Tiedotteet

Suomen koulutus- ja tutkimusalan ensimmäinen barometri: Koulutus on vientiala – uusia tulonlähteitä maailmalta

Sivistystyönantajat on julkaissut Suomen ensimmäisen koulutus- ja tutkimusalan barometrin, jolla alan toimijat arvioivat toteutunutta ja tulevaa kehitystään. Barometri toteutettiin syyskuun lopulla 2019. Vastaajat edustavat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä perusopetuksesta korkeakouluihin. Haastava taloudellinen tilanne näkyy oppilaitosten ja korkeakoulujen arjessa. Julkisen rahoituksen laskua on saatu paikattua muulla rahoituksella ja tuloilla. Odotukset kokonaisrahoituksen suhteen ovatkin vahvemmat seuraavan 12 kuukauden…

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK: Budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman lupaukset korkeakoulujen perusrahoituksen nostosta

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK kiittävät Rinteen hallitusta siitä, että se päätti budjettiriihessä korottaa korkeakoulujen perusrahoitusta hallitusohjelman mukaisesti. Järjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että budjettiriihessä lunastettiin hallitusohjelman odotukset ja käännettiin korkeakoulurahoitus pitkän leikkauskierteen jälkeen nousuun. Perusrahoituksen noston…

Hallituksen talousarvioesitys antaa hyvät eväät koulutuksen kehittämiseen – osaamistason noston edellyttämät opiskelijamäärälisäykset jäivät vajaiksi

Sivistystyönantajat on tyytyväinen siitä, että hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi kääntää koulutuksen rahoituksen nousuun. Täysimääräiset indeksikorotukset kaikilla koulutusasteilla ovat tervetulleet. Kustannustason nousua vastaavat tarkistukset nostavat koulutuksen kokonaisrahoitusta noin 140 miljoonaa turvaten nykyistä volyymia. Sivistystyönantajat katsoo, että ammatillisen koulutuksen osalta tulevaisuus näyttää vähän valoisammalta. 80 miljoonan lisärahoitus opetus- ja ohjaushenkilöstön palkkaamiseen sekä tukitoimiin on tervetullut lisä….

Arene, Unifi, Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, OAJ, FSF, Samok: Finansministeriets budgetförslag ett svek mot högskolorna

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene), Finlands universitetsrektorers råd (Unifi), Bildningsarbetsgivarna, Professorsförbundet, Forskarförbundet, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund – SAMOK kräver att regeringen under budgetförhandlingarna inför 2020 till fullo lägger till ökningen av högskolornas basfinansiering i enlighet med regeringsprogrammet. Organisationerna är besvikna över det budgetförslag som finansministeriet publicerade på fredagen….

Arene, Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijät, OAJ, Samok, Syl: Valtiovarainministeriön budjettiesitys petti korkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Sivistystyönantajat, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK edellyttävät, että hallitus lisää täysimääräisesti budjettiriihessä talousarvioon 2020 hallitusohjelman mukaiset lisäykset korkeakoulujen perusrahoitukseen. Järjestöt ovat pettyneitä valtiovarainministeriön perjantaina julkaistuun talousarvioehdotukseen. Siinä ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusohjelman mukaista esitystä siitä, että yliopistojen perusrahoitusta nostetaan 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 20…

EK:n, OAJ:n ja Sivistystyönantajien kysely: Työpaikat tarjoavat hyvät mahdollisuudet uuden oppimiseen

Puolet työikäisistä uskoo nykyisen koulutuksen turvaavan riittävän osaamisen työuran loppuun saakka. Silti lähes kaikki vastaajat päivittävät omaa osaamistaan eri tavoin. Tiedot käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Sivistystyönantajat Sivistan Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta. Tutkimus toteutettiin internet-paneelissa ja siihen osallistui 1355 suomalaista, joista 1086 oli mukana työelämässä. Kyselyssä nuoret pitävät tarvetta osaamisen päivittämiseen käytännössä…

Sivistystyönantajat: Hallitusohjelma antaa hyvät lähtökohdat koulutuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle

Antti Rinteen hallitusohjelma antaa hyvän lähtökohdan suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämiselle, toteavat Sivistystyöntantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen ja elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen. Suurin yksittäinen uudistus on oppivelvollisuusiän korottaminen 18 vuoteen. Ratkaisun vaikuttavuus mm. syrjäytymisen ehkäisyyn vaatii rinnalleen myös muita ennakoivia toimia. Positiivista on, että esitetty keinovalikoima on laaja: mukana ovat lukioiden ja ammatillisen koulutuksen lisäksi kymppiluokat, kansanopistot,…

Ammattikorkeakoulut tarjoavat ratkaisuja osaajapulaan, mutta rahoitus saatava kuntoon

Ammattikorkeakoulut tarjoavat ratkaisuja osaajapulaan, yritysten innovaatiotoimintaan ja työssä olevien osaamisen päivittämiseen, mutta rahoitus nostettava suunnitelmallisesti lähelle tasoa, jolla se oli vuosikymmenen alussa, viestivät Sivistystyönantajat, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Korkeasti koulutettu työvoima, työelämää ja yhteiskuntaa kehittävä tutkimus sekä menestyvät yritykset ovat suomalaisen kasvun ja hyvinvoinnin tärkeimpiä rakennuspalikoita. Koulutuksen ja tutkimuksen merkitys kasvaa tulevina…

Sivistystyönantajat: Jatkuvan oppimisen väliraportti jätti rahoituskysymykset auki

Tiedote 2.5.2019 Julkaisuvapaa heti Sivistystyönantajat: Jatkuvan oppimisen väliraportti jätti rahoituskysymykset auki Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama jatkuvan oppimisen työryhmä jätti tänään väliraporttinsa. Väliraportin keskeisin anti liittyy ohjauksen koontiin ja modernisointiin, olemassa olevan osaamisen kartoittamiseen, työelämässä jo hankitun osaamisen tunnistamiseen ja opiskelumahdollisuuksien konseptointiin. – Työryhmä ehdottaa mahtipontisesti, että toteutetaan kansallinen jatkuvan oppimisen uudistus. Keinot uudistuksen toteuttamiseen jäävät…

Ammatillisen koulutuksen viesti hallitusneuvotteluihin: vaalilupaukset lunastettava

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ja Sivistystyönantajat ovat tyytyväisiä siihen, että huoli ammatillisen koulutuksen resursseista ja ammattiosaajien riittävyydestä nousi kaikilla puolueilla vahvasti vaalikeskusteluun. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää merkittäviä panostuksia ammatilliseen koulutukseen. Tämä kattaa laajan tehtävän aina nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta työssä olevien ja työttömien osaamisen uudistamiseen ja ylläpitoon. Nyt on aika lunastaa vaalilupaukset, jotta hyvinvointia voidaan ylläpitää. Pula ammattiosaajista…