Blogi

Reseptejä uuden oppimiseen, kouluviihtyvyyteen ja opiskelijoiden hyvinvointiin

Kouluviihtyvyys, hyvinvointi ja oppiminen. Sanat herättävät monenlaisia ajatuksia. Suomen lapset ja nuoret ovat maailman parhaimmistoa osaamisessa, mutta he eivät viihdy koulussa ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa on vielä tehtävää. Pitääkö koulussa sitten viihtyä? Mikä hyvinvoinnissa ja opiskelumotivaatiossa oikein mättää? Eihän kaikki voi olla vain hauskanpitoa ja sitähän se viihtyminenkin tarkoittaa, vai mitä? Eikö koulutuksen idea ole juuri…

Koulutusvientiä yhä ammattimaisemmin

”TAMK aloittaa tutkintokoulutuksen Egyptissä… Airport College International Oy on solminut yhteistyösopimuksen Yusen Logistics Ltd. kanssa Japanissa. Ensimmäisessä vaiheessa koulutamme tuhat ihmistä ja loppuvuoden aikana tuhat lisää… Jyväskylän, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut ovat sopineet Kazakstanin terveysministeriön kanssa laajasta Maailmanpankin lainoittamasta kehittämishankkeesta, joka on arvoltaan noin kaksi miljoonaa euroa.” Otsikot kertovat selkeää tarinaa suomalaisesta koulutusviennistä. Siinä on…

Missä vaiheessa on ammatillisen koulutuksen opettajan työehtojen uudistaminen?

Opetushenkilöstön työehtoihin tarvitaan uudistusta, joka huomio ammatillisen koulutuksen uudistumisen osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Muutoksessa opetus on määritelty vuorovaikutukseen perustuvaksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on opiskelijan oppiminen. Opettajan monialainen työ näkyväksi Sivistystyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat neuvotelleet ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaa koskevista työehdoista jo päättyneen työehtosopimuskierroksen aikana, mutta neuvottelutulosta ei tuolloin saavutettu. Nyt neuvottelupöytään on palattu uudelleen…

Arvostavia sanoja, vaikuttavia tekoja ja oppimisen iloa yhdessä

Koulutuksen tulevaisuus on yhä vahvemmin monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä oppimisympäristöissä, joissa luovuudella ja teknologialla on suuri merkitys. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet ovat vaikeasti ennakoitavissa mutta yhteistyöosaamisen vaade tuskin tulee heikkenemään – monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan monipuolista osaamista ja sujuvaa vuorovaikutusta. Opiskelijoiden tulee saada kasvaa yhteisöissä, joissa arvostetaan erilaisia osaamisia, kyetään loikkimaan rajojen yli, vaikuttumaan toisen tekemisestä…

Suomen talouskasvun edellytykset

Suomen talous kasvaa nyt neljättä vuotta ja kasvuvauhti on ohittanut euroalueen. Pitkän taantuman jälkeen kiinnikurottavaa kuitenkin riittää. On helppo ennustaa, että kasvu jatkuu hyvänä tänä vuonna, mutta minkälaiseksi muotoutuu Suomen talouden kasvu pidemmällä aikavälillä? Tähän vastaaminen edellyttää pohdintaa talouskasvun lähteistä ja Suomen vahvuuksista ja heikkouksista. Iso kysymys on, miksi talous ylipäänsä kasvaa? Miksi elintasomme parantui…

Maailman paras koulutusjärjestelmä rakennetaan yhdessä

Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta. Se on meille ylpeyden aihe: suomalaisilla on korkea koulutustaso, peruskoululaisten osaaminen on kansainvälisesti parhaiden joukossa ja joka toinen työikäinen osallistuu koulutukseen. Erityisen hyvin olemme menestyneet koulutuksen tasa-arvon mittareissa. Mahdollisuuksien tasa-arvon rakentaminen vaatii meiltä työtä koko ajan. Kotitausta tai asuinpaikka ei saa määrätä sitä, mitä kenestäkin voi tulla. Koulutuksen tärkeä tehtävä on…

Sipilän hallituksen viimeiset budjettiratkaisut

Nykyinen hallitus valmistelee ensi viikolla viimeisen valtion talouden kehysratkaisunsa ja perään sitten alkaakin heti budjettiratkaisun tekeminen ministeriöissä. Suuria muutoksia harvoin tehdään enää tässä vaiheessa hallituskautta. Kuten viime hallituksilla nykyiselläkin hallituksella ratkaisut ovat olleet perin vaisuja. Kun on täytynyt leikata, on leikattu vähän kaikkialta – toisilta toki hieman enemmän. Viimeisin surullinen esimerkki on ratkaisu yritystukien kohdalla:…

Sivistyskin vaatii johtamista

Merkittävä kansakuntamme menestyksen selittäjä on laajamittainen panostaminen koulutukseen. Vaikka nuorella valtiolla ei sata vuotta sitten ollut resursseja juuri mihinkään, oli sillä kuitenkin näkemys oppimisen merkityksestä yksilön ja yhteisön menestymistä edistävänä tekijänä. Laadukkaan koulutuksen saattaminen kaikkien ulottuville oli yksi varhaisista suomalaisista innovaatioista. Moni muu menestystekijämme on velkaa tälle perustavaa laatua olevalle lähtökohdalle. Maailma on reilussa sadassa…

Yrittäjyysyliopistosta asiantuntijaksi ja yrittäjäksi

Asiantuntijoiden ja osaavan työvoiman koulutus on saanut uusia piirteitä, kun yliopistot ovat alkaneet ottaa yrittäjyyttä omaksi asiakseen. Yrittäjyyskoulutuksen lisääntyessä erilaiset yrittäjämäiset toimintatavat ovat myös lisääntymässä yliopistoissa. Tämä kehityskulku on globaali eikä koske pelkästään Suomea. Yliopistoille on kautta maailman asetettu rooleja yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämisen saralla, ja monin paikoin puhutaan jo muun muassa yrittäjämäisistä yliopistoista. Turun…

Työehtosopimuksista neuvotteleminen on vaikuttavaa ja vastuullista toimintaa

Yliopistojen ja yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvotteluita on leimannut poikkeuksellisen aktiivinen viestintä julkisuudessa erityisesti OAJ:n ja JUKOn taholta. Neuvotteluiden aikainen toisen osapuolen syyttely ja tilanteen dramatisoiminen ei ole vastuullista neuvottelutoimintaa. Tarkoitusperä toiminnalle sekä siitä viestimiselle, tulisi pohjautua haluun tehdä yhteistyötä, aivan kuten toiminnan kannalta tärkeimmällä, paikallistasolla tapahtuu. Työnantajan syyttäminen työntekijöitä väheksyvästä asenteesta herättää ihmetystä Työnantaja arvostaa työntekijöitään.…