Blogi

Digitaitoinen ei twiittaile suullisesti

Asiantuntijatyö on muuttunut nopeasti viime vuosikymmenen aikana muun yhteiskunnan mukana. Puhutaan työn murroksesta ja digiajasta. Työterveyslaitoksen mukaan muutoksen tukemiseksi tarvitaan erilaisia organisatorisia, liiketoiminnallisia, institutionaalisia ja muita sosiaalisia innovaatioita. Samalla työssä korostuvat sosiaaliset taidot. Vuorovaikutustaitojen muuttuminen näkyy asiantuntijatyössäni siten, että tekeminen painottuu entistä vahvemmin erilaisiin sosiaalisen median kanaviin. Työ ei enää rajoitu ainoastaan työryhmiin tai seminaareihin,…

Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa

Luottamuksen ”kenttätutkimus” Työhyvinvointityöryhmämme  jatkaa luottamusteemaan perehtymistä. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Päivi Rauramon luottamusta koskevan esityksen inspiroimana jatkamme blogisarjaamme lähestyen teemaa toimivan vuorovaikutuksen ja yhteistyön tarkastelun kautta. Työryhmämme päätti hakea tietoa kentältä ja vierailimme Eiran aikuislukiossa. Pääsimme kuulemaan rehtorin, luottamusmiehen sekä työsuojelupäällikön näkemyksiä työhyvinvoinnista sekä erityisesti luottamuksesta ja yhteistyöstä. Työryhmänä ilahduimme siitä, että tunnistimme vierailullamme monia Rauramon esittämiä…

Mikko Rantahalme

Työmarkkinatori tuo osaamisen työnvälityksen keskiöön

Suomalainen työnhaku ja työnvälitys on pitkään perustunut ammattinimikkeisiin ja työkokemukseen. Nykymaailmassa ammattinimikkeet ja työhistoria eivät kuitenkaan auta pitkälle. Olennaisessa osassa on osaaminen ja jatkuva tarve kehittää sitä. Työmarkkinatori sai alkunsa vuoden 2016 lopulla hallituksen kärkihankkeena. Visiona oli digitalisoida TE-palvelut, luoda uusi osaamiseen perustuva tapa löytää töitä ja työlle tekijät sekä luoda uusi yhteinen ekosysteemi, jossa…

Laura Rissanen

Luetaan, äiti, vielä!

– Äiti, jos Carl Barksia ei olisi, olisi Ankkalinna paljon tylsempi paikka. – Äiti, tiedätkö, kuka tappoi Albus Dumbledoren? – Äiti, haluan kirjastoon! Näitä ja vastaavia keskusteluja käyn tokaluokkalaisen poikani kanssa lähes päivittäin. Enkä voisi iloisempi olla, rakkaus lukemiseen on siirtynyt taas yhden sukupolven eteenpäin. Huoli etenkin poikien lukutaidon heikkenemisestä on kuitenkin suuri. Sujuva lukutaito…

Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta

Oivallus, joka johti tuumasta toimeen Asiassa kuin asiassa palataan aina luottamukseen. Tämän huomion teki Työturvallisuuskeskuksen työryhmä, jonka tehtävänä oli pohtia ratkaisukeinoja työyhteisöjen ongelmatilanteisiin. Työryhmä päätyi tuottamaan ”Luottamustunti” -verkkotyökalun ja rakentamaan verkkosivuston luottamus-teemasta huomattuaan, että ongelmien ehkäisyssä ja ratkaisemisessa luottamus on keskeisin menestystekijä – luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta. Teimme saman havainnon ”työhyvinvointityöryhmässä* syksyllä 2019 käytyjen…

Harri Hietala

Koulutuksessa synkästä vuosikymmenestä haastavaan?

Vuosi vaihtui ja samalla vaihtui vuosikymmenkin. Kulunut vuosikymmen jää historiaan koulutuksen ja tutkimuksen julkisen rahoituksen synkkänä vuosikymmenenä. Tiettävästi ensimmäisen kerran koulutuksen rahoitus laski koko vuosikymmenen, kaikilla koulutusasteilla ja reaalisesti merkittävästi – 1,5 miljardia eurolla. Tämä on tarkoittanut sitä, että toimijat ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään ja sopeuttamaan toimintaansa. Suunnan muutoksesta huolimatta merkittävää pysyvää kasvua ei ole…

Ilkka Niemelä

Suomi tarvitsee edelläkäypää osaamista

Koulutuksella ja tutkimuksella on keskeinen vaikutus työn tuottavuuteen ja tätä kautta Suomen elintasoon, kilpailukykyyn ja hyvinvointiin. Aineellisen elintason osatekijät ovat tehdyn työn määrä ja tehdyn työn tuottavuus. Suomessa 1900-luvun alusta 1960-luvulle asti elintason kasvu perustui vielä osin tehdyn työn määrän kasvulle, mutta 1960-luvun jälkeen aineellisen elintason kasvu on perustunut käytännössä yksinomaan työn tuottavuuden kasvuun. Tuottavuuden…

Laura Rissanen

Kaksivuotinen esiopetus vahvistaisi yhdenvertaisuutta

”Paras takuu hallitusohjelmassakin kaivattuun koulutustason nostoon on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori osaa sujuvasti lukea, laskea ja kirjoittaa.” Sujuva lukutaito luo perustan kaikelle oppimiselle ja opiskelulle. Tuoreimmat Pisa-tulokset kertovat, että suomalaisten nuorten lukutaito on edelleen maailman parhaimmistoa. Samaan aikaan heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut lähes 14 prosenttiin (HS 4.12.). Erityisen huolestuttavaa on, että jopa 63…

Jussi-Pekka Rode

Koulutusselonteko 2020 – enemmän kuin asiakirja muiden joukossa?

Hallitus on käynnistänyt koulutuspoliittisen selonteon valmistelun opetusministeri Li Anderssonin johdolla. Koulutuskuntayhtymä Tavastian fasilitoimassa kutsutilaisuudessa Hämeenlinnassa 25.11.19 opetusministeri totesi läsnäolijoille toivovansa, että koulutusselonteko saavuttaa lähes yhtä tärkeän aseman Suomessa kuin puolustuspoliittinen selonteko. Koulutusselonteon motto on ”huipulla myös tulevaisuudessa”. Työhön halutaan osallistaa laaja joukko ja lopullisesti selonteosta päättää eduskunta. Koulutusselonteolla on näin mahdollisuus olla vähintäänkin tärkein koulutuspoliittinen…

Heikki Holopainen

Minne menet EU? – budjetista vain 13 % kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviin toimiin

Neuvottelut EU:n rahoituksesta vuosille 2021-27 ovat käynnissä. EU tarvitsee uudistumista ja kestävää kasvua tukevan budjetin. Vuosikymmenen alussa EU-päättäjät maalasivat tulevaisuuskuvan, jonka mukaan Eurooppa tarvitsee älykästä, kestävää ja osallistavaa taloudellista toimintaa kyetäkseen takaamaan kansalaisten ja ympäristön hyvinvoinnin. Tämä kuva ei ole vanhentunut. Rahoituksesta sopiminen ei ole helppoa, vaikka taloustilanne on parempi kuin edellisen kierroksen aikaan. Brexit…