Blogi

Laura Rissanen

Kasvun tielle osaamista vahvistamalla

Viesti siitä, että osaamiseen kannattaa investoida aina, oli selvästi kuultu, kun Marinin hallitus teki tiistaina päätöksiä vuoden neljännestä lisätalousarviosta. Ennätyssuureen, peräti 5,5 miljardin pakettiin, sisältyy lukuisia toimenpiteitä koko koulutuskentän tukemisesta. Tätä viestiä olemme yhdessä Sivistan jäsenten kanssa koronapandemian kestäessä vieneet niin päättäjien kuin muiden sidosryhmien pöytiin. Isoin potti kohdistuu korkeakouluille. Aloituspaikkoja lisätään peräti 4800, mitä…

Jussi-Pekka Rode

Oppivelvollisuuskyselyn tulokset ovat ministeriölle klassinen oma maali

Nuorille suunnattu kysely herättää lisää kysymyksiä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi Opiskelun- ja koulutuksen tutkimussäätiön Otus ry:n avulla lähes 5 500 nuorelta oppivelvollisuuden muutoksista. Kyselyssä haluttiin selvittää peruskoulun ja toisen asteen oppilailta ja opiskelijoilta mielipiteitä asiaan. Kyselystä käy esiin kaksi mielenkiintoista asiaa oppivelvollisuuden laajentamisen näkökulmasta. Ensinnäkin kysyttäessä keskeyttämisen syistä, 77 % vastaajista ilmoitti syyksi…

Ketterä yritysyhteistyö on myös tutkimuksen laatua

Äskettäin julkaistussa kansallisessa TKI-tiekartassa korostetaan osuvasti, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö tarvitsee uuden alun. Tiekartassa myös huomioidaan, että Suomi tarvitsee lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tekeviä yrityksiä ja erityisesti pk-sektorin tulisi aktivoitua asiassa. Analyysi on oikea, jos haluamme tavoitella t&k -menojen osuuden nostamista Suomessa 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kaksi kolmasosaa t&k-menoista syntyy…

Anna Hakola

Onnistunut työturvallisuusviestintä vie organisaation arvot käytäntöön

Elämme poikkeuksellisen epävarmoja aikoja ja joudumme toimimaan parhaan saatavilla olevan tiedon varassa. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo totesikin osuvasti (HS 20.4.2020), että ”Kaikki on epävarmaa, mutta kaikki ei ole yhtä epävarmaa. Tämän tunnustaminen, jäsentäminen ja viestiminen ei ole helppoa. Asiaa ei kuitenkaan voi ratkaista niin, että esittää varmana tietona sen, mikä ei ole varmaa.” Työturvallisuuden paras mahdollinen…

Laura Lindeman

Katse koronan yli: kansainvälisten osaajien houkuttelu, rekrytointi ja maahanmuutto kuntoon

Näinä aikoina yksi jos toinenkin haikailee kristallipallon perään. Aika näyttää kuinka hyvin kukin on osannut tulevaisuuteen nähdä. Yksi asia kuitenkin on varmaa. Osaamisen ja inhimillisen pääoman merkitys tulee entisestään kasvamaan maailmassa, jossa vanhat ajattelutavat eivät päde ja koko yhteiskunnalta vaaditaan kykyä uudistua. Globaali kilpailu osaajista tulee todennäköisesti entisestään pahenemaan, kun ympäri maailmaa janotaan uusia ideoita,…

Digiloikkaajan päiväkirja

Maanantai Pääsiäinen. Tänään ei tarvitse olla koneella, mutta osa päivästäni kuluu sen parissa silti. On paljon tehtävää ja selvitettävää – harrastusmielessä. Kirjoitan futisblogiani ja laskeskelen sitä varten tilastoja. Ensimmäisen kerran olen myös innostunut e-kirjoista! Miksi ihmeessä enää vaivaudun odottamaan kirjani toimitusta, kun kerran voin lukea sen heti? Hintakin on halvempi. Naapurin kanssa pihalla jutellessa huomaan,…

Harri Hietala

Yksityisellä opetusalalla ja yliopistoissa selkeää ansioiden nousua – henkilöstömäärätkin kasvussa

Vuosittain syyskuulta kerättävä Elinkeinoelämän keskusliiton palkkatiedustelun aineisto osoittaa, että yksityisellä opetusalalla ja yliopistoissa on tapahtunut selkeää ansioiden nousua. Neuvottelujen oltua käynnissä palkkatilastojulkaisujen valmistuminen viivästyy. Tässä lyhyesti viimeisimmät tiedot blogin muodossa. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yksityisiin kouluihin, oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös yliopistojen,…

Harri Hietala

Koulutusala koronakriisissä – ei välittömiä taloudellisia vaikutuksia vai onko sittenkin?

Vuodenvaihteen jälkeen kirjoitin ”Koulutuksessa synkästä vuosikymmenestä haastavaan?”  – jonka viestin merkitys ei ole ainakaan vähentynyt. Mutta enpä arvannut, kuinka pian ensimmäiset haasteet tulisivat eteen. Moni ala on törmännyt taloudellisesti seinään, jollaista ei ole aiemmin koettu. Tämä on tavallista voimakkaammin saanut mm. työnantajat ja työntekijät puhaltamaan yhteiseen hiileen. On sovittu esimerkiksi nopeammista lomautusmenettelyistä ja toisaalta paremmasta…

Jouni Välijärvi

Sivistyminen ei edisty velvoittein

Koulutus on yhteiskunnan toimivuudelle välttämätöntä. Siksi jokainen suomalainen velvoitetaan osallistumaan oppimisen prosesseihin suuren osan lapsuus- ja nuoruusvuosistaan. Hallitus on laajentamassa velvoitetta kouluttautua 18 ikävuoteen saakka. Perusteluna on se, että meillä on kasvava joukko nuoria vaille riittäviä valmiuksia nykyaikaiseen kansalaisuuteen. Onko tämä kuitenkaan toimivin ja taloudellisesti järkevin tapa varautua muuttuviin sivistystarpeisiin? Sivistymään ei ketään voi pakottaa….

Laura Rissanen

Koronasta kasvuun – osaamiseen investoiminen kannattaa aina

Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 1995, lukioaikaani varjosti vahvasti lama-aika. Muistikuviin on jäänyt paitsi iltapäivälehtien lööpit kaksinumeroisista koroista, myös lukiomme rehtorin pitämä tiedotustilaisuus koko koululle, kun markka päästettiin syksyllä 1992 kellumaan. Sitä ei sopinut keskusradiosta tiedottaa, eivätkä uutiset lävähtäneet samalla tavalla jokaisen omaan älylaitteeseen kuin tänään. Kaikesta leikattiin, työttömyys lamaannutti ja taloudelliset jäljet näkyivät todella pitkään. Vuosituhannen…