Tiedotteet

Oppivelvollisuus-uudistukseen tarvitaan lisää aikaa ja rahaa – muuten se on koulutusleikkaus

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan oppivelvollisuusikää ollaan nostamassa 18 ikävuoteen. Sivistystyönantajat on samaa mieltä tavoitteesta eli siitä, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon. Ehdotetussa muodossa oppivelvollisuuden laajennus uhkaa kuitenkin johtaa koulutusleikkauksiin sekä heikentää koulutuksen saavutettavuutta. – Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa lykätään vuodella, jotta koulutuksen järjestäjillä on riittävästi aika varautua uudistukseen, sanoo Sivistan johtaja…

Suurella osalla sivistysalan johtajista on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa

Opetushallitus, Sivistystyönantajat ja Kuntaliitto ovat syksyllä 2020 keränneet kattavalta joukolta kasvatus-, koulutus-, tutkimusalan ja kuntien sivistystoimen esimiehiä ja johtajia näkemyksiä johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Vastauksia saatiin 1600 johtajalta ja esimieheltä. Heistä 60 prosentilla on esimiesasemaan päätymisessä ollut mukana sattumaa. Vastaajista 7 prosenttia katsoo päätymisensä esimiesasemaan olleen täysin sattumaa. Toisaalta 40 prosenttia on suunnitellusti hakeutunut esimiesuralle. Työuran…

För en stor del av ledarna inom bildningsväsendet har ledarskapsuppdraget varit en slump

Utbildningsstyrelsen, Bildningsarbetsgivarna och Kommunförbundet har av en stor skara chefer och ledare inom småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn samlat in synpunkter på ledarskap i en föränderlig verksamhetsmiljö. Enkätundersökningen genomfördes hösten 2020 och besvarades av sammanlagt 1 600 ledare och chefer. Av dem uppger 60 procent att ledarskapsuppdraget delvis har varit en slump. Av respondenterna uppger…

EK ja Sivista: Osaamisen ja innovaatioiden rahoitukseen tarvitaan uskottava kansallinen suunnitelma

Tiedote 23.10.2020 Uudistuvan markkinatalouden puolesta Suomen ei tule jättää koulutuksen ja osaamisen rahoitusta kertaluonteisen EU-elpymisrahan varaan. Hallituksen on laadittava pikaisesti pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoitus (TKI) nostetaan vuoteen 2030 mennessä neljän prosentin tasoon BKT:sta, esittävät Elinkeinoelämän keskusliitto ja Sivistystyönantajat. Suomi tarvitsee uutta osaamista sekä talouden kestävään elpymiseen että menestyäksemme kansakuntana. EK ja…

Oppilashuollon siirto sote-maakuntiin vaarantaa oppilaiden hyvinvoinnin

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa ehdotetaan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitehtävien siirtämistä sote-maakunnille. Sivistystyönantajat ei kannata ehdotettua siirtoa. Lähtökohtina oppilashuollossa ovat lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun tukeminen, turvallisuuden lisääminen ja moniammatillinen yhteistyö osana koko yhteisöä. – Keskeistä psykologien ja kuraattoreiden työssä on koko oppilaitosyhteisöä tukeva, ennalta ehkäisevä hyvinvointityö. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa. sanoo johtaja Laura Rissanen Sivistasta….

Budjettiriihen päätökset osaamiseen – ruusut ja risut

Sivistystyönantajat on painottanut viesteissään ennen budjettiriihtä, että Marinin hallituksen on tärkeää hyödyntää kaikki se potentiaali, jonka läpimurtoja synnyttävä vapaa tutkimus ja laadukas koulutus tarjoavat rakennemuutosten edistämiseen. Hallitus on tänään 16.9. tehnyt päätöksiä, jotka osoittavat, että viestit tutkimuksen ja koulutuksen mahdollisuuksista tukea yhteiskunnan uudistumista on kuultu. Valtion perusrahoitus yliopistojen toimintaan kasvaa indeksitarkistusten myötä reilut 2 prosenttia….

Ammattikorkeakoulut osaamiselvytyksen kärkeen

Työmarkkinat tarvitsevat hallitukselta ripeitä toimenpiteitä erityisesti työnsä menettävien auttamiseksi. EU:n elvytyspaketin rahoitusta on suunnattava osaamiseen ja innovaatioihin, jotka tukevat Suomen menestystä pitkäjänteisesti. Tässä työssä kannattaa hyödyntää ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten alueellisesti kattavaa verkostoa, joka ulottuu koko maahan. Arene, OAJ, SAMOK ja SIVISTA muistuttavat, että ammattikorkeakoulut tarjoavat osaamiselvytyksen alustan jatkuvassa oppimisessa, TKI-toiminnassa ja väestön osaamistason nostamisessa….

Viestimme budjettiriiheen: Yhteiskunnan uudistumista tukeva vapaa tutkimus ja laadukas koulutus ovat avaimet rakennemuutokseen

Suomalainen yhteiskunta on suurten mullistusten edessä: väestönkehitys, työelämän murros ja kestävän kehityksen tarpeet sekä pitkittyneen koronakriisin seuraukset vaativat meitä uudistumaan nopeasti. Hallituksen onkin nyt tärkeää hyödyntää syyskuun budjettiriihessä kaikki se potentiaali, jonka läpimurtoja synnyttävä vapaa tutkimus ja laadukas koulutus tarjoavat rakennemuutosten edistämiseen, toteavat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Tieteentekijät, Professoriliitto ja Yliopistojen opetusalan liitto YLL, Opetusalan…

Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden pidentämisen hintalappu on karkeasti alimitoitettu

  Sivistystyönantajat on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Sivistan näkemyksen mukaan esityksen suurimmat puutteet liittyvät esityksen vaikutusarvionteihin sekä kustannusvaikutuksiin. – Esitämme, että uudistuksen toimeenpanoa siirretään ainakin vuodella. Näin koko uudistus astuisi voimaan samanaikaisesti, vuoden kuluttua tiedetään myös paremmin, millaisia pysyviä vaikutuksia koronakriisistä jää julkiseen talouteen, johtaja Laura Rissanen Sivistystyönantajista toteaa. Sivistystyönantajat korostaa, että tavoite…

Korkeakoulut valmiita tukemaan yhteiskunnan jälleenrakennusta vastuullisesti ja laadusta tinkimättä

Korkeakouluilla on rooli suomalaisen yhteiskunnan toipumisessa koronakriisistä, katsovat korkeakouluja, niiden henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat järjestöt. Jälleenrakentamisessa keskeistä on taata koulutuksen korkea laatu sekä turvata opiskelijoiden ja henkilökunnan jaksaminen tulevina vuosina. Vain tasokkaat ja hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt voivat olla mukana luomassa koronakriisin jälkeen tarvittavaa nousua. Järjestöt muistuttavat, että mahdollisia opiskelupaikkojen lisäyksiä esitettäessä on tärkeää muistaa laajennusten olevan…