Blogi

Piia Alvesalo

Vanhemmat koulujen mentoreiksi ja työelämälähettiläiksi?

Suvivirsi on paketoitu, koulukirjat suljettu ja oppilaat kirmanneet ansaitulle kesälomalle. Nyt on aika löhöillä, onkia, syödä mansikoita, lukea kirjoja ja viettää aikaa perheen ja kavereiden kanssa. Moni vanhempi koululainen hankkii myös kokemusta ja taskurahaa kesätöistä. Pitkien kesäiltojen horisontissa siintää sitten taas elokuu ja koulujen alku. Tuolloin pakataan reput, saadaan rytmiä arkeen ja käydään opinpolulle. Koulujen…

Jukka Laakkonen

Urheiluopistot – monien mahdollisuuksien moniottelijoita

Sivistan jäsenkentässä urheiluopistot ovat pienehkö, mutta aktiivinen ja monipuolinen toimija. Muista vapaan sivistysyön oppilaitoksista poiketen urheiluopistojen koulutus on erikoistunut liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä edistävään sekä valmennustoimintaan tähtäävään koulutukseen. Opistot tarjoavat liikunta-alan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön koulutuksen lisäksi monipuolisesti etenkin liikunnan, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluja laajalle asiakaskunnalle ikään ja liikuntataustaan katsomatta. Opistoista vanhin,…

Elsa Lipponen

Harjoittelijana Sivistystyönantajissa

Suoritin omiin maisteriopintoihini kuuluvan harjoittelun tämän alkukesän aikana Sivistalla. Sivistystyönantajat eivät ennen työhaastattelukutsua sanoneet järjestönä itselleni oikeastaan kauheasti mitään. Tiesin, että kyseessä on koulutusalan työnantajajärjestö, mutta järjestön tarkempi toiminta oli itselleni jokseenkin hämärän peitossa. Harjoittelun ensimmäisenä päivänä kävimmekin harjoitteluohjaajani kanssa kattavan keskustelun siitä, mitä Sivistystyönantajat liittona oikeastaan on ja mitä he tekevät. Erityisesti yhteiskunnallinen vaikuttamistyö…

Jorma Kallio

Oppivelvollisuuden jatkamiseen tarvitaan erilaisia toimenpiteitä ja yhteistyötä

Tutkimusten mukaan pelkän perusasteen varassa olevien työllisyysaste on vain 43 %, kun korkeakoulutuksen saaneiden työllisyysaste on 84,5 %. Miten varmistetaan, että kaikki nuoret saavat vähintään toisen asteen tutkinnon? Arvioiden mukaan tällä hetkellä noin 4.000 nuorta vuosittain ei hakeudu toisen asteen opintoihin tai putoaa niistä pois ennen tutkinnon suorittamista. Pudokkaiden määrä on jopa 7 % ikäluokasta….

Juhani Pekkala

Hieno titteli ja ylevä tavoite – Executive in Residence

Kun kerron, että olen Executive in Residence Aalto-yliopistossa, toiset katsovat hieman hämmentyneenä ja toiset hymyilevät vinosti: oletpa keksinyt hienon tittelin. Sitten saa selittää: No, en ole sitä itse keksinyt. Yliopisto ottaa tällaiseen tehtävään henkilöitä, joilla on pitkä kokemus ja tuntemus elinkeinoelämästä. Tehtävän sisältö vaihtelee laitoksen ja henkilön mukaan. Minun tehtäväni on olla mukana projektissa, jossa…

Rosa Meriläinen

Kulttuuri ja taide ovat ratkaisuja moneen nykyajan haasteeseen

Kävin keväällä tapaamassa kulttuurituottajaksi opiskelevia ja vastavalmistuneita nuoria, jotka kertoivat miksi heidän mielestään kulttuuria pitäisi tukea juuri nyt. Yksi kertoi perusteluksi sen, että kulttuuri pystyy auttamaan nuorten syrjäytymistä, toinen kertoi sen bisnespotentiaalista. Yksittäisen taideteoksen tehtävä ei välttämättä ole vaikuttaa kummallakaan yllä mainitulla tavalla yhteiskuntaan. Mutta kokonaisuutena kukoistava ja monipuolinen kulttuuritarjonta, jonka äärelle löytävät omista kiinnostuksenkohteistaan…

Harri Hietala

Rinteen hallitusohjelman panostukset koulutukseen ja tutkimukseen

Osin ymmärrettävästikin tiedämme vasta osan rahoituksesta, joka on potentiaalisesti tulossa koulutukselle ja tutkimukselle. Hallitusohjelmassa on avattu pysyviä menolisäyksiä, mutta varsinkin kertaluonteisten panostusten suuntautuminen jää vielä avoimeksi. Osaltaan jälkimmäiset ovat riippuvaisia valtion tulokehityksestä, mutta etenkin omaisuuden myynneistä. Ohjelman selailun perusteella varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen toimijoille suuntautuvat pysyvät menolisäykset vuositasolla ovat vajaan 200 miljoonan euron luokkaa hallituskauden…

Henna Virkkunen

Osaaminen EU-puheenjohtajuuden kärkeen

Olen vähän harmissani siitä, kuinka sammutetuin lyhdyin Suomi lipuu kohti heinäkuussa alkavaa EU-puheenjohtajuutta. Suomi tunnetaan kansainvälisesti koulutuksen ja innovaatioiden kärkimaana. Tässä olisi nyt loistava tilaisuus nostaa osaaminen EU-puheenjohtajuuden ykkösteemaksi ja puskea tarvittavia uudistuksia eteenpäin. Ainakaan vielä siitä kuitenkaan ei ole mitään merkkiä. Parlamentaarisesti puheenjohtajuusteemoja valmistelleen työryhmän listalle ei osaaminen yltänyt, eikä pääministeri Sipilä kertaakaan edes…

Jussi-Pekka Rode

Koulutus investointina – mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä Rinteen hallitustunnustelukysymyksistä?

Perjantaina 26.4. julkaistiin hallitustunnustelija Antti Rinteen hallitustunnustelukysymykset. Koulutuksen ja sivistyksen osalta kysymykset olivat varsin myönteiset. 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -kohdassa kysyttiin seuraavaa: a) Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne. b) Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa…

Elsi Katainen

Ruokaturvaa tieteen turvin

Tällä hetkellä maailmassa näkee nälkää arviolta 850 miljoonaa ihmistä. Lisäksi ilmastonmuutos ja maapallon nopeasti kasvava väki haastavat elintarvikkeiden nykyiset tuotantotavat. Ruokajärjestelmää on uudistettava nopeasti. Vuoteen 2050 mennessä meidän on tuotettava 60 prosenttia enemmän ruokaa kuin nyt. Tulevaisuuden ruoka tarvitsee tuekseen tiedettä. EU:ssa valmistellaan parhaillaan yhdeksättä tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmaa, 100 miljardin euron Horisontti Eurooppaa. Tästä…