Koulutukset

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakoulutus (vain vuosityöaikaa noudattaville ammatillisille oppilaitoksille)

Ajankohta: 5.5.2020 klo 10-15, Helsinki Kohderyhmä: vuosityöaikaan siirtyvien ammatillisten oppilaitosten HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksessa perehdytään keskeisiin vuosityöajan periaatteisiin. Materiaalissa mukana runsaasti esimerkkejä. Koulutuksen keskeinen sisältö: työaikasuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja muuttaminen opettajan palkan määräytyminen vapaajaksojärjestelmä kesävapaakorvauksen laskeminen Ilmoittautumislinkki avataan myöhemmin.

Yliopistojen muun henkilöstön vuosilomat

Ajankohta: 16.4.2020 klo 12-15 (webinaari) Kohderyhmä: HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet Koulutuksen keskeinen sisältö: Yliopistojen työehtosopimuksen vuosilomamääräykset mm. Vuosiloman pituus ja ansainta Vuosilomapalkka Lomaraha Vuosilomalaki Ilmoittautumislinkki avataan myöhemmin.

Perehdytys ammattikorkeakoulun henkilöstön työsuhteen ehtoihin

Ajankohta: 14.1.2020 klo 9.30-15.30, Helsinki Kohderyhmä: ammattikorkeakoulujen esimiehet, HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: johtava työmarkkinalakimies Tari Aho ja työmarkkinalakimies Suvi Huotari Koulutuksessa tavoite on perehdyttää ammattikorkeakoulun hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön sekä opettajien työsuhteen ehtoihin käytännön esimerkkien avulla. Samalla vahvistetaan tietoa siitä, miten työehtosopimus toimii johtamisen ja esimiestyön tukena. Koulutuksen keskeinen sisältö: työehtosopimuksen rakenne hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkan…

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä ja organisaation muutostilanteissa

Ajankohta: 28.11.2019 Helsingissä klo 9.30-15.30 Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: Sivistystyönantajien työmarkkinalakimiehet Koulutuksen sisältö: Yhteistoiminnan tarkoitus Miten työnantajan tulee toimia erilaisissa organisaation muutostilanteissa Menettely työvoiman tarpeen vähetessä Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen kulku Pääset ilmoittautumaan tästä

Miten palkka määräytyy yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa?

Ajankohta: 2.10.2019 klo 10-11.30 (webinaari) Kohderyhmä: työnantajan edustajat, HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet, Sivista Koulutuksen tavoitteena on avata työehtosopimuksen keskeiset palkan muodostumiseen liittyvät elementit. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten palkkausjärjestelmää voidaan käyttää johtamisen välineenä ja tukena. Koulutuksen sisältö: palkkausjärjestelmän rakenne peruspalkka tehtäväkohtainen, henkilökohtainen palkanosa tai muut lisät (HTP-henkilöstö) tehtäväkohtainen palkanlisä sekä muut lisät (opettajat) järjestelyerät suorituksen arvioinnista palkitsemisessa…

Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen

Ajankohta: 18.9.2019 klo 9-12 Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet, Sivista Koulutuksen sisältö: Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen Kielletyt ja sallitut päättämisperusteet Työvelvoitteiden laiminlyönti ja ohjeiden vastainen menettely päättämisperusteena Alisuoriutuminen Irtisanomismenettely Varoituksen antaminen Koeaikapurku Koulutus toteutetaan webinaarina. Pääset ilmoittautumaan tästä.

Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikakoulutus (vain vuosityöaikaan siirtyville ammatillisille oppilaitoksille)

Ajankohta: 21.8.2019 Helsingissä klo 9.30-14.30 Kohderyhmä: vuosityöaikaan siirtyvien ammatillisten oppilaitosten HR-henkilöstö ja palkanlaskijat Kouluttajat: johtava työmarkkinalakimies Tari Aho ja työmarkkinalakimies Suvi Huotari, Sivista Koulutuksessa perehdytään keskeisiin vuosityöajan periaatteisiin. Koulutuksen keskeinen sisältö: työaikasuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja muuttaminen opettajan palkan määräytyminen vapaajaksojärjestelmä kesävapaakorvauksen laskeminen Pääset ilmoittautumaan tästä.

Yhteistoimintamenettely työvoimaa vähennettäessä ja organisaation muutostilanteissa

Ajankohta: 15.5.2019 Helsingissä klo 9.30-15.30 Kohderyhmä: rehtorit, esimiesasemassa olevat ja HR-henkilöstö Kouluttajat: Sivistystyönantajien työmarkkinalakimiehet Koulutuksen sisältö: • Yhteistoiminnan tarkoitus • Miten työnantajan tulee toimia erilaisissa organisaation muutostilanteissa • Menettely työvoiman tarpeen vähetessä • Yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen kulku Ilmoittaudu tästä.

Miten palkka määräytyy yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa?

Ajankohta: 14.5.2019 klo 10-11 (webinaari) Kohderyhmä: työnantajan edustajat, HR-henkilöstö Kouluttajat: työmarkkinalakimiehet, Sivista Koulutuksen tavoitteena on avata työehtosopimuksen keskeiset palkan muodostumiseen liittyvät elementit. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten palkkausjärjestelmää voidaan käyttää johtamisen välineenä ja tukena. Koulutuksen sisältö: – palkkausjärjestelmän rakenne – peruspalkka – tehtäväkohtainen, henkilökohtainen palkanosa tai muut lisät (HTP-henkilöstö) – tehtäväkohtainen palkanlisä sekä muut lisät (opettajat)…

Opettajien vuosityöaikakoulutus (HUOM: kohderyhmänä urheiluopistot, kansanopistot, ammattikorkeakoulut)

Ajankohta: 7.5.2019 Helsingissä klo 9.30-12 Kohderyhmä: urheiluopistojen, kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien vuosityöajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt Kouluttajat: johtava työmarkkinalakimies Tari Aho ja työmarkkinalakimies Suvi Huotari, Sivista Koulutuksen keskeinen sisältö: • työaikasuunnitelman laatiminen ja toteutuminen • työaikasuunnitelman muuttaminen • vapaajaksojärjestelmä • kesävapaakorvauksen laskeminen Ilmoittaudu tästä.