Blogi

Heikki Kuutti Uusitalo, Sivista

Kommentti valtiovarainministeriön menokartoitukseen: vain osaaminen pitää Suomen pinnalla

Valtiovarainministeriö julkisti maanantaina meno- ja verokartoituksensa, jotka ovat tulevalle hallitukselle tarkoitettu työkalupakki valtion talouden hallitsemiseksi – ja suorastaan hillitsemiseksi. Haasteet ovatkin suuria, sillä ikäluokat pienenevät, väestö vanhenee ja velkapotti on kasvanut. Suomi käyttää joka vuosi julkista rahaa koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen, kulttuuriin, nuorisoon ja liikuntaan eli sivistyksen toimialaan yli 26 miljardia euroa. On aina tarpeen käydä…

Arno Ahosniemi, Finanssiala ry

Arno Ahosniemi: Osaaminen finanssialalla uusiutuu

Finanssiala on kuin verenkierto. Suurin osa meistä ei huomaa sen olemassaoloa, mutta kaikki huomaisivat, jos se pysähtyisi. Arkemme mahdollistavat finanssialan palvelut tarvitsevat ihmisiä, joilla on halu uudistaa ja tehdä palveluista entistä parempia. Finanssialalla tehdään monenlaisia töitä asiakaspalvelusta asiantuntijatyöhön. Kyky asettua asiakkaan asemaan ja taito kohdata asiakas yksilönä ovat tärkeitä, sillä kohtaamisissa tehdään usein elämän suurimpia…

Annakaisa Tikkinen, Sivista

Annakaisa Tikkinen: Varhaiskasvatus – mainettaan parempi 

”Lapsi viihtyy hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa” – myönteisen arvion antaa 94 % vanhemmista. ”Lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa” – samaa mieltä on 92 % vanhemmista. ”Lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa” – kyllä, sanoo 92 % vanhemmista. Nämä ovat pääkaupunkiseudun alkuvuodesta julkaistun varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Ei ihme,…

Heikki Kuutti Uusitalo ja Moona Naakka

Heikki Kuutti Uusitalo ja Moona Naakka: Osaaminen pitää Suomen pinnalla – kriiseissäkin

Yhteiskuntaa ja taloutta koskevaan keskusteluun on ilmestynyt uusi sana: monikriisi. Kyse ei ole vain siitä, että kohtaamme monia kriisejä samaan aikaan, vaan monien vaikeuksien yhteisvaikutus voi olla enemmän kuin osiensa summa: Yksi kriisi laukaisee toisen, pahentaa kolmatta, tekee turhaksi yritykset ratkoa neljättä ja niin edelleen. Kun vene keikkuu, on tärkeää pitää katse vakaana horisontissa. On…

Jussi-Pekka Rode, Sivista

Jussi-Pekka Rode: Puheenvuoron sijaan tarvitsemme vuoropuhelua ja työrauhaa

”Mees valittaan nälkääs, niin eteesi lyödään semmoinen rätinki, että sulla ei voi olla nälkä.” Väinö Linnan Tuntematon Sotilas -teoksen alikersantti Lahtisen sanat pätevät opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiespuheenvuoroon ja aiemmin esitettyyn Sivistyskatsaukseen, kun käsitellään ammatillista koulutusta. Tällä hallituskaudella ammatillista koulutusta on pyritty uudistamaan aivan jatkuvasti. Sivista on ollut etulinjassa, kun etujärjestöjen voimin on onnistuttu torppaamaan mm. opiskelijavuosikertymien…

Mikko Käkelä, Elintarviketeollisuusliitto

Mikko Käkelä: Ruoka ja sivistys – erottamaton pari

Joku saattaa vielä muistaa matkapuhelinyhtiön takavuosina paljon huomiota herättäneen mainoksen, jossa operaattori julisti suureen ääneen haluavansa olla yhdessä kaikkien kanssa, kaikkialla ja koko ajan. Kyse oli suomalaisten elämäntavan muuttumisesta sellaiseksi, jossa kännykästä tuli olennainen osa ihmisten arkea ja minuutta. Kun pohdin, mikä yhdistää Sivistystyönantajien ja Elintarviketeollisuusliiton jäseniä, niin ainakin tuo sama mainoksessa kuvattu kaikkialla koko…

Heikki Kuutti Uusitalo

Nuorille leveämpi väylä korkeakouluun – nyt 7000 paikkaa menee henkilöille, joilla on jo tutkinto

7000 opiskelupaikkaa korkeakouluissa joka vuosi menee henkilöille, joilla on jo aiempi samantasoinen tutkinto. Luku on pysäyttävä, kun otetaan huomioon, että uusia ylioppilaita pääsee korkeakouluihin vain noin 10 000. Korkeakoulujen pitäisi saada periä maksua henkilöiltä, jotka tulevat opiskelemaan toista samantasoista tutkintoa, esimerkiksi toista maisterin tutkintoa. Tuore selvitys tukee ehdotusta, kirjoittaa Sivistystyönantajien johtaja Heikki Kuutti Uusitalo. ”Suomen koulutustaso…

Laura Rissanen ja Jussi-Pekka Rode

Laura Rissanen ja Jussi-Pekka Rode: Urakartta ja kompassi, osaamista kehitetään yhteistyössä

Suomalaiset yritykset etsivät nyt kuumeisesti uusia osaajia. Tarvetta on monentyyppisistä työntekijöistä, eikä työvoimapulaa ratkaista siirtelemällä tekijöitä alalta toiselle. Työ ja työurat ovatkin ison muutoksen edessä. Samalla kun tehtävät muuttuvat, töitä myös loppuu ja uusia syntyy entistä nopeammin. Osaamisen päivittäminen on tarpeen nopeammalla vauhdilla kuin ennen. Oppimisen ilo ja motivaatio ovat tärkeitä tekijöitä koetun hyvinvoinnin rinnalla….

Harri Hietala

Harri Hietala: Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksen tilannekuva seuraavalle hallituskaudelle

Suomessa on 12 ministeriötä. Kukin ministeriö hoitaa toimialallaan asioiden valmistelua, toimeenpanoa ja hallinnon toimintaa. Monet asiat koskevat kuitenkin useita ministeriöitä. Niinpä tarvitaan ministeriöiden välistä tiivistä yhteistyöstä. Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset koottiinkin ensimmäistä kertaa yhdeksi julkaisuksi viime syksynä.

Mari Walls ja Teemu Hassinen

Mari Walls ja Teemu Hassinen: Tulevaisuutta ja sivistysjärjestelmää rakentava juhlavuosi 2023

Tänä vuonna Sivistystyönantajat täyttää 30 vuotta. Opetusalan ja Sivistystyön Työnantajayhdistys perustettiin 9.6.1993. Kolmen vuosikymmenen aikana tästä yhdistyksestä on kehittynyt laajasti sivistysjärjestelmän toimijat yhteen kokoava Sivistystyönantajat, Sivista. Suomessa ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sivistan lisäksi muita toimijoita, jotka edustaisivat laajasti koko sivistysjärjestelmää. Tämä tarkoittaa kaikkia koulutusasteita varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, tiedettä ja taidetta, vapaata sivistystyötä,…