Blogi

Missä vaiheessa on ammatillisen koulutuksen opettajan työehtojen uudistaminen?

Opetushenkilöstön työehtoihin tarvitaan uudistusta, joka huomio ammatillisen koulutuksen uudistumisen osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Muutoksessa opetus on määritelty vuorovaikutukseen perustuvaksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on opiskelijan oppiminen. Opettajan monialainen työ näkyväksi Sivistystyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat neuvotelleet ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaa koskevista työehdoista jo päättyneen työehtosopimuskierroksen aikana, mutta neuvottelutulosta ei tuolloin saavutettu. Nyt neuvottelupöytään on palattu uudelleen…

Arvostavia sanoja, vaikuttavia tekoja ja oppimisen iloa yhdessä

Koulutuksen tulevaisuus on yhä vahvemmin monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä oppimisympäristöissä, joissa luovuudella ja teknologialla on suuri merkitys. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet ovat vaikeasti ennakoitavissa mutta yhteistyöosaamisen vaade tuskin tulee heikkenemään – monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan monipuolista osaamista ja sujuvaa vuorovaikutusta. Opiskelijoiden tulee saada kasvaa yhteisöissä, joissa arvostetaan erilaisia osaamisia, kyetään loikkimaan rajojen yli, vaikuttumaan toisen tekemisestä…

Suomen talouskasvun edellytykset

Suomen talous kasvaa nyt neljättä vuotta ja kasvuvauhti on ohittanut euroalueen. Pitkän taantuman jälkeen kiinnikurottavaa kuitenkin riittää. On helppo ennustaa, että kasvu jatkuu hyvänä tänä vuonna, mutta minkälaiseksi muotoutuu Suomen talouden kasvu pidemmällä aikavälillä? Tähän vastaaminen edellyttää pohdintaa talouskasvun lähteistä ja Suomen vahvuuksista ja heikkouksista. Iso kysymys on, miksi talous ylipäänsä kasvaa? Miksi elintasomme parantui…

Maailman paras koulutusjärjestelmä rakennetaan yhdessä

Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta. Se on meille ylpeyden aihe: suomalaisilla on korkea koulutustaso, peruskoululaisten osaaminen on kansainvälisesti parhaiden joukossa ja joka toinen työikäinen osallistuu koulutukseen. Erityisen hyvin olemme menestyneet koulutuksen tasa-arvon mittareissa. Mahdollisuuksien tasa-arvon rakentaminen vaatii meiltä työtä koko ajan. Kotitausta tai asuinpaikka ei saa määrätä sitä, mitä kenestäkin voi tulla. Koulutuksen tärkeä tehtävä on…

Sipilän hallituksen viimeiset budjettiratkaisut

Nykyinen hallitus valmistelee ensi viikolla viimeisen valtion talouden kehysratkaisunsa ja perään sitten alkaakin heti budjettiratkaisun tekeminen ministeriöissä. Suuria muutoksia harvoin tehdään enää tässä vaiheessa hallituskautta. Kuten viime hallituksilla nykyiselläkin hallituksella ratkaisut ovat olleet perin vaisuja. Kun on täytynyt leikata, on leikattu vähän kaikkialta – toisilta toki hieman enemmän. Viimeisin surullinen esimerkki on ratkaisu yritystukien kohdalla:…

Sivistyskin vaatii johtamista

Merkittävä kansakuntamme menestyksen selittäjä on laajamittainen panostaminen koulutukseen. Vaikka nuorella valtiolla ei sata vuotta sitten ollut resursseja juuri mihinkään, oli sillä kuitenkin näkemys oppimisen merkityksestä yksilön ja yhteisön menestymistä edistävänä tekijänä. Laadukkaan koulutuksen saattaminen kaikkien ulottuville oli yksi varhaisista suomalaisista innovaatioista. Moni muu menestystekijämme on velkaa tälle perustavaa laatua olevalle lähtökohdalle. Maailma on reilussa sadassa…

Yrittäjyysyliopistosta asiantuntijaksi ja yrittäjäksi

Asiantuntijoiden ja osaavan työvoiman koulutus on saanut uusia piirteitä, kun yliopistot ovat alkaneet ottaa yrittäjyyttä omaksi asiakseen. Yrittäjyyskoulutuksen lisääntyessä erilaiset yrittäjämäiset toimintatavat ovat myös lisääntymässä yliopistoissa. Tämä kehityskulku on globaali eikä koske pelkästään Suomea. Yliopistoille on kautta maailman asetettu rooleja yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämisen saralla, ja monin paikoin puhutaan jo muun muassa yrittäjämäisistä yliopistoista. Turun…

Työehtosopimuksista neuvotteleminen on vaikuttavaa ja vastuullista toimintaa

Yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvotteluita on leimannut poikkeuksellisen aktiivinen viestintä julkisuudessa erityisesti OAJ:n ja JUKOn taholta. Neuvotteluiden aikainen toisen osapuolen syyttely ja tilanteen dramatisoiminen ei ole vastuullista neuvottelutoimintaa. Tarkoitusperä toiminnalle sekä siitä viestimiselle, tulisi pohjautua haluun tehdä yhteistyötä, aivan kuten toiminnan kannalta tärkeimmällä, paikallistasolla tapahtuu. Työnantajan syyttäminen työntekijöitä väheksyvästä asenteesta herättää ihmetystä Työnantaja arvostaa työntekijöitään….

Koulut, hyödyntäkää vanhempia koulun arjessa

Äiti, sä et ainakaan tuu vanhempainiltaan! Onko teidän pakko tulla sinne mun arviointikeskusteluun? Antakaa mun päättää mun asioista itse! Tällaisia kommentteja saatamme kuulla teini-ikäisten lastemme suusta, kun olemme vanhempina osallistumassa koulun vanhempainiltaan tai arviointikeskusteluun. Teini-ikäisen toki kuuluukin kapinoida vanhemmilleen, mutta kannattaa pysähtyä kuuntelemaan, mitä nuori oikeasti haluaa sanoa. Vanhempainliitto tapasi strategiatyönsä yhteydessä paljon lapsia ja…

Vahvalla koulutuksella, tutkimuksella ja yhteistyöllä pärjäämme myös seuraavat 100 vuotta

Runsaassa sadassa vuodessa olemme yhdessä rakentaneet Suomesta yhden maailman kilpailukykyisimmistä maista. Meidät tunnetaan maailmalla edistyksellisenä demokraattisena valtiona, jossa instituutioihin ja viranomaisiin voi luottaa. Suomi on maailman vakain valtio, maailman turvallisin maa, meillä on maailman paras hallinto ja riippumattomin oikeuslaitos. Suomi on maailman viidenneksi onnellisin ja toiseksi tasa-arvoisin maa. Tästä kaikesta saamme pohjimmiltaan kiittää sivistystä, joka…