Blogi

Hannu Koivula

Oppivelvollisuuden laajentamiseen suunnitellulla euromäärällä saisi jokaiselle syrjäytymisvaarassa olevalle lapselle henkilökohtaisen ohjaajan

Oppivelvollisuuden laajentaminen on käynyt lausuntokierroksella ja etenee eduskunnan käsittelyyn lokakuun alussa. Puolesta ja vastaan on esitetty lain valmisteluaikana monenlaisia näkemyksiä. Pitkä kokemus erityisopettajana perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä näkemys oppilaitoksen johtamisesta mietityttävät itseäni velvollisuuden haasteista. Yhteiskunnan normaalipalveluista etääntyvä lapsi ja nuori tarvitsee vierelleen turvallisia kanssakulkijoita, joiden tehtävänä on luoda pohja opiskelumotivaatiolle. Motivaation tärkein tekijä on…

Työhyvinvointi ja uupumus – avaimia asian ymmärtämiseen

Kun oravanpyörässä pyörii Tee raportti. Lähetä se. Valmistaudu oppituntiin. Ole jämpti, positiivinen ja innovatiivinen. Korjaa kokeet. Anna palautteet. Ole vakuuttava. Ole innostava. Puhu kuuluvasti. Älä välitä oikuttelevasta oppilaasta, hän ei tarkoita pahaa. Laita kalenterikutsut kokoukseen. Valmistele kokous. Sähköposti, lue ja tarkista. Vastaa. Soita kollegalle. Auto pitää tankata. Ruokakaupasta ensi viikon ruuat. Hae lapset tarhasta. Kokkaa….

Teemu Hassinen

Osaaminen luo kasvun

Viestimme koko EK:n liittoyhteisön kanssa tänään vahvasti, että ”Kasvu maksaa velan – vain siten vältämme rajut leikkaukset ja veronkorotukset”.  Velanmaksuun onkin syytä keskittyä, onhan koronavirus aiheuttanut pelkästään tänä vuonna 15–20 miljardin euron lisävelan jo ennestään kestävyysvajeen kanssa kamppailevalle julkiselle taloudellemme. Mistä uusi kasvu sitten syntyy? Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana aineellisen elintason kasvu on Suomessa perustunut…

Laura Rissanen

Päätöksiä kestävistä työllisyystoimista ja uuden kasvun tukemisesta tarvitaan

Valtiovarainministeri Vanhasen johdolla valmisteltu esitys vuoden 2021 talousarvioksi julkaistiin juuri. Vanhanen itse korosti niin neuvotteluiden alla kuin julkistusinfossa sitä, että kukaan ei vielä tiedä, miten koronavirus lopulta vaikuttaa Suomen ja maailman talouteen. ”Koronan torjunta on myös talouspolitiikkaa”, todettiin eilisen infon alkuun. Siksi lopulta olikin hämmentävää, miten vähän uutta valtiovarainministeriön esitys sisältää. Esitys on myös laadittu…

Heikki Holopainen

Mistä puhumme, kun puhumme yliopistojen autonomiasta?

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuun lopussa selvittäjäryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa arviointi autonomian tilasta yliopistojen sisällä sekä autonomian suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Toimeksianto antaa mahdollisuuden sekä suppeaan että laajaan arviointiin. Laaja katsanto on ehdottomasti tarpeen. Lainsäädännössä käytetään autonomian sijaan termiä itsehallinto. Perustuslaki toteaa, että ”tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu” ja, että ”yliopistoilla on…

Piia Alvesalo

Ihmisen luovuus ansaitsee tulla nähdyksi – kirjamessuilta löydetty Paimion viisas

Ei siitä mihinkään pääse, ihminen on kyllä kekseliäs olento, jolta löytyy luovuutta, innostusta ja ratkaisuja mitä moninaisimpiin asioihin ja tekemiseen. On sitten kysymys päivänpolitiikkaa irvailevista meemeistä, lääkekehityksen pitkäjänteisyyden synnyttämistä läpimurroista, kakkujen mielikuvituksellisista koristeluista, avaruuteen singotuista satelliiteista tai ajatuksia ravisuttavista taideteoksista. Lista on jatkuvasti täydentyvä ja se kattaa ihmiskunnan koko elämänkirjon. Joskus yön hiljaisina hetkinä sitä…

Laura Rissanen

Kasvun tielle osaamista vahvistamalla

Viesti siitä, että osaamiseen kannattaa investoida aina, oli selvästi kuultu, kun Marinin hallitus teki tiistaina päätöksiä vuoden neljännestä lisätalousarviosta. Ennätyssuureen, peräti 5,5 miljardin pakettiin, sisältyy lukuisia toimenpiteitä koko koulutuskentän tukemisesta. Tätä viestiä olemme yhdessä Sivistan jäsenten kanssa koronapandemian kestäessä vieneet niin päättäjien kuin muiden sidosryhmien pöytiin. Isoin potti kohdistuu korkeakouluille. Aloituspaikkoja lisätään peräti 4800, mitä…

Jussi-Pekka Rode

Oppivelvollisuuskyselyn tulokset ovat ministeriölle klassinen oma maali

Nuorille suunnattu kysely herättää lisää kysymyksiä oppivelvollisuuden laajentamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö kysyi Opiskelun- ja koulutuksen tutkimussäätiön Otus ry:n avulla lähes 5 500 nuorelta oppivelvollisuuden muutoksista. Kyselyssä haluttiin selvittää peruskoulun ja toisen asteen oppilailta ja opiskelijoilta mielipiteitä asiaan. Kyselystä käy esiin kaksi mielenkiintoista asiaa oppivelvollisuuden laajentamisen näkökulmasta. Ensinnäkin kysyttäessä keskeyttämisen syistä, 77 % vastaajista ilmoitti syyksi…

Ketterä yritysyhteistyö on myös tutkimuksen laatua

Äskettäin julkaistussa kansallisessa TKI-tiekartassa korostetaan osuvasti, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö tarvitsee uuden alun. Tiekartassa myös huomioidaan, että Suomi tarvitsee lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tekeviä yrityksiä ja erityisesti pk-sektorin tulisi aktivoitua asiassa. Analyysi on oikea, jos haluamme tavoitella t&k -menojen osuuden nostamista Suomessa 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Kaksi kolmasosaa t&k-menoista syntyy…

Anna Hakola

Onnistunut työturvallisuusviestintä vie organisaation arvot käytäntöön

Elämme poikkeuksellisen epävarmoja aikoja ja joudumme toimimaan parhaan saatavilla olevan tiedon varassa. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo totesikin osuvasti (HS 20.4.2020), että ”Kaikki on epävarmaa, mutta kaikki ei ole yhtä epävarmaa. Tämän tunnustaminen, jäsentäminen ja viestiminen ei ole helppoa. Asiaa ei kuitenkaan voi ratkaista niin, että esittää varmana tietona sen, mikä ei ole varmaa.” Työturvallisuuden paras mahdollinen…