Tiedotteet

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten uudet työehtosopimukset

Sivistystyönantajien, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn välillä on saavutettu neuvottelutulokset 23.3.2020 uudeksi yksityisen opetusalan työehtosopimukseksi sekä ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimukseksi. Näiden työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä n. 23 000 työntekijää. Uudesta työehtosopimuksesta neuvottelutuloksen saaminen ennen sopimuskauden päättymistä on merkittävä asia. – Neuvotteluosapuolet osoittivat vastuullisuutta takaamalla työrauhan yksityiselle opetusalalle…

Yliopistoille uusi työehtosopimus

Sivistystyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Ammattiliitto PROn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn hallinnot ovat hyväksyneet 24.3.2020 saavutetun neuvottelutuloksen uudeksi yliopistojen työehtosopimukseksi. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä n. 32 000 työntekijää. Sivistystyönantajat on tyytyväinen, että osapuolet saivat uuden työehtosopimuskauden osalta ratkaisun jo ennen sopimuskauden päättymistä. Koronaepidemialla on välittömiä ja viiveellä tulevia vaikutuksia yliopistojen taloudelliseen…

Neuvottelutulos syntynyt yliopistoille

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta on saavutettu tänään 24.3.2020 neuvottelutulos. Osapuolten hallintojen tulee vielä hyväksyä neuvottelutulos. – Neuvotteluosapuolten yhteinen tilannekuva ja vastuullinen toiminta johtivat neuvottelutuloksen saamiseen jo ennen sopimuskauden päättymistä. Saavutetulla neuvottelutuloksella pystymme takaamaan työrauhan yliopistoille ja niiden henkilöstölle, sanoo Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer. Työehtosopimuksessa osapuolina ovat Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO sekä Julkisten ja…

Neuvottelutulos syntynyt yksityiselle opetusalalle

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksista on saavutettu 23.3.2020 neuvottelutulos. Osapuolten hallintojen tulee vielä hyväksyä neuvottelutulos. – Tässä vaikeassa tilanteessa olemme yhdessä neuvotteluosapuolten kanssa onnistuneet toimimaan vastuullisesti. Viesti työrauhan säilyttämisestä on erittäin tärkeä jäsenistöllemme ja heidän henkilöstölleen koronaepidemiasta johtuvien haasteiden keskellä, sanoo Sivistan työmarkkinajohtaja Anne Somer. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten piirissä työskentelee yhteensä…

Oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa on kasvanut ja kasvaa yhä

Oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö Suomessa on lisääntynyt kaikilla koulutusasteille. Samaa kehitystä on tapahtunut myös oppilaitosten välillä. Yhteistyö eri koulutusasteiden ja yritysten kanssa palvelee, ei vain elinkeinoelämää ja oppilaitoksia itseään, vaan koko suomalaista yhteiskuntaa. Yhteistyön tuloksia ovat niin osaava työvoima, innovaatiot kuin yhteiset oppimisympäristöt sekä jatkuvan oppimisen eri ratkaisut. Sivistystyönantajien syksyllä 2019 julkaistun koulutus- ja…

Opettajamitoitusta ei tarvita – Suomessa opettaja – opiskelija suhde OECD-maiden parhaimmistoa

Suomessa luokkakoot ovat peruskoulussa OECD-maiden pienimpiä. Samoin peruskoulussa opiskelija-opettaja -suhteet ovat OECD-keskiarvoja matalampia. Toisella asteella ja korkea-asteella suhteet vastaavat OECD-maiden keskiarvoa. Tarkastelussa on hyvä huomoida, että eri maiden koulutuskäytännöt poikkeavat toisistaan. On maita, joissa opiskellaan enemmän työpaikoilla kuin oppilaitoksissa. Toisaalta toisissa maissa on tavallista, että muuta ohjaushenkilöstöä on enemmän opettajien rinnalla. – Emme tunnista ongelmaa,…

Sivistystyönantajat: työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa

Sivistystyönantajat on aloittanut työehtosopimusneuvottelut yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimusten suhteen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ovat eilen julkisuudessa esittäneet virheellistä tietoa mm. työaikamääräysten voimassaolosta. Lisäksi on uutisoitu virheellisesti työrauhavelvoitteesta. Sivistystyönantajat joutui virheellisten väitteiden johdosta lähettämään OAJ:lle ja JUKO:lle valvontakirjeen. – On selvää, että työehtosopimusten mukaiset työaikamääräykset ja työrauhavelvoite ovat edelleen voimassa, sanoo…

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli oikeaan suuntaan OKM:n päätöksen ansiosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään päättänyt pitää ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen 70 %:ssa ja olla laskematta sen osuutta enempää tulevina vuosina. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oppilaitoksille olisi tullut vuodesta 2022 lähtien vain 50 % rahoituksesta perusrahoituksen muodossa. Perusrahoituksen muutos tarkoittaa muutosta rahoitusmallissa, joka lasketaan prosentteina. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on 1,8 miljardia euroa, tästä 70% tulee perusrahoituksena. -Sivistan…

Uhkailut ja vaatimukset aloitettu jo ennen kuin neuvottelut ovat edes käynnistyneet

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen neuvottelut alkavat 23.1. 2020 neuvotteluosapuolten yhteisellä avausseminaarilla. Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten osalta neuvottelut aloitetaan 29.1.2020. Ennen kuin neuvottelupöytään on päästy, on palkansaajapuoli aloittanut uhkailun ja koulutusalan toimijoiden taloudelliseen tilanteeseen suhteutettuna, ylimitoitettujen palkankorotusvaatimusten esittämisen. – Yleinen työmarkkinatilanne on haastava ja nyt olisi tärkeää neuvotteluosapuolten hakea asiaan ratkaisua neuvotteluteitse, rakentavalla tavalla. Uhkailujen…

Puolet suomalaisista kouluttautuu vuosittain – korkeakoulutukseen pääsyssä pullonkauloja

Koulutus- ja tutkimusalan odotukset seuraavan 12 kuukauden suhteen ovat varovaisen optimistisia yksityisillä oppilaitoksilla ja korkeakouluilla. Etenkin korkeakouluissa odotukset ovat positiivisia lähitulevaisuuden suhteen. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja niiden odotetaan kasvavan, oppilaitoksilla ja korkeakouluilla on myös valmius ja halu paikkojen lisäämiseen – kunhan rahoitus tämän mahdollistaa. Nykyisellä rahoituksella tämä ei onnistu. Suomalaiset ovat aktiivisia oppijoita. Tilastolähteiden perusteella…