Uncategorized

Osaajapulaan vastataan yhteistyössä

Yhteiskunnan ja työelämän nopea muutosvauhti haastaa koko koulutusjärjestelmää. On mietittävä, milloin tarvitaan nopeaa ja ketterää osaamista ja milloin pidempi koulutus on tarpeen. Suomen väestörakenteella osaajapulaa ei ratkaista ilman koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa. Samat ratkaisut eivät toimi kaikkialla, sillä osaajapula kohtelee alueita eri tavoin. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken on tehtävä koulutusalan vetovoiman parantamiseksi. Sivistan ratkaisut Oppilaitoksille…

Yliopistojen työmarkkinavaliokunnan kokous 2/2021

Sivista lausui eduskunnalle ammatillisen koulutuksen lain muuttamisesta

Sivista kannattaa hallituksen esitystä säilyttää rahoitusosuudet vuoden 2020 rahoitustasossa. Samalla kannatimme harkinnanvaraisten korotusten jakamista osana perusrahoitusta. Sivista muistutti kansanedustajia siitä, että ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoitusta on nostettava. Pidimme tärkeänä myös, että ammatillisen koulutuksen vienti tuodaan lainsäädännöllisesti samalla tasolle korkeakoulutuksen kanssa. Lue koko lausunto Lisätietoja: Jussi-Pekka Rode, elinkeinopoliittinen asiantuntija puh. 040 168 6836, jussi-pekka.rode@sivista.fi

Sivista lausui valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion 2021 talousarvion vaikutuksista perus- ja lukio-opetukseen sekä varhaiskasvatukseen

Sivistan mukaan koronasta aiheutuneiden oppimisaukkojen paikkaamista on jatkettava ja tehtävä ulkopuolinen selvitys etäopetusjakson vaikutuksista oppimistuloksiin. Avustukset jaettava kaikille koulutuksen järjestäjille. Perustaitojen nostaminen edellyttää Sivistan mukaan pysyvää lisäystä perusopetuksen rahoitukseen. Perusopetuksen kotikuntakorvaus nostettava 100 prosenttiin. Oppilas- ja opiskeluhuoltoon suunniteltu korotus tulee kohdentaa ylläpitäjäneutraalisti. Lue koko lausunto  

Mitä älyä tekoälyssä? Tule kuulemaan ja keskustelemaan Helsingin yliopiston Tiedekulmaan 26.9. kello 14-16

Voiko tekoäly auttaa meitä tekemään viisaita päätöksiä tai pitämään stressitasot kurissa? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Tiedekulman paneelikeskustelussa Tekoälystä puhutaan paljon työelämän ja teknologian näkökulmasta, mutta minkälaisia mullistavia vaikutuksia sillä on ihmisten tavalliseen arkielämään? Tätä kartoitetaan Mitä älyä tekoälyssä? -paneelikeskustelussa, jonka UNIFI ja Sivistystyönantajat järjestävät Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskiviikkona 26.9. – Tekoäly on niin merkittävä ilmiö,…

Näkemyksiämme ammatillisen koulutuksen uudesta lainsäädännöstä

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa tänään 30.6.2017. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2018. Kyseessä on hallituksen kärkihanke, ammatillisen koulutuksen reformi, jossa uudistetaan muun muassa ammatillisen koulutuksen ajattelutapaa ja rahoitusjärjestelmä. Sivistystyönantajat on pitänyt uudistuksen tavoitteita asiakaslähtöisyydestä ja osaamisperustaisuudesta kannatettavina. – Tavoitteet korostavat opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja. Se on tärkeää, sanoo johtaja Minna-Marika Lindström Sivistystyönantajista. Työelämän…

Lomarahaleikkauksella ei yhteyttä yliopistojen henkilöstövähennyksiin

Helsingin Sanomat julkaisi (HS 10.11.) artikkelin ”Yliopistolaisten lomarahoihin ei kosketa”. Toimittajalta oli jäänyt yksi keskeinen lomarahoihin liittyvä asia kilpailukykysopimuksesta huomioimatta, joka on syytä nostaa esille. Kilpailukykysopimuksen mukaan lomarahojen leikkaus koskee vain kuntaa, valtiota, kirkkoa, Kelaa, Kevaa ja Suomen Pankkia. Julkisen sektorin käsite on selkeästi sopimuksessa rajattu eikä julkisella rahoituksella toimivat organisaatiot kuten yliopistot kuulu tämän…