Blogi

Hyvän elämän aineksia luodaan oppilaitoksissa

Koulutus, osaaminen ja sivistys ovat toimivan yhteiskunnan ja taloudellisen menestyksen osatekijöitä. Järjestelmätasolla ne ovat vähintään sitä, mutta koulutuksella ja sivistyksellä on lisäksi keskeinen merkitys yksittäisen ihmisen kannalta. Koulutusta koskevassa uutisoinnissa päähuomion vie tutkintoihin johtavat koulutukset, rakenteelliset muutokset ja rahoitusleikkaukset. Keskustelua on käyty lisäksi ylioppilastutkinnon sähköistämisestä ja koulutusviennistä. Näistä kaikista asioista tuleekin keskustella. Keskustelu vie niin…

Ajan haasteet näkyvät liiton työsuhdeneuvonnassa

Jäsenten neuvonta työsuhdeasioissa on Sivistystyönantajien keskeistä jäsenpalvelua. Yhteydenotot jäseniltä liiton työmarkkinalakimiehille tulevat pääosin sähköpostitse ja puhelimitse, mutta tarvittaessa neuvontaa annetaan jäsenorganisaatioiden edustajille myös henkilökohtaisissa tapaamisissa. Koulutuksen järjestäjiin kohdistuvat rahoitusleikkaukset ovat näkyneet kuluvan vuoden aikana liiton työsuhdeneuvonnassa. Yhtenä keskeisenä teemana on ollut työvoiman käytön tehostamisen tarve sekä siihen liittyvät keinot. Kysymykset ovat koskeneet mm. työvoiman tarpeen…

Uusi vuosi?

Olen viettänyt pääosan elämästäni jollain tavalla sidoksissa kouluihin, oppilaitoksiin ja yliopistoihin. Lapsuus ja nuoruus opettajan poikana, koululaisena ja opiskelijana, välillä harrastus- ja luottamustoimien kautta tiiviisti ylioppilaselämää seuraten ja viimeiset viitisentoista vuotta myös työtehtäviini liittyen. Näin ollen kuva vuodenvaihteesta jonkunlaisena muutoksen porttina ei oikein sovellu ajatusmaailmaani. Toki moni tärkeä asia muuttuu: uusia lakeja tulee voimaan, VR,…

Tutkimus ei johda menestyviin innovaatioihin itsestään

Hyvinvointi vaatii osaltaan taloudellista kasvua. Kasvu on puolestaan riippuvaista käytettävissä olevien resurssien ja tuottavuuden kehityksestä. Työvoimaa on saatavissa, vaikka väestö ikääntyykin. On vain huolehdittava riittävästä, osuvasta ja laadukkaasta osaamisesta koulutuksen kautta. Ratkaisevampaa on tuottavuuden kasvu. Suomi on teknologisessa eturintamassa, ts. Suomessa on uusin teknologia käytössä. Siten matkimalla ei ole saavutettavissa samanlaisia kasvun eväitä kuin menneinä…

Kiduttaja-Kauko ja muita hyviä opettajia

11-vuotias kummipoikani nousi upottavasta tuolista elokuvan loppumusiikin saattelemana. Minulla pyöri vieläkin 3D vauhtipätkä silmissä, mutta poika valitteli vatsalihaksia. ”Ai jai, kun tuntuu”, poika irvisti. Kysyin, mistä moinen. ”No, Kiduttaja-Kaukon kuntopiiristä”, kuului vastaus. Kulmakarvani kohosivat, kun vilkaisin ylpeästi hymyilevää poikaa. ”Siis mistä ja kuka?” kysyin. ”No, Kiduttaja-Kauko, meidän liikunnan ope”, kuului vastaus. Pojan hymy syveni, kun…

Yhteistyötä työelämän kanssa

Koulutus. Sanan ympärille kietoutuu monta asiaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus esiintyy, kun puhutaan säästöistä, viennistä, henkisestä pääomasta ja talouskasvusta. Koulutus luo mahdollisuuksia työelämässä, menestystä kansainvälisessä kilpailussa ja mahdollisuuksia tasa-arvoon. Suomalainen sivistys ja koulutus on ollut pitkään yksi kansallisista ylpeydenaiheistamme. Miten käy tälle ylpeydenaiheelle, kun valmistua pitäisi ja entistä vähemmillä avuilla. Eivät ne ylimääräiset opintopisteet ja lisäkoulutus…

Reformin monet kasvot

Ammatillinen koulutus on massiivisen uudistuksen kohteena ja osana muutosprosessia tarkastellaan myös ammatillisen koulutuksen järjestäjien ammatillisia ja taloudellisia edellytyksiä. Koulutuksen järjestäjät ovatkin saaneet jo perinteiseksi käyneen kesäkirjeen ja aikaa siihen vastaamiseen on kesäkuun loppuun saakka. Moni ei kuitenkaan ole välttämättä tullut ajatelleeksi, että reformi koskettaa välillisesti myös muita koulutusasteita. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on kaiken kaikkiaan yli…

Kesäduunina järjestöhommia

Kesä – se aika vuodesta, jolloin opiskelijoiden luku-urakka taukoaa, ja nokka kääntyy kohti virkistäviä tuulia. Monelle se tarkoittaa kesätyöpaikkaa uusien haasteiden parissa. Lähes neljänkymmenen lähetetyn työhakemuksen ja uutteran etsinnäin tuloksena kesätyöpaikka löytyi EK:n jäsenliitosta Sivistystyönantajilta. Onneksi näin, sillä kesätyökampanjoista huolimatta, monelle kesätyöpaikka on kiven takana. Työskennellessäni täällä Eteläranta 10:ssä, mieleeni on herännyt ajatuksia siitä, millaisiin…

Keskustelua tekijänoikeuksista

Sivistystyönantajien jäsentiedotteessa numerossa 19/2016 käsiteltiin tekijänoikeuslausekkeen ottamista työsopimuksiin. Jäsentiedotetta selvästi luettiin päätellen siitä, että sen julkaisemisesta alkoi varsin vilkas keskustelu sosiaalisen median eri välineissä. Keskustelun laineet loiskivat voimakkaimmin yliopistoyhteisössä vaikka jäsentiedotteen varsinaisena kohteena eivät olleet Sivistystyönantajien jäsenyliopistot vaan oppilaitokset. Keskustelua seuranneena on selvää, että tekijänoikeudet ovat merkittävä asiakokonaisuus kaikissa Sivistystyönantajien jäsenyhteisöissä. Tekijänoikeuksiin eri tilanteissa liittyvä…

Erilaisia polkuja työelämään

Jokainen opiskelija on yksilö. Sitä viestii vahvasti keskustelu tulevaisuuden ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen lähtökohdiksi on otettu osaamisperustaisuus ja asiakaslähtöisyys. Halutaan painottaa sitä, että ei ole olemassa yhtä standardiopiskelijaa vaan koulutuksen tulee palvella erilaisilla lähtövalmiuksilla tulevia opiskelijoita. Siinä missä toiselle sopii oppilaitospainotteinen oppiminen, toiselle sopii enemmän työelämän tilanteiden kautta oppimien, hands on. Jokaiselle oppijalle rakennetaan…