Blogi

Rosa Meriläinen

Kulttuuri ja taide ovat ratkaisuja moneen nykyajan haasteeseen

Kävin keväällä tapaamassa kulttuurituottajaksi opiskelevia ja vastavalmistuneita nuoria, jotka kertoivat miksi heidän mielestään kulttuuria pitäisi tukea juuri nyt. Yksi kertoi perusteluksi sen, että kulttuuri pystyy auttamaan nuorten syrjäytymistä, toinen kertoi sen bisnespotentiaalista. Yksittäisen taideteoksen tehtävä ei välttämättä ole vaikuttaa kummallakaan yllä mainitulla tavalla yhteiskuntaan. Mutta kokonaisuutena kukoistava ja monipuolinen kulttuuritarjonta, jonka äärelle löytävät omista kiinnostuksenkohteistaan…

Harri Hietala

Rinteen hallitusohjelman panostukset koulutukseen ja tutkimukseen

Osin ymmärrettävästikin tiedämme vasta osan rahoituksesta, joka on potentiaalisesti tulossa koulutukselle ja tutkimukselle. Hallitusohjelmassa on avattu pysyviä menolisäyksiä, mutta varsinkin kertaluonteisten panostusten suuntautuminen jää vielä avoimeksi. Osaltaan jälkimmäiset ovat riippuvaisia valtion tulokehityksestä, mutta etenkin omaisuuden myynneistä. Ohjelman selailun perusteella varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen toimijoille suuntautuvat pysyvät menolisäykset vuositasolla ovat vajaan 200 miljoonan euron luokkaa hallituskauden…

Henna Virkkunen

Osaaminen EU-puheenjohtajuuden kärkeen

Olen vähän harmissani siitä, kuinka sammutetuin lyhdyin Suomi lipuu kohti heinäkuussa alkavaa EU-puheenjohtajuutta. Suomi tunnetaan kansainvälisesti koulutuksen ja innovaatioiden kärkimaana. Tässä olisi nyt loistava tilaisuus nostaa osaaminen EU-puheenjohtajuuden ykkösteemaksi ja puskea tarvittavia uudistuksia eteenpäin. Ainakaan vielä siitä kuitenkaan ei ole mitään merkkiä. Parlamentaarisesti puheenjohtajuusteemoja valmistelleen työryhmän listalle ei osaaminen yltänyt, eikä pääministeri Sipilä kertaakaan edes…

Jussi-Pekka Rode

Koulutus investointina – mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä Rinteen hallitustunnustelukysymyksistä?

Perjantaina 26.4. julkaistiin hallitustunnustelija Antti Rinteen hallitustunnustelukysymykset. Koulutuksen ja sivistyksen osalta kysymykset olivat varsin myönteiset. 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -kohdassa kysyttiin seuraavaa: a) Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne. b) Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa…

Elsi Katainen

Ruokaturvaa tieteen turvin

Tällä hetkellä maailmassa näkee nälkää arviolta 850 miljoonaa ihmistä. Lisäksi ilmastonmuutos ja maapallon nopeasti kasvava väki haastavat elintarvikkeiden nykyiset tuotantotavat. Ruokajärjestelmää on uudistettava nopeasti. Vuoteen 2050 mennessä meidän on tuotettava 60 prosenttia enemmän ruokaa kuin nyt. Tulevaisuuden ruoka tarvitsee tuekseen tiedettä. EU:ssa valmistellaan parhaillaan yhdeksättä tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmaa, 100 miljardin euron Horisontti Eurooppaa. Tästä…

Laura Rissanen

Miten kävi koulutusvaalien?

Sunnuntain vaalien piti olla koulutusvaalit. Edellisten vaalien koulutuslupaukset sekä vaalikauden aikana tehdyt mittavat sopeutukset tarjosivat etenkin oppositiopuolueille vahvoja eväitä puolustaa koulutusta ja tutkimusta. Koulutuksen ja tieteen kunnianpalautusta ja tehtyjen leikkausten palautusta monet tahot ehtivätkin lupailla. Vaalien alla koulutus kuitenkin jäi harmillisesti muiden aiheiden jalkoihin. Vaikka ratkaisut niin työllisyysasteen nousuun kuin ilmastonmuutokseen ja vanhusten parempaan hoivaan…

Miapetra Kumpula-Natri

Tulevaisuus luodaan tutkimuksella

Eräs Euroopan unionin suurista menestystarinoista on ollut yhteisen tiede- ja tutkimusohjelman rakentaminen. Horisontti-nimen alla kulkeva ohjelma on ollut kuluvalla rahoituskehyskaudella (2014-2020) niin suosittu, että vain 11,6 prosentille hakemuksista on kyetty myöntämään rahoitusta. Vertailuna, aiemmissa tutkimusohjelmissa vastaava prosenttiluku oli lähemmäs 18. Suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat olleet omissa hakemuksissaan kuitenkin menestyksekkäitä – jokaista Horisontti-ohjelmaa kohden…

Antti Karjalainen

Vapaan sivistystyön rooli korostuu jatkuvassa oppimisessa

#Koulutusvaalit näyttävät olevan tulollaan ja erityisen suureen rooliin tuntuu nousevan jatkuvan oppimisen teema. Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan koko eliniän aikaista muodollista oppimista ja sen erityiseksi merkitykseksi vaalien alla tuntuu tulevan sellaisten tietojen ja taitojen oppiminen, jotka pitävät ihmiset kiinni työelämässä. Jatkuvan oppimisen puolesta esitetyt argumentit ovat erittäin vetovoimaisia. Parhaimmillaan se tarjoaa suomalaiselle yhteiskunnalle taidoiltaan ja tiedoiltaan…

Mirja Hannula

Mitä ongelmaa oppivelvollisuuden pidentämisellä yritetään ratkaista?

Tavoite lisätä perusasteen jälkeisen koulutuksen suorittaneiden määrää on nuorten tulevaisuuden ja työllisyysasteen nostamisen kannalta tärkeä. Koulutustakuun hengessä jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on käytännössä tarjolla paikka lukiossa, ammatilliseen tutkintoon johtavassa tai valmentavassa koulutuksessa. Keskustelussa oppivelvollisuusiän korottamisesta tuntuu unohtuneen, mitä kaikkea ammatillisessa koulutuksessa on jo tehty. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ohjaa oppilaitokset huolehtimaan opiskelijoista ja heidän opintojensa…

Harri Hietala

Miksi koulutukseen kannattaa panostaa?

Tämä ehkä itsestään selvältä kuulostava kysymys kannattaa aina väliin esittää. Yksinkertainen vastaus voisi olla, että hyvinvointivaltion kannalta meillä ei ole edes vaihtoehtoja. Koska kyseessä on moniulotteinen asia, on paikallaan ”palastella” koulutuksen hyötyjä. Koulutuksen taloudelliset ja edelleen hyvinvointihyödyt tulevat tuotannon, teknologian ja työllisyyden kautta. Aineettoman pääoman rooli Suomessa on varovaisestikin arvioituna jo 1,5-kertainen kone- ja laitekantaan…