Blogi

Anni Siltanen ja Heikki Holopainen

Anni Siltanen ja Heikki Holopainen: Työelämä vaatii koulutus- ja osaamistason nostoa

Valtioneuvosto julkaisi syyskuussa kaikkien ministeriöiden yhteisen tulevaisuuskatsauksen. Laajan katsauksen tavoite on tuottaa tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja sen kohtaamista haasteista, mahdollisuuksista ja näiden mahdollisista ratkaisuista. Katsaus kattaa käytännössä koko yhteiskunnan toiminnot ja monet siinä tunnistetut haasteet ovat tuttuja: ilmastonmuutos, turvallisuus, ikäluokkien pieneneminen, julkisen talouden kestävyys, oikeusvaltion turvaaminen ja niin edelleen. Vahva yhteinen nimittäjä haasteisiin…

Juha-Petri Niiranen, Seija Markkanen ja Tari Aho

Niiranen, Markkanen ja Aho: Vuorovaikutuksen merkitys korostuu digiaikana

Työmarkkinaosapuolet – Sivista ja OAJ – ovat lähteneet tukemaan pedagogisen hyvinvoinnin vahvistamista yhteisessä TYÖ2030- hankkeessa. Siinä vahvistetaan vuorovaikutuksen keinoin työyhteisön hyvinvointia. Työtä tehdään niin oppilaitoksissa kuin oppilaitosten rajat ylittävissä verkkovalmennuksissa, joissa käytetään yhteisöllisiä ja dialogisia vuorovaikutuksen menetelmiä. Valmennuksen ydinelementit ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus ja vertaisuus osaamista jakamalla. Hyvinvoinnin tukemista tarvitaan, etenkin kun ammatillinen koulutus on joutunut…

Milka Kortet ja Jussi-Pekka Rode

Milka Kortet ja Jussi-Pekka Rode: Ammattiosaamisen laatu tehdään oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyönä

Yhteiskunnan ja työelämän nopea muutosvauhti haastaa koko koulutusjärjestelmää. Aiemmin hankittu osaaminen vanhenee nopeasti, uudet työpaikat edellyttävät korkeampaa osaamista ja geneerisiin taitoihin sekä yleissivistyksen merkitys kasvaa. Tämä haastaa paitsi koulutuksen, myös työelämän. On mietittävä, milloin tarvitaan nopeaa ja ketterää osaamista ja milloin pidempi koulutus on tarpeen. Ammattilaisia tarvitaan monipuolisiin työtehtäviin nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastojen…

Maija Airas

Maija Airas: Kun aiempaa harvempi suomalainen korkeakouluopiskelija lähtee vaihtoon, laskee myös yhteiskunnan kansainvälisyysosaamisen taso

Koronapandemia romahdutti Suomesta ulkomaille suuntautuvan opiskelijavaihdon, mutta luvut kääntyivät laskuun jo selvästi ennen pandemiaa. Opiskelijavaihtoon lähtevien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden määrä on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen aina 90-luvun alusta ja Suomen liittymisestä Euroopan unionin Erasmus-ohjelmaan kasvoi ulkomaille lähtevien suomalaisopiskelijoiden määrä vuosittain. Vuosina 2016-2019 korkeakoulujen Suomesta ulkomaille suuntautuva opiskelijaliikkuvuus laski kokonaisuutena 25 %. Tämä lasku…

Leena Pöntynen ja Annakaisa Tikkinen

Leena Pöntynen ja Annakaisa Tikkinen: Pirstaleisesta osaoptimoinnista kohti tulevaisuuden sivistyksen perustaa 

Jos keksisimme nyt koulun, jossa lapsemme saavat riittävät perustaidot ja valmiudet elämän mittaiseen itsensä kehittämiseen, kuinka paljon se muistuttaisi nykyistä peruskouluamme?     Peruskoulusta ja perustaidoista puhutaan nyt paljon. Kansanedustajat näkevät perustaitojen vahvistamisen ratkaisuna Suomen koulutustason nostamiseen ja peruskoulu vaikuttaisi nousevan kevään vaalien keskeiseksi koulutuspoliittiseksi teemaksi. Odotettavissa on siis runsaasti lisää keskustelua osaamisen perustan kuntoon laittamisesta…

Nina Luukkainen

Nina Luukkainen: Urheiluopistoverkosto kannustaa perheitä liikkuvaan arkeen

Lapsiperheiden liikkuvan arjen merkityksellisyys ja huoli lasten ja nuorten liikkumattomuudesta toi yhteen urheiluopistoverkoston ja Ylen Pikku Kakkosen. Tuloksena syntyi Perhe irti penkistä -kampanja. Kampanja käynnistyi 17.9. ja jatkuu kuuden viikon ajan. Se kannustaa lapsiperheitä löytämään yhteisen tekemisen kautta merkityksellisiä asioita arkeen koko perheelle. Kimmokkeina yhteiseen tekemiseen toimivat erilaiset hauskat tehtävät. Tavoitteena on synnyttää liikettä ja…

Hanne Salonen

Hanne Salonen: Yksityisen opetusalan palkkaratkaisu vs. yleinen linja

Yksityisellä opetusalalla neuvoteltiin keväällä ja kesällä 2022 yli puolen vuoden ajan. Vaikeaan neuvottelutilanteeseen löytyi elokuussa ratkaisu matematiikan avulla. Kuitenkin nyt syysmyrskyjä odotellessa on käynyt ilmi, että ratkaisun hintalapusta on liikkeellä erilaisia käsityksiä. Jotta väärinkäsityksiä ratkaisuun liittyvästä työmarkkinamatematiikasta ei jäisi, avaan ratkaisua tässä blogissani.   Keväällä 2022 toteutetut yleisen linjan mukaiset palkkaratkaisut Yleisen linjan mukaiset työehtosopimusratkaisut…

Heikki Kuutti Uusitalo

Heikki Kuutti Uusitalo: Koulutustaso ylös ja nuorten väylät auki korkeakoulutukseen: Korkeakoulujen tulisi voida periä maksuja toisen tutkinnon suorittamisesta

Sivistystyönantajat (Sivista) julkisti tänään vaalitavoitteet eduskuntavaaleihin 2023. Ehdotukseen sisältyy ajatus, että korkeakouluilla tulisi olla oikeus periä maksuja toisesta samantasoisesta korkeakoulututkinnosta. Tunnustan: Minulla on huono omatunto. Haluaisin pyytää anteeksi joltakulta tuntemattomalta, joka haki oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2015. Kahdeksan vuotta sitten aloin suorittaa avoimessa yliopistossa oikeustieteellisiä opintoja. Jossain kohtaa avoimen tarjonta alkoi näyttää rajoittuneelta – ja lisäksi…

Tiina Heusala

Tiina Heusala: Digifasilitointi on arvokas työelämätaito – virtuaalisella ohjaamisella yhteisiä onnistumisia

Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen ja osaamisen kehittäminen ovat tärkeitä asioita jokaiselle työpaikalle. Perinteisesti yhteistä kehittämistä ja osaamisen kehittämistä on tehty kasvotusten erilaisissa työpajoissa. Pandemia-aikana monella työpaikalla yhteinen oppiminen ja kehittäminen onkin koettu haastavaksi niiden siirryttyä verkkoympäristöön. Näitä haasteita olen itsekin ollut todistamassa, kun olen valmentanut työpaikkoja kasvotusten ja virtuaalisesti työhyvinvoinnin ja organisaation kehittämisen teemoista. Virtuaalinen…

Piia Alvesalo

Piia Alvesalo: Liikun siis olen – ei tehdä tästä niin vaikeaa

Arkinen liikunta on mainio ja kiinnostava asia. Sellainen nukkumisen kaltainen itsestäänselvyys, jota ei juurikaan tule pohtineeksi. Ennen kuin jokin vaiva vaikeuttaa liikkumista. Näin meille istumatyötä tekeville usein käy. Nousemme ylös vasta kun selkä kramppaa, venyttelemme viisi sekuntia ja sitten taas istumme, istumme ja istumme. Onko järkee vai ei, tätä voi kukin istumatyöläinen itsekseen pohtia. Koronan…