Tiedotteet

Arene, OAJ, SAMOK ja Sivista: Oppimisen tarpeet koulutuspolitiikan keskiöön kehysriihessä

Opiskelijoiden ja oppimisen tarpeet on nostettava keskiöön hallituksen kehysriihen linjauksissa. Samalla on varmistettava, että ammattikorkeakouluilla on ennakoitava ja pitkäjänteinen rahoitus opiskelijoiden hyvinvoinnista ja laajenevista opiskelijamääristä huolehtimiseen, esittävät ammattikorkeakouluja sekä niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat Arene, OAJ, SAMOK ja Sivista. Suomalaiset ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset ovat onnistuneet järjestämään etäopetusta poikkeusoloissa, mutta korona-aika uhkaa jättää pitkän varjon…

Koulutuksenjärjestäjät henkilöstön tukena poikkeusoloissa

Korona on ollut osa elämäämme viime keväästä alkaen. Yli vuosi sitten opetusta alettiin antamaan lähiopetuksen sijasta etäopetuksena ja otettiin valtaisa digiloikka lähes yhdessä yössä. Rajoitukset ja ohjeistukset ovat muuttuneet vuoden aikana useaan otteeseen. Korona on koskettanut koko yhteiskuntaa. Hyvin monet yritykset ja organisaatiot sekä niissä työskentelevät henkilöstöryhmät ovat joutuneet joustamaan ja venymään koronakriisin keskellä. Myös…

Sivista: Marinin hallituksen tulee nyt keskittyä koronakriisin hoitoon – koulutusalan hankehumppa sivuun

Sivistystyönantajat esittää, että hallitus- ja ministeriölähtöiset uudistushankkeet ja projektit opetus- ja kulttuurin toimialalta ajetaan minimiin, jotta voimme keskittyä koronakriisin tulokselliseen hoitoon. Koronakriisi ravistelee yhteiskunnan rakenteita perustavanlaatuisella tavalla. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan kriisi vielä kestää ja millaisia väistämättömiä pitkäaikaisvaikutuksia sillä tulee olemaan. Sivistan mielestä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kriisitietoisuutta tulee nostaa. Opetusta ja koulutusta kehitetään…

Omfattande ställningstagande: Kommunala beslutsfattare ska stödja livslångt lärande

En framsynt kommunal beslutsfattare arbetar för att alla kommuninvånare ska få en genuin möjlighet att ständigt utveckla sin kompetens, konstaterar centrala aktörer inom utbildningssektorn och arbetslivet i ett gemensamt ställningstagande. I kommunalvalet i april väljer invånarna nya fullmäktige för att bestämma om kommunens riktning. Kommunens livskraft grundar sig på företagens, läroanstalternas och organisationernas förmåga att…

Laaja kannanotto: Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista

Kaukokatseinen kunnan päättäjä työskentelee sen eteen, että jokaisen kuntalaisen on aidosti mahdollista kehittää jatkuvasti osaamistaan, toteavat keskeiset koulutuksen ja työelämän toimijat yhteisessä kannanotossaan. Kuntavaaleissa huhtikuussa asukkaat valitsevat uudet valtuutetut päättämään kuntansa suunnasta. Kunnan elinvoima pohjaa sen yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kykyyn hyödyntää osaamista. Panostukset osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen luovat pohjan sivistykselle, uudistuskyvylle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille…

Tieto on supervoima -kampanja kannustaa lapsia tutkitun tiedon pariin

Lasten ajankohtais- ja tiedelehti Apu Juniori sekä Sivistystyönantajat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen Akatemia ja Tieteentekijät tarjoavat Apu Juniori -lehden tieteeseen keskittyvän erikoisnumeron kaikille kolmasluokkalaisille helmikuussa 2021. Yhteistyön tavoitteena on kannustaa alakoululaisia tutkitun tiedon pariin. Tieto on supervoima -kampanjassa suomalaisille kolmasluokkalaisille lapsille lahjoitetaan tutkittuun tietoon keskittyvän Apu Juniori-lehden erikoisnumero. Kampanja on osa Tutkitun tiedon teemavuosi…

AMKE, Arene, Sivista, SAMOK, SYL ja UNIFI: Jatkuvan oppimisen järjestelmän keskiössä on oltava julkinen koulutustarjonta

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on Suomessa kehitettävä perustuen korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön koulutustarjontaan, joka jo nyt palvelee aikuisten ja nuorten oppimisen tarpeita, arvioivat korkeakouluja, koulutuksen järjestäjiä ja opiskelijoita edustavat järjestöt tänään julkaistuja jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjauksia. -Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna hyvä, koko työikäistä väestöä palveleva jatkuvaan oppimiseen perustuva koulutustarjonta, jonka perustana ovat laadukkaat…

Vieraskielisten ammatillisten tutkintojen lupaprosessia tulee selkiyttää ja nopeuttaa

Pääministeri Marinin hallituksen tavoitteena on lisätä työperäistä maahanmuuttoa, koska väestön ikääntyessä ja syntyvyyden laskiessa työvoiman tarve kasvaa. Monella alalla vaikeudet ammattiosaajien saatavuudessa ovat jo nyt keskeinen kasvun hidaste. Nykyistä laajempi englanninkielinen tutkintotarjonta ammatillisessa koulutuksessa tekisi Suomesta kansainvälisesti houkuttelevamman paikan työskennellä, opiskella ja yrittää. Se madaltaisi lisäksi täällä jo olevien maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja sujuvoittaisi heidän…

Sivistysalan johtajat saavat tukea muilta johtajakollegoiltaan ja henkilöstöltään

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi kysyttiin esimiesidentiteetistä, johtajaurista ja etätyöstä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan johtajista ja esimiehistä kolme neljästä kokee toimintaympäristössä tapahtuneen paljon tai erittäin paljon muutoksia viime vuosina….

Ledarna inom bildningsväsendet får stöd i sitt arbete av andra chefskollegor och av personalen

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har under hösten 2020 samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn. I enkätundersökningen kartlades också deltagarnas syn på chefsidentiteten och -karriären samt på distansarbete. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Tre av fyra…