Tiedotteet

Sivistystyönantajien työmarkkinajohtajaksi Hanne Salonen

OTK, VT Hanne Salonen on nimitetty Sivistan työmarkkinajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään lokakuussa. Hanne Salonen siirtyy Sivistaan Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelujohtajan tehtävästä. Hanne Salosella on erittäin laaja, noin kahdenkymmenen vuoden kokemus suomalaisesta työmarkkinakentästä. – Työelämän ja työmarkkinoiden murros koskettavat myös Sivistan edustamaa toimialaa. Näen murroksen ennen kaikkea mahdollisuutena, joka meidän tulee hyödyntää…

Sivistystyönantajat: Valtiovarainministeriön talousarvioesitys yllätyksetön – hallituksen riihestä odotetaan pysyviä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä osaamistason nostoon

Sivistystyönantajat ei sinällään ole yllättynyt siitä, että Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ei ole kaivattuja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. – Olisimme kerrankin odottaneet myös Valtiovarainministeriöltä poliittisen ja julkisen keskustelun perusteella, että tieteeseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan kehysriihessä tehdyt leikkaukset olisi vähintään peruttu, johtaja Laura Rissanen toteaa. Koronan vaikutusten paikkailu vaatii pysyvämpää rahoitusta kaikissa koulutusmuodoissa. Lisäbudjeteissa ja työllistävien erillisten hakujen…

Koulutuksen järjestäjät pettyivät: Asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä osaamisperusteisuuden vastainen

Kiistelty ja pitkään valmisteltu asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä ammatillisessa koulutuksessa hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 23.6. Asetus tulee voimaan 1.8.2022. Asetuksen mukaan ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavan opetuksen ja ohjauksen määrä on vähintään 12 tuntia osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin olla säädettyä suurempi tai pienempi opiskelijan oppimisvalmiuksien tai yksilöllisten valintojen…

Tutkijoiden osaamista saatava enemmän käyttöön yliopistojen ulkopuolelle, toteaa työryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön vetämän tutkijauratyöryhmän raportti julkaistiin tänään. Ryhmä käsitteli työssään tohtorikoulutettujen korkeakoulujen ulkopuolelle siirtymisen tehostamista. Työssä mukana olleet organisaatiot listaavat raportissa toimenpiteitä, joita ne toteuttavat itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa edistääkseen tavoitteen toteutumista. – Teema on erittäin tärkeä. Tutkimusosaamista tarvitaan yhteiskunnan eri lohkoilla entistä enemmän ja osaaminen leviää parhaiten ihmisten mukana, sanoo ryhmän jäsen…

Korkeakoulujen saavutettavuutta lisättävä aloituspaikkoja rahoittamalla, ei autonomiaa kaventamalla

Korkeakoulujen saavutettavuutta lisättävä aloituspaikkoja rahoittamalla, ei autonomiaa kaventamalla Selvityshenkilö Tapio Kosusen koostama korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen saavutettavuutta koskeva selvitys luovutettiin eilen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle. Selvityksessä esitetään alakohtineen lähemmäs sata tavoitetta, joilla saavutettavuutta pyritään edistämään. Määrää on onnistuttu karsimaan valmisteluvaiheesta, mutta tiivistämisen varaa on edelleen. Moni tavoitteista on kannatettavia, mutta joukossa on myös liian yksityiskohtaisia…

Järjestöt odottavat parlamentaariselta TKI-työltä tuloksia – ”Näillä viidellä keinolla Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminta vahvistuu”

Järjestöt vaativat pikaisia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi. Järjestöt ovat laatineet viiden tavoitteen listan, joilla Suomen TKI-toiminta saadaan kasvuun kohti 4 prosentin tavoitetta. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Akava, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Tieteentekijät, Tekniikan akateemiset TEK, Lääkäriliitto ja Sivistystyönantajat vaativat, että nykyisen hallituksen tulee tehdä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvattamista…

Sivistystyönantajat: Lisätalousarvion kohdennukset koulutukseen ja tutkimukseen välttämättömiä

Sivistystyönantajat pitää hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa suunnattua 111 miljoonan kokonaisuutta lasten ja nuorten koronahaittojen lievennykseen perusteltuna. Kokonaisuudesta 69 miljoonaa kohdistetaan suoraan koulutuksen järjestäjille ja korkeakouluille. – Lähes puolitoista vuotta jatkuneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat jättäneet kaikilla koulutusasteilla merkittävän jäljen. Etäopetusjaksoista aiheutunut oppimisvaje on kurottava umpeen pikaisesti, Sivistystyönantajien johtaja Laura Rissanen korostaa. Määrärahojen tarkemmasta jaosta on tarkoitus sopia…

Sivistystyönantajat: Koulutuspoliittisen selonteon hyvät tavoitteet vesittyvät ilman rahoituspäätöksiä

Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko korostaa vahvasti koulutuksen ja tutkimuksen laatua. Ilman korkeaa osaamista ja saavutettavaa koulutusta ei synny uutta kasvua eikä turvata hyvinvointiyhteiskunnan palveluita. Sivista on pettynyt siihen, että selonteon hyvät tavoitteet uhkaavat kuitenkin vesittyä ilman päätöksiä niiden rahoittamiseksi tarvittaviksi resursseiksi. – Esitimme lausunnossamme, että julkinen julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden…

Järjestöt vetosivat ministereihin ammatillisen koulutuksen rahoituksen korjaamiseksi

OAJ ja seitsemän muuta järjestöä jättivät tänään vetoomuksen valtiovarainministeri Matti Vanhaselle ja opetusministeri Jussi Saramolle ammatillisen koulutuksen rahoituksen korottamiseksi 80 miljoonalla eurolla. Vetoomuksessa ovat mukana Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke, Suomen Kuntaliitto KL , Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Sivistystyönantajat Sivista sekä opiskelijajärjestöt Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto Sakki, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund…

Yliopistot valmiita vauhdittamaan kestävää kasvua ja työelämän uudistumista – pitkäjänteiset TKI-panostukset ehdoton edellytys Suomen menestykselle

Yliopistot odottavat kehysriihestä kauaskantoisia tulevaisuusinvestointeja tutkimukseen ja osaamiseen. Vahva tiedeperusta on avainasemassa, kun tahdomme turvata innovaatiokykymme, vauhdittaa kestävää kasvua ja varautua kriiseihin. Suomen hallituksen onkin tärkeää huolehtia huhtikuun kehysriihessä tutkimustyön edellytyksistä pitkäjänteisesti, toteavat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi, Professoriliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sivistystyönantajat ja Tieteentekijät. Suomen TKI-panostukset Suomen bruttokansantuotteesta ovat jääneet jälkeen kansainvälisessä vertailussa. Se tarkoittaa,…