Blogi

Jukka Laakkonen

Oppia ikä kaikki!

Vanha kansanviisaus kertoo paljon ja sopii myös tähän aikaan erinomaisen hyvin! Jatkuva oppiminen on päivän sana. Tulevaisuus on jatkuvaa oppimista. Jatkuva oppiminen ei rajoitu pelkästään työelämään, vaan se määrittää lähes kaikkien ihmisten elämää. Aina voi ja tuleekin oppia uutta ikään katsomatta. Sanontaa voi tietenkin tulkita monella tavalla. Lähtökohtaisesti jokainen päivä toki opettaa meitä tahtomattamme jollain…

Heikki Holopainen Hannele Louhelainen

Ammattikorkeakoulut vahvistavat yritysten kasvua ja kilpailukykyä

Tilastokeskuksen vuoden 2018 innovaatiotutkimuksen mukaan joka kolmas yli 10 henkeä työllistävä ja innovaatiotoimintaa harjoittava yritys, joka tekee yhteistyötä toisten yritysten tai muiden organisaatioiden kanssa, tekee yhteistyötä myös ammattikorkeakoulun kanssa. Määrä on suuri, mutta potentiaalia yhteistyön lisäämiseen on paljon. Niiden kahden kolmasosan lisäksi, jotka eivät vielä tee yhteistyötä AMK:ien kanssa, on lähes 40 % yritysjoukko, jolla…

Ammatillinen käyttäytyminen on osa ammattitaitoa

Olet varmaan joskus törmännyt huonoon käytökseen työelämässä? Entä oletko itse antanut ärräpäiden lentää töissä? Monimuotoisuus ja erilaiset ihmiset ovat työyhteisön rikkaus. Koska työnteossa on kyse inhimillisestä vuorovaikutuksesta, ei vuorovaikutusongelmilta voida koskaan täysin välttyä. Siellä missä on ihmisiä, on aina myös erilaisia toimintatapoja. Missä menee raja hyväksyttävän käytöksen ja vastuuttoman työkäyttämisen välillä? Entä milloin on kyse…

Penna Urrila ja Mirja Hannula

Oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan koulutuksen rahoitusta vahvistettava

Pysyvistä menolisäyksistä tulee pidättäytyä, koska koronakriisi vaikuttaa dramaattisesti julkisen talouden rahoituspohjaan. Esimerkiksi oppivelvollisuusuudistuksen aika ei ole nyt. Oppivelvollisuuden pidentäminen laajan maksuttomuuden mallilla johtaa käytännössä suuriin haasteisiin erityisesti ammatillisen koulutuksessa ja sen rahoituksessa. Elinkeinoelämällä on suuri huoli ammattiosaamisen tasosta ja ammattiosaajien saatavuudesta. Myös lukiokoulutus on suurten rahoitushaasteiden edessä. Tavoite lisätä toisen asteen suorittaneiden määrää on kannatettava….

Hannu Koivula

Oppivelvollisuuden laajentamiseen suunnitellulla euromäärällä saisi jokaiselle syrjäytymisvaarassa olevalle lapselle henkilökohtaisen ohjaajan

Oppivelvollisuuden laajentaminen on käynyt lausuntokierroksella ja etenee eduskunnan käsittelyyn lokakuun alussa. Puolesta ja vastaan on esitetty lain valmisteluaikana monenlaisia näkemyksiä. Pitkä kokemus erityisopettajana perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä näkemys oppilaitoksen johtamisesta mietityttävät itseäni velvollisuuden haasteista. Yhteiskunnan normaalipalveluista etääntyvä lapsi ja nuori tarvitsee vierelleen turvallisia kanssakulkijoita, joiden tehtävänä on luoda pohja opiskelumotivaatiolle. Motivaation tärkein tekijä on…

Työhyvinvointi ja uupumus – avaimia asian ymmärtämiseen

Kun oravanpyörässä pyörii Tee raportti. Lähetä se. Valmistaudu oppituntiin. Ole jämpti, positiivinen ja innovatiivinen. Korjaa kokeet. Anna palautteet. Ole vakuuttava. Ole innostava. Puhu kuuluvasti. Älä välitä oikuttelevasta oppilaasta, hän ei tarkoita pahaa. Laita kalenterikutsut kokoukseen. Valmistele kokous. Sähköposti, lue ja tarkista. Vastaa. Soita kollegalle. Auto pitää tankata. Ruokakaupasta ensi viikon ruuat. Hae lapset tarhasta. Kokkaa….

Teemu Hassinen

Osaaminen luo kasvun

Viestimme koko EK:n liittoyhteisön kanssa tänään vahvasti, että ”Kasvu maksaa velan – vain siten vältämme rajut leikkaukset ja veronkorotukset”.  Velanmaksuun onkin syytä keskittyä, onhan koronavirus aiheuttanut pelkästään tänä vuonna 15–20 miljardin euron lisävelan jo ennestään kestävyysvajeen kanssa kamppailevalle julkiselle taloudellemme. Mistä uusi kasvu sitten syntyy? Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana aineellisen elintason kasvu on Suomessa perustunut…

Laura Rissanen

Päätöksiä kestävistä työllisyystoimista ja uuden kasvun tukemisesta tarvitaan

Valtiovarainministeri Vanhasen johdolla valmisteltu esitys vuoden 2021 talousarvioksi julkaistiin juuri. Vanhanen itse korosti niin neuvotteluiden alla kuin julkistusinfossa sitä, että kukaan ei vielä tiedä, miten koronavirus lopulta vaikuttaa Suomen ja maailman talouteen. ”Koronan torjunta on myös talouspolitiikkaa”, todettiin eilisen infon alkuun. Siksi lopulta olikin hämmentävää, miten vähän uutta valtiovarainministeriön esitys sisältää. Esitys on myös laadittu…

Heikki Holopainen

Mistä puhumme, kun puhumme yliopistojen autonomiasta?

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuun lopussa selvittäjäryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa arviointi autonomian tilasta yliopistojen sisällä sekä autonomian suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Toimeksianto antaa mahdollisuuden sekä suppeaan että laajaan arviointiin. Laaja katsanto on ehdottomasti tarpeen. Lainsäädännössä käytetään autonomian sijaan termiä itsehallinto. Perustuslaki toteaa, että ”tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu” ja, että ”yliopistoilla on…

Piia Alvesalo

Ihmisen luovuus ansaitsee tulla nähdyksi – kirjamessuilta löydetty Paimion viisas

Ei siitä mihinkään pääse, ihminen on kyllä kekseliäs olento, jolta löytyy luovuutta, innostusta ja ratkaisuja mitä moninaisimpiin asioihin ja tekemiseen. On sitten kysymys päivänpolitiikkaa irvailevista meemeistä, lääkekehityksen pitkäjänteisyyden synnyttämistä läpimurroista, kakkujen mielikuvituksellisista koristeluista, avaruuteen singotuista satelliiteista tai ajatuksia ravisuttavista taideteoksista. Lista on jatkuvasti täydentyvä ja se kattaa ihmiskunnan koko elämänkirjon. Joskus yön hiljaisina hetkinä sitä…