Blogi

Hanne Salonen

Luottamuksen luominen

Työehtosopimusneuvotteluiden tuloksellinen käyminen edellyttää osapuolten välistä luottamusta. Luottamuksen ilmapiirissä on helpompaa löytää ratkaisuja kuin kyräiltäessä. Mutta mistä työehtosopimusosapuolten välinen luottamus muodostuu ja mitä se konkreettisesti on? Mikä sen rikkoo ja miten se palautetaan? Miten sitä vaalitaan? Työehtosopimuskumppanien välinen luottamus on luottamusta sekä neuvotteluissa toimiviin ihmisiin että heidän taustallaan oleviin organisaatioihin. Vaikka asiaa ei tule ajatelleeksi,…

Laura Rissanen

Hei me äänestetään, taas!

Aluevaalien ennakkoäänestys alkoi tänään. Moni äänioikeutettu miettii yhä, ja ihan syystä, että mitkä ihmeen aluevaalit ja mistä niissä äänestetään. Asiaa ei auta sekään, että vaaleissa näytetään kampanjoitavan niin bensan hinnankorotuksia vastaan kuin Nato-jäsenyyden puolesta. Ei toki ole ensimmäinen kerta, kun vaalien alla puhutaan jostain ihan muusta kuin siitä, mistä ollaan päättämässä. Mistä sitten ollaan päättämässä?…

Camilla Saarinen

Tulevaisuuden yliopistot tarvitsevat pitkäjänteisen rahoitussuunnitelman

Tämän hallituskauden aikana on jatkettu keskustelua siitä, mihin kaikkiin yhteiskunnan tarpeisiin korkeakoulujen tulisi tulevaisuudessa vastata. Kauan odotettu koulutuspoliittinen selonteko sisältää jo ennestään tutun tavoitteen koulutustason nostosta, esittää kansainvälisten opiskelijoiden määrän reilua lisäämistä ja korostaa digiopintotarjonnan lisäämistä. Jatkuvan oppimisen järjestäminen on aikamme suurimpia haasteita. Voisi kuvitella, että yliopistojen tulevaisuus näyttäisi lupaavalta, kun tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä tulee…

Oona Löytänen

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulutus – mitä se on, missä se on, ja millaista se on?

Näitä kysymyksiä olen pohtinut mielessäni useaan otteeseen viimeisen muutaman vuoden aikana. Onko se edelleen lähtökohtaisesti tutkintokoulutusta, vai pienempiä osaamiskokonaisuuksia, joilla vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin? Järjestetäänkö se verkossa paikasta riippumattomana, perinteisesti lähiopetuksena vai hybridinä? Onko se ajasta riippumatonta ja joustavasti eri alustoilta löytyviä kiinnostavia kokonaisuuksia eri korkeakouluista – ehkä jopa maailmanlaajuisesti? Projekteja työelämän kanssa, tai parempaa…

Laura Rissanen

Ihmisten arki on sivistyskunnan ytimessä

Alkukesän kuntavaaleissa valitut päättäjät ovat syksyn mittaan päässeet käsiksi niin kuntien strategiatyöhön kuin 2022 talousarvion valmisteluun. Tuoreillekin kasvoille alkaa oman kunnan mahdollisuudet ja haasteet avautua. Kuntien ja ennen kaikkea kuntapäättäjien arkea kohtaa isoin muutos vuosiin, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat 2023 alusta. Päättäjät valitaan aluevaaleissa tammikuussa 2022. Moni nykyisistäkin valtuutetuista on käynyt vaalikampanjaa lupaamalla parempia hoivapalveluita,…

Jutta Vihonen

Ilman ammatillista koulutusta, yhteiskunnan rattaat pysähtyisivät ammattiosaamisen puutteeseen

Lähitulevaisuus on muutosten ja toimintatapojen kehittämistä, hyvien asioiden vahvistamista sekä joustavien oppimistapojen ja henkilökohtaistamisen juurruttamista opiskeluarkeen. Työelämän murros ja kohtaanto-haasteet ovat ajankohtainen ilmiö, ja näen ammatillisen toisen asteen koulutuksen olevan tehokas ratkaisemaan näitä haasteita tiiviillä yritysyhteistyöllä koulutus- ja oppisopimuskoulutusten kautta. Työpaikoilla on monesti suuri rooli amis-opiskelijan tulevaisuuden suunnan kannalta Ammatillinen koulutus on tulevaisuudessakin joustava lisä-/täydennyskoulutus,…

Tira Kivilähde

Korkeakouluharjoittelijan valttikortti – uusia tuulia työelämään

Upean ruskan saattelema lokakuu tuo monille uutta tuulta työviikkoihin, kun etätyösuositukset tulevat päätökseensä ja alkaa paluumuutto yhteisiin työ- ja toimistotiloihin. Niin taukotilat kuin kokoushuoneetkin alkavat täyttyä puheensorinasta ja kahvikuppien jälkeensä jättämistä tahroista, ja huoneiden oville pysähtyneet työkaverit rytmittävät päivää eri tavalla kuin etätyön Teams-maininnat. Osa uudemmista työntekijöistä saattaa tavata työyhteisönsä jäseniä ensimmäistä kertaa kasvotusten. Vaikka…

Heikki Holopainen

Ikääntyvä yhteiskunta – uhka vai mahdollisuus?

Kun laadimme toissa vuonna Sivistystyönantajille uutta strategiaa, kävimme läpi erilaisia toimintaamme vaikuttavia muutosvoimia. Ne eivät olleet mitenkään yllättäviä: teknologisen kehityksen nopeus, globalisaatio, työn muutos, ikääntyminen ja niin edelleen. Osan muutosvoimista kiinnitimme strategiaamme. Maailmanlaajuinen pandemia ei ollut edes lähellä tulla valituksi, vaikka sekin oli pitkässä muutosvoimalistassa mukana. Yksi tunnistetuista muutosvoimista oli yhteiskuntien ikääntyminen. Syntyvyyden lasku on…

Henriikka Mastokangas

Tulevaisuuden laadukas ammatillinen koulutus perustuu vapaaehtoisuuteen, henkilökohtaistamiseen ja yhdenvertaisuuteen

On tärkeää, että opiskelija saa itse valita itselleen mieleisen alan sekä suuntauksen omalla koulutuspolullaan. Tämä vaatii laadukasta opinnonohjausta nivelvaiheessa, kun peruskoulun päättävä nuori pohtii jatko-opintojaan ja jos jo toiselle asteelle siirtynyt opiskelija pohtiikin mahdollisuutta vaihtaa opintosuuntaustaan. Opinnoista on tehtävä mielekkäitä ja varmistaa, että valmista, aiempaa osaamista ei tarvitse opiskella turhaan uudestaan, vaan ne on saatava…

Emilia Uljas

Lukiolaisten Liiton Uljas: Koulutuksen kunnianpalautukseen ei sananhelinä riitä

Tänä vuonna valmistuva koulutuspoliittinen selonteko maalaa soman kuvan lukiokoulutuksen tulevaisuudesta ja sen tavoitteista. On kauniita sanoja koulutuksen maksuttomuudesta, laadusta ja yhdenvertaisuudesta. Koulutuksen saavutettavuus on taattava koko maassa ja teknologiaa on hyödynnettävä. Jokainen lukiolainen saa vahvan sivistyksellisen ja tiedollisen pohjan, jonka avulla osaa uida muuttuvan työelämän myrskyjen läpi. Ja näin jokainen suomalainen pääsee ratsastamaan yhdessä onnelliseen…