Kodin ja Koulun Päivä: perheiden ja koulujen välinen avoin ja luottamuksellinen suhde tukee lasten ja nuorten oppimista

Tänään vietetään valtakunnallista Kodin ja koulun päivää! Kodin ja Koulun Päivää vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Päivään osallistui tuolloin noin 400 koulua. Seuraavana vuonna koulujen määrä tuplaantui, ja nyt jo yli puolet maamme peruskouluista viettää Kodin ja Koulun Päivää. Elämän arvot muodostuvat varhain. Sivistysjärjestelmä on yksilön kasvun ja perheiden kasvatustyön tukena koko elämänkaaren ajan. Kodin…

Professoriliiton ja Sivistystyönantajien seminaarissa keskustelua yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Sivista ja Professoriliitto järjestivät kolmatta kertaa yhdessä akateemisen johtamisen seminaarin 28.9. Tilaisuudessa keskusteltiin yliopistojen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja sen johtamisesta. Seminaarissa kuultiin myös kokemuksia kentältä sekä kansanedustaja, parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtaja Matias Mäkysen puheenvuoro ”Miten poliitikko hahmottaa yliopistojen vaikuttavuuden? Mitä yliopistoilta odotetaan?”. Seminaariin osallistui 50 akateemista johtajaa Suomen yliopistoista: rehtoreita, vararehtoreita, provosteja, dekaaneja ja kansleri. Kysyimme Professoriliiton…

Sivista: Toisen asteen kehittämisehdotuksista tarvitaan lisää keskustelua

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tiistaina toisen asteen kehittämishankkeen loppuraportin. Virkamiesten raportissa hahmotellaan kehityspolkuja lukiokoulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle. Linjaratkaisut jäävät käytännössä tulevalle hallituskaudelle. Sivistystyönantajat toivoo linjoista käytävän laajaa, kentän osallistavaa keskustelua. 

Koulutusala ja jaksaminen: Varalan Urheiluopiston rehtori Marjaana Eskelinen: pysähdyn aika ajoin miettimään, mikä työssäni on tärkeintä

Aiempien selvitysten mukaan koulujen ja oppilaitosten esimiehet ja johtajat pitävät erityisen tärkeänä työhyvinvoinnin tukemista ja työyhteisön toimintakulttuuriin vaikuttamista. Nämä teemat korostuvat entisestään poikkeuksellisten aikojen heijastuessa koulujen ja oppilaitosten arkeen. Johtajat ja rehtorit luotsaavat työyhteisöjään ja huolehtivat organisaatioidensa toimintakyvystä. Miten he huolehtivat omasta jaksamisestaan? Tätä kysyimme jäsenistömme johdolta. Vuorossa Varalan Urheiluopiston rehtori Marjaana Eskelinen. Mikä rehtorin…

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tulee päivittää työyhteisön kehittämissuunnitelmaksi 31.12.2022 mennessä

Yhteistoimintalaki uudistui 1.1.2022. Osana lain uudistusta työnantajalle tuli velvollisuus laatia työyhteisön kehittämissuunnitelma ja se korvaa aiemman lain mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Aiempi henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on päivitettävä vastaamaan voimassa olevan lain tarkoittamaa työyhteisön kehittämissuunnitelmaa 31.12.2022 mennessä. Velvollisuus koskee taloudellista toimintaa harjoittavia yrityksiä ja yhteisöjä, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti on vähintään 20. Vanhan lain…

Yliopistot selvittävät yhdessä opiskelijavalintoja – tuloksia saatavilla keväällä 2023

Yliopistot päättivät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023, ja uusi malli tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2026. Lisäksi tarkoituksena on lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoiden kannalta tavoitteena on helpotus myös aikataulullisesti. Opiskelijavalintojen kehittämistä tehdään tutkittuun tietoon perustuen, hyödyntäen sekä olemassa olevaa tutkimustietoa että uutta hankkeessa tuotettavaa tutkimustietoa. Opiskelijavalintauudistuksen seurantatutkimuksen loppuraportti Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanketta vetää projektipäällikkö Tanja Juurus….

Yksityiset ammatilliset oppilaitokset laajasti selvityksen kärjessä

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry on toteuttanut opetushallinnon ja Tilastokeskuksen tilastoihin perustuvan ammatillisen koulutuksen selvityksen, jonka mukaan opiskelija ja työelämä ovat laajasti palautteiden perusteella tyytyväisiä yksityisiin ammatillisiin toimijoihin. – Sivistan kannalta on erinomaista, että tässä voidaan tuoda julkisiin tietoihin perustuen esille yksityisten koulutuksen järjestäjien vahvuus. Raportissa on paljon asioita, mitä voimme hyödyntää osana edunvalvontaamme, johtaja Heikki…

Jose Juvonen Sivistan avustavaksi työmarkkina-asiantuntijaksi

Oikeusnotaari Jose Juvonen on valittu Sivistan avustavaksi työmarkkina-asiantuntijaksi. Hän aloittaa tehtävässään 8.9.2022. Juvonen on viidennen vuoden opiskelija Lapin yliopistosta ja on suorittanut kaikki notaarivaiheen aineopinnot sekä lisäksi valinnaisia opintoja työoikeudesta. Notaaritutkielman Juvonen teki EU-oikeuden työoikeudellisesta aiheesta tarkastellen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäispalkan määrittymistä. – Saimme tehtävään paljon hyviä hakemuksia ja oli tosi hienoa huomata, että työoikeus ja…

Nuorten ammatillinen koulutus on turvattu nykyisellä rahoitusmallilla

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on esittänyt ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliin äkillisiä muutoksia, joita oppilaitokset ja työnantajat voimakkaasti vastustavat. Ministeriö esittää, että nuorten ja aikuisten rahoitus eriytettäisiin erillisiin putkiin, vaikka yhtenäistäminen tehtiin vain muutama vuosi sitten. Ammatillisessa koulutuksessa yli puolet opiskelijoista on aikuisia. Aikuisten ja nuorten oppimistavoitteet ovat samat, ja lakiin oppilaitoksille kirjattu tehtävä on yhteinen. Rahoitusmallin…