Blogi

Mihin haemme ratkaisua oppivelvollisuutta pidentämällä?

Nyt käydään keskustelua siitä, pitäisikö oppivelvollisuutta pidentää vai ei. Vastausta etsittäessä tulee tarkkaan pohtia, mihin ongelmaan ollaan hakemassa ratkaisua. Yleensä yhden ongelman takaa paljastuu muita tekijöitä ja myös ratkaisukeinoja löytyy useita. Mistä siis puhumme, kun puhumme oppivelvollisuudesta? Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Se tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty…

Onko sivistyksen ja oppilaitosten syytä olla huolissaan!?

Suomi kuuluu maailman ranking-mittauksissa hyvin monissa teemoissa TOP-5:een. Kirkkain kruunu on maailman paras koulutusjärjestelmä, josta haetaan oppia kaikista maanosista. Taloussuhdanteet ovat parantumassa ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen. Onko kenenkään syytä olla huolissaan? Kyllä ja ei. Suomessa on pitkään jatkunut julkisen talouden yli varojen eläminen. Kestävyysvaje on noin 10 miljardia euroa, minkä vaikutukset ovat jo heijastuneet ja heijastunevat…

Koulutustasojen välillä tarvitaan vuoropuhelua – puhukaa keskenänne

Työllisyysaste. Osaamisen taso, työurien pituus, elinikäinen oppiminen. Vaikeita ja toisiinsa aina monella tavalla liittyviä asioita. Ja korkeakoulutukseen osallistuvien osuus väestöstä, tai koulutustason nosto, esimerkiksi. Tuollaisten käsitteiden pohjalta voidaan lanseerata vaikkapa toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus, tai lukiouudistus. Nyt pikavauhtia tekeillä olevan lukiouudistuksen tavoitteena sanotaan olevan ”lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä ja korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana kouluna, vahvistaa…

Koulutus ja tutkimus ovat suuressa roolissa muutokseen sopeutumisessa ja muutoksen tekijöinä

Digitalisaatio, globalisaatio ja jakamistalous. Tuttuja sanoja, joiden takana on monimutkaisia ilmiöitä. Muutosvoimia, jotka tuovat elämäämme paljon mahdollisuuksia ja myös uhkia. Niiden myötä työtehtäviä poistuu ja uusia tulee tilalle, kilpailu kiristyy, mutta avaa myös yksittäisille ihmisille enemmän valinnan mahdollisuuksia vaikkapa palveluissa. Muutokseen sopeutumisessa ja muutoksen tekijöinä koulutus ja tutkimus ovat suuressa roolissa. Ne antavat yksilölle ja…

Faktoja virheellisten väitteiden sijaan

Ohjaajien ja opettajien tehtävien käsittely on pohjautunut enemmän virheellisiin väitteisiin ja virheelliseen sopimusten tulkintaan kuin todellisiin faktoihin. Virheellistä tietoa on levitetty OAJ:n toimesta niin julkisuuteen kuin Hyrian sisälle toimitetuilla tiedotteilla. Olemme pyrkineet saamaan asiaan yhteistä näkemystä ja ulostuloa palkansaajapuolen kanssa mutta tähän ei ole ollut halukkuutta, joten olemme pakotettuja oikaisemaan esitettyjä virheellisiä väitteitä. Yksittäisten, liittomme…

Nuoret viihtyvät koulussa ja hoitavat hommansa – aikuinen, älä synkistä, vaan kannusta!

Kaikki aikuiset tunnistavat ilmiön. Innokkaasta pikkulapsesta kasvaa maailmaa kriittisestikin tarkkaileva nuori, jatkaakseen vielä kasvua aikuisuuden maailmaan. Kasvaminen ei ole yleensä kenellekään helppoa. Jotkut oireilevat rajummin kuin toiset. Kaikki tarvitsevat tukea, kannustusta ja ohjausta. Lapsuuden ja nuoruuden kasvun rinnalla kulkee oppiminen, koulussa käyminen ja valintojen tekeminen. Punaisena lankana on kysymys siitä, mikä minusta tulee isona. Kasvukivut,…

Ammatillisen koulutuksen uudistus onnistuu, jos ammatillinen opettaja onnistuu

Ammatillisen koulutuksen uuden lain periaatteina ovat asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus. Käytännössä työn tuloksia mitataan opiskelijoiden valmistumisella ja työllistymisellä tai jatko-opintoihin siirtymisellä. Muutos aikaisempaan on radikaali ja tulosten saavuttaminen vaatii onnistuakseen ammatillisen opettajan työn kriittistä arviointia ja kehittämistä. Opettajan työn ydin on aina ollut autonomisuuden oletus. Tutkija Kimmo Mäki Haaga – Helian ammattikorkeakoulusta kiteyttää asian hyvin: ”…

Työelämä ei kehity vain riskejä poistamalla

Siivosin kesäloman päätteeksi työhuonettani sekä töissä että kotona. Näiden arkeologisten kaivausten yhteydessä paljastui kokonaisia kerrostumia erilaisia kirjoituksia työhyvinvointiin liittyen, aina 90-luvun puolivälistä alkaen. Suurin osa teksteistä oli edelleen erinomaisen osuvia. Ne käsittelivät mm. johtamista, esimiestyötä, työyhteisötaitoja, palautteen antamista, joustojen tarvetta, jatkuvaa oppimista ja terveellisten elintapojen edistämistä. Kutakuinkin kaikki työelämän kehittämiseen tarvittava viisaus on ollut kasassa…

Seminaari kuoli – eläköön seminaari

Harpomme sisään Kaapelitehtaalle. Tarkoituksemme on käynnistää siellä koulutusjatkumon visiotyö. Workshopimme alkaa kohta tilaisuudessa, joka on saanut nimekseen Dare to Learn. Sen vastuutaho on nuorista koostuva Sivistyskiihdyttämö, joka edistää elinikäistä oppimista. Seuraavana päivänä hymyilytti. Päässä surrasi ajatuksia. TÄTÄ koulutussektori on kaivannut! Mielikuva koulutuksesta ja oppimisesta päivittyi ja nuortui syyskuisten hetkien aikana. Oppiminen on kivaa! KYLLÄ VAAN!…

Yhteinen korkeakoululaki on arvokas mahdollisuus, vaikka ei visio olekaan

Opetus- ja kulttuuriministerin käynnistämä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö alkaa olla loppusuoralla. Tavoitteena on ollut muodostaa yhteistä näkymää reilun kymmenen vuoden päähän. Työ on ollut tarpeellinen ja kaivattu jo siksikin, että rahoitusleikkaukset ovat hallinneet viime vuosien korkeakoulukeskustelua. On syytä muistuttaa mieliin, miksi koulutus on suomalaiselle yhteiskunnalle arvokasta ja mitä korkeakoulujen toiminnalla tavoitellaan. Ministeriö järjesti viimeisen isomman…